A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2000, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 22.
http://www.lib.pte.hu


 Címlap
 Impresszum
 Mottó
 Bevezető a folyóiratról
 A folyóirat szerkezeti vázlata
 Bevezető a repertóriumról
 Röviditések


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J  
K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   X   Z
Szerzői rész

A
 Áldásy Antal

B
 Baán Kálmán
 Barabás Jenő
 Bárdossy László
 Báróczy Sándor
 Bartal Aurél
 Bátsmegyey Imre
 Bedy Vince
 Békássy László
 Besze György
 Boér Géza, B.
 Bóna József
 Borsiczky Sándor
 Brcic Mihály, gornje-seloi

C
 Cassiodorus
 Csáky Béla
 Cserjési Károly
 Czakó Károly
 Czobor Alfréd

D
 D’Annunzio
 Darvas János, nagyréti
 Dinnyés Sáska Sándor
 Domahidi Sipos Zsigmond
 Dr. L. G.

E
 E. I.
 Einczinger Ferenc
 Elekes Lajos
 Endes Miklós, csíkszentsimoni
 Erdődy István
 Ethey Gyula

F
 Fabricius Endre, tót-lipcsei
 Fára József
 Fáy Aladár, fái
 Fekete Nagy Antal
 Filkorn Pál
 Fónyad Dezső
 Főglein Antal

G
 Gerő József
 Gorzó Bertalan, bilkey
 Győry Lajos

H
 Halász Géza
 Hanuszik Elemér
 Hellebronth Kálmán
 Hertelendy László
 Horánszky Pál
 Horváth Ferenc, ifj.
 Horváth Gáspár
 Horváth Kálmán

I
 Igmándy Zoltán
 Iványi Béla

J
 Jakó Zsigmond
 Jankó Gyula

K
 Kallos Lajos Károly
 Kempelen Béla
 Kenessey Pongrác
 Kerekes László
 Kerekesházy József
 Kertész János
 Kiss Imre, egyházszegi
 Kiss István
 Klein Gáspár
 Kniezsa István
 Kováts Erzsébet, F.
 Kozmutza Livia, B.
 Krúdy Ferenc

L
 László József, kajászószentpéteri
 László László, kászonjakabfalvi
 Lengyel Alfréd
 Lengyel Imre

M
 Maksay Ferenc
 Marcell Ágoston, kisudvarnoki
 Mesterházy Sándor
 Mészöly Endre
 Miklósy Zoltán
 Molnár József
 Müller Mihály

N
 Nagybákay (Richl) Antal
 Nemestóthy Béla, nemes-tóthi
 Nyáry Pál, báró
 Nyáry Zsigmond, gróf

O
 Ovidius, Faust

P
 Padányi Gulyás Jenő
 Pataky Károly, pujoni
 Penyigey Manczur Dénes
 Petrichevich Horváth Emil, báró
 Pfeiffer Károly
 Pleidel Ambrus
 Pótsa János, hatolykai
 Pottyondi Béla, csáfordi és pottyondi

R
 Rédeky István
 Reszegi Lajos

S
 Sarlay Soma
 Schmidt János
 Schneider Miklós
 Sokhegyi Béla
 Soós Adorján
 Szabó Béla
 Szabó D. János
 Szappanos Sándor
 Szent-Miklósy László, szeökeffalvi
 Szentgyörgyi Elek
 Szerkesztőbizottság
 Szilágyi László, ákosfalvi

T
 Taba István
 Takács Elvira
 Thirring Gusztáv
 Thirring Gusztávné Waisbecker Irén
 Tompos Ernő
 Török Pál, kadicsfalvi

V
 Vácz Elemér
 Vargha Zoltán, görzsönyi
 Vas Gereben
 Vay Béla
 Veress Endre

Z
 Zaleski, Zbigniew
 Zombory Géza
 Zsakó István
 
 
 


