Kezdőlap

Zsitvay Leó,

kuriai tanácselnök, Zs. József alispán fia, szül. 1841. febr. 16. Vukováron. Iskoláit Budán és Sopronban végezte. 1858. Bécsben jogászkodott, 1861-2. pedig Pesten. Több ügyvédnél volt gyakorlaton, majd maga ügyvédkedett. 1867. Moson megye tiszti főügyésze lett. 1872. a magyaróvári törvényszékhez kir. ügyésznek nevezték ki, e törvényszék megszünte után Pozsonyba helyezték át, hol 10 évig működött. Ezután a szombathelyi törvényszék elnöke, 1891. pedig a budapesti törvényszék büntetőosztályának vezetője lett. 1895. kinevezték az önállósított büntetőtörvényszék elnökévé. 1909. kuriai tanácselnök lett.

Munkái:

1. A magyar sajtójog mai érvényében. Budapest, 1900.

2. Hatásköri kérdések. (Kny. a Büntető Jog Tárából). Budapest, 1901.

Pallas Nagy Lexikona. Pótk.

Budap. Hirlap. 1909. 240.