Kezdőlap

Zsogovics István,

biharmegyei származású orvosdoktor.

Czikkei: Orvosi Tár (1839. I. 12. Rövid rajza a bujasenyvnek a biharmegyei nép között. I. 19. Észrevételek az elenyészett 1838-ik év tavaszán és nyarán végbevitt védhimlőoltás körül. II. 18. Természet-, vegy- s orvostani leírása a kalugyeri félbehagyó forrásnak Bihar megyében. 1848. II. 12. Orvostörvényszéki eljárásokat illető hivatali véleményes jelentés).

Munkája: Dissertatio inauguralis medico-practica de typho contagioso. Pest, 1833.

Szinnyei Könyvészete és Repertoriuma II.