Tárgyszavas rész

A
 Aba nemzetség
 Ábrány nemzetség
 Acsád
 Ádám-Rázmán család, kolozsvári
 adománylevél
 Adorján nemzetség
 Ady Endre
 agilisek
 Ahmed basa
 Ajtóssyak
 Ákos nemzetség
 aláírások
 áldomás
 alispánok
 Áltol család
 anabaptisták
 Anonymus
 antropológia
 anyakönyvek
 Ányos család, nagyszántói
 Apor nemzetség
 Arany család, abai
 aranymívesek
 arckép
 Árkosi család, kissárosi
 Árkosy alias Péter család, dálnoki
 Árossy család
 Árpád fejedelem
 Árpád kir. herceg
 Árpád nemzetség
 Árpád-ház
 asylum jog
 Asztalos család
 avar-horvát vérkeveredés

B
 Baán család, nádasdi
 Baaznik család
 Bajazeth család
 Bajcsy család
 Balassa Antal, kápolnásnyéki
 Balatonboglár
 Balla család, csikszentmihályi és jenőfalvi
 Balog-Semjén nemzetség
 Balogh alias Szücs család
 Balogh Anna, beődi
 Balogh család
 Balogh család, abonyi
 Balogh család, bábonyi
 Balogh család, mankóbüki
 Balogh Franciska
 Balogh nemzetség
 Bancsy (Bantsi) család, vehéci
 Bánffy család, alsólindvai
 Bánffy család, nagymihályi
 Bánóczy család
 Barachkay család
 Barancskai család
 Bárány család, rendesi
 Baranya vármegye
 Baranyai alias Horváth család
 Baráth család, martonosi
 Barcsay család
 Barcsay család, csengeri
 Barcsay család, nagybarcsai
 Bárczay család
 Bárdossy-idézet
 Barla alias Bajazeth család
 Barla család, gyergyóújfalvi
 Bartakovich család
 Bartal család, beleházi és ethrekarchai
 Bartha család, dálnoki
 Báthori család, rakamazi
 Báthori Zsófia
 Báthory család
 Báthory Gábor, Erdély fejedelme
 Báthory I. somlyói, Erdély fej., lengyel k.
 Batizy család
 Bátsmegyey Éva, párisi
 Battha Bálint, vattai
 Batthyány család, herceg
 Batthyány-Strattman család, herceg
 Bautzen
 Bay család
 Becse nemzetség
 bécsi udvar
 Bedői nemzetség
 Béky család
 Bél nemzetség
 Beleznay család, beleznai és pilisi, gróf
 Bélteki család
 Bem József
 Benczúr család
 Benczúr család, várközi
 Benyovszky család
 Berdóczy család
 Bereg vármegye
 Bernovits család
 Berzeviczy család
 besenyő családok
 Bessenyei György
 Besze család, megyeri
 Bethlen Gábor, iktári, Erdély fejedelme
 bevándorlás
 bibliográfia
 Bibó család, barátosi
 Bibó család, macsi és töli
 Bicskei család
 Bicskej nemzetség
 Bicskey alias Kovács család
 Bihar vármegye
 Bíró alias Dengheleghy család
 Biró család, gelsei
 Biró család, köleséri
 birtokos nemesek
 birtokper
 Bitskey család, bicskei
 bizonyságlevél
 Blaghay család
 Blaghay család, bogárdi
 Bocskay család, razinyakereszturi
 Bodó család, szelefarmosi
 Bodosi család, bodosi
 Boér család, kopacseli
 Bogát-Radvány nemzetség
 Bogáthy család
 Bogáthy Menyhért
 Bogyay család
 Bóna család alias Literáti de Beregszász
 Bóna család, kisbajcsi
 Boncza Berta, deésfalvi
 Borbély alias Csoltay család
 Borbély család
 Borbély család, berekszászi
 Borbély család, nemeskereki
 Borbély család, roffi
 Borju család, kisapponyi
 Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz család
 Borsod vármegye
 Borsod-Miskolci Múzeum
 Both György, bajnai
 Bothka András, homoki
 Botthló család, királyfiai
 Botz család, köpeczi
 Botz család, mezőteremi
 Bozo család, nagybányai
 Bozóky család, bozóki
 Braller község
 Brassai család
 Brcic család, gornje-seloi
 brebiri grófok
 Brogyáni család, brogyáni és pusztakovácsi
 Brogyáni család, brogyáni és viszocsáni
 Brón család
 Bulyi család, jékei
 Bulyi Jékey család
 Burián család, dedinai
 Burián család, sissói és funcsini
 Búzát-Hahold nemzetség
 Buzgó család
 Bükkzsérc
 Bychak család, csikfalvi

C
 Cassiodorus-idézet
 Chianaky család
 Chyre család, álmosdi
 Cilleiek
 címerek
 címereslevelek
 címerfényképek
 címerfestés
 címerigazolás
 címerpecsétek
 címerrajzok
 Comáromy család, kóji
 Crouy-Chanel Ágoston, herceg
 Csaba család
 Csák nemzetség
 Csákányi család
 Csáky család, gróf
 Csáky család, kőrösszeghi és adorjáni, gróf
 Csáky család, ujfalvi
 családi levéltár
 családi napló
 családkönyv
 családnevek
 családtörténet
 Csallóköz
 Csanády István
 Csanálossy család
 Császár család, tyukodi
 Cseffei család, tötöri és navaji
 Cseh család, cabaji
 Cseke család
 Cseley család
 Csenger
 Csengerújfalu
 Csenkey család
 Cserjési Károly
 Csernyus Antal, keőkeszi
 Csík szék
 Csillom család, szikszói
 Csóka család
 Csoltay család
 Csoma Sándor, kőrösi
 Csorvássy család, szentmikósi
 Csorvásy (Szabó) Zsófia
 Csorvásy-Szabó család
 Csulaiak
 Csupy család, csupi
 Czakó család, sepsiszentgyörgyi és kilyéni
 Czédly család
 Czegei Vass György
 Czegey Vass család
 Czobor család, czoborszentmihályi, báró
 Czuczy Katalin, felsőszilvágyi
 Czupy család

D
 D’Annunzio-idézet
 Dancsházi Nagy Benedek
 Daróczy család, nánási
 Daróczy Zoltán, királydaróczi
 Debrecen
 Debretzeni Mária
 Décsi Borbély család
 Décsy Borbély család
 Demeter család, szemerjai
 Dengheleghy család
 Derencsényi György
 Dersffy család, zerdahelyi
 Désány család
 Dési család
 Dévay család, báró
 Dienes család, korláti
 Dienes család, nemesnépfalvi
 Dietrich család, diedeni
 Dinnyés alias Sáska család
 Dobos család
 Dobsa család
 Dominits család
 Domján család, szentgyörgyvölgyi és domjánszegi
 Dorogffy család
 Dömötör Katalin
 Draskovich család
 Draskovich család, trakostyáni, gróf
 Dunapataj
 Dzsembovszki család

E
 Ébeni család
 Ecsedi család
 Ecsedi család, lapugyi vagy borkereki
 Edward, VIII., angol király
 Egrestő
 egyezséglevelek
 egyházi nemesek
 egytelkes nemesek
 Einczinger család
 Ékárt család
 Elek család és nemzetség
 életkori adatok
 előnév-igazolás
 emlékmű
 Eőry család
 Eötvös család, vásárosnaményi
 Érd nemzetség
 Erdély
 Erdélyi család
 Erdélyi család, menasági
 Erdeős család
 erdő
 Erdődy család, besenyődi
 Erdődy család, gróf
 Erdődy család, lellei
 Érdy család
 érseki szék
 esküvői ajándék
 Esterházy Pál, gróf, