Kezdőlap

Zsihovits Ferencz,

egyetemi tanár és kanonok, szül. 1814. márcz. 19. Bényén (Pest m.). Tanulmányait Nagyszombatban s Pesten elvégezvén, 1837. pappá szentelték. Káplán volt Gután, Szentendrén és Budapesten, 1847. plébános Békásmegyeren, 1850. főgymnasiumi tanár Nagyszombatban. 1854. szentszéki ülnök, 1858. lelki igazgató lett a budapesti papnevelőben. 1868. egyetemi tanárnak és szónoknak nevezték ki. 1873. pozsonyi kanonok lett. Meghalt 1873. júl. 23. Pozsonyban.

Munkái:

1. Die Glockenweihe in der christkatholischen Kirche. Buda, 1843.

2. Dícsértessék a Jézus Krisztus. Áldozat-füzér. Buda, 1844.

3. Egyesüljünk Istennel. Buda, 1844.

4. Programma bonarum artium in seminario. Nagyszombat, 1851.

5. Dicsőség Istennek a magosságban...Közájtatosságok. Pozsony, 1852.

6. Elemi latin nyelvtan. Pozsony, 1853.

7. Soterion honoribus Em...Cardinalis...Scitovszky. Nagyszombat, 1853.

8. Idyllion amplissimis honoribus Em. Card...Scitovszky. Nagyszombat, 1853.

9. Imány. Ő. cs. s ap. kir. Fölsége.... egybekelése ünnepén. Nagyszombat, 1854.

10. Andachtsbuch während der heiligen Fastenzeit. Pest, 1854.

11. Pia memoria solemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis (lat., magy. és német szöveggel). Nagyszombat, 1856.

12. Pia vota solemniis jubilaeis sacri sacerdoti Em...Scitovszky. Pest, 1859.

13. Tessera sacerdotis Christi. Pest, 1859.

14. Anbetung Gottes u. Verehrung seiner Heiligen. Pest, év n.

15. Szent László király lelki és testi adakozásai. Pest, 1863.

16. Szentek élete (a II. III. és IV. kötetét írta). Eger, 1863-72.

17. Officium divinum. Pest, 1865. (2. k. 1893.)

18. Az irgalmasság hármas iránybani gyakorlásának áldásai. Pest, 1865.

19. Egyházi beszéd. Pest, 1871.

Zelliger Alajos, Egyházi Írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893.

Petrik Bibliogr. és Könyvészete.

Horváth, A budapesti Tud. Egyet. bölcs. karának irodalmi munkássága. 1896.