Kezdőlap

Zsilinszky Lajos,

tisztviselő és író, Zs. Mihály b. t. tan. és Haan Karolina fia, szül. 1868. júl. 25. Békéscsabán. Középiskoláit Békéscsabán, Szarvason és Budapesten végezte. U. itt zenedét is végzett. Hallgatott theologiát Pozsonyban és jogot Budapesten s 1893. államtudományi doktorátust tett. 1890. államrendőrségi fogalmazó, majd Boszniában közigazgatási hivatalnok lett. 1902. rendőrkapitány lett Szilágysomlyón, 1904. Szentendrén. Állásáról lemondván, több kisebb hivatalt töltött be, jelenleg a közjegyzői pályán mükődik.

Czikkei megjelentek a Békésmegyei Közlönyben, több más vidéki lapban, továbbá a Pesti Hirlapban, a Fővárosi Lapokban, Ország Világban stb. Zeneművei közül több a Pesti Hirlap zenemellékleteként s több önállóan jelent meg.

Munkái:

1. Öt bűneset. Elbeszélések. Szilágysomlyó, 1903.

2. Nemzeti politikánk és a közigazgatás államosítása. Budapest, 1910.

A m. n. múzeumi könyvtár pé1dányairól és önéletrajzi adatok.