Kezdőlap

Zsilinszky Endre,

bölcseleti doktor, tanár és földbirtokos, Zs. Mihály testvéröcscse, szül. 1852. jún. 12. Békéscsabán. Középiskoláit itt és Szarvason, egyetemi tanulmányait pedig Budapesten és Heidelbergben végezte. Volt helyettes tanár a kassai áll. reáliskolában, rendes tanár a békéscsabai polgári leányiskolában s 1882 óta a szarvasi főgymnasiumban. A tanári pályáról későbben visszavonulva csak az irodalomnak s a közügyeknek él Békéscsabán.

Munkája: Polemikus irodalmunk a XVI. és XVII. században. Budapest, 1881.

Szerkesztette a Békésmegyei Közlönyt, melyben számos dolgozata látott napvilágot.

Kiszlingstein Könyvészete.

A szarvasi ev. főig. Értesítője 1894-5. 148. l.