Kezdőlap

Zsoldos László,

hírlapíró, szül. 1874. jan. 26. Budán. Családi neve Ruzitska; a zeneszerző és zenepártoló R. család tagja. Középiskolai tanulmányait a kegyesrendiek budapesti főgymnasiumában elvégezvén, a jogi pályára lépett, de jogi tanulmányait csakhamar abbahagyva hírlapíró lett s ma is mint hírlapíró működik.

Szépirodalmi és egyéb dolgozatai a következő lapokban jelentek meg 1893-tól kezdve: Magyarország, Hazánk, Magyar Ujság, Pesti Napló, Pesti Hírlap, Magyar Szó (melyben számos vezérczikke is jelent meg s Gale Ottó néven sok humoros croquis-ja), A Polgár, Budapesti Hírlap, Vasárnapi Ujság, Uj Idők, Élet, Magyar Lányok, stb.

Munkái:

1. Ősz (versek). Budapest, 1893.

2. Cato kutyám és egyéb történetek. Budapest, 1903.

3. Egy kosár szamócza. Budapest, 1904.

4. Barátom a huszárfőhadnagy és egyéb történetek. (Mikszáth K. előszavával). Budapest, 1908. (2. k. u. ebben az évben).

5. A fekete huszár. Regény. Budapest, 1909. (megnyerte 1911. az Akadémia Ormódy-díját).

6. A muskátli és egyéb történetek (Kis Könyvt.). Budapest, 1911.

7. Három királyok. Budapest, 1912.

8. Vica regénye. Budapest, 1912.

Legújabban a következő regényei jelentek meg: Pamino (Vasárnapi Ujság). Fölfelé megyünk (Élet). A bűvös lapda (Jó Pajtás). A «Felhő» utasai (Zászlónk).

Budapesti Hirlap 1908. 90. 136.

Az Ujság, 1908. 306.

M. Könyvészet 1904., 1908., 1909. A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.