Kezdőlap

Zsoldos Ferencz,

m. kir. honvédszázados és szaktanár a Ludovika Akadémián, később alezredes, beosztva a honvédelmi ministeriumba.

Munkája: Tereptan és tereprajztan. Bpest, 1875.

Szinnyei Könyvészete.

M. Salon, 1887. VIl. 15. (arczk.)