Kezdőlap

Zsigmondy Árpád,

bányamérnök, Zs. Gusztáv fia, előbbinek unokaöcscse, szül. 1860. febr. 29. Munkásságának legnagyobb részét az osztr.-magyar államvasúttársaság csehországi és magyarországi szén- és vasérczbányáinál, utoljára mint ezek igazgatója töltötte. Czikkei a Bányászati és Kohászati Lapokban, a M. Mérnök- és Épitészegylet Közlönyében, a napilapokban és külföldi szaklapokban jelentek meg.

Munkái:

1. Svédországi vasérczbányászat. (Kny. a B. és Kohászati L.-ból.) Budapest, 1903.

2. Szénelőkészítés (pályadíjat nyert mű). Budapest, 1911.

3. A társládareformról. Budapest, év n.

Bud. Szemle 1911. 147. k. 320.

Önéletrajzi adatok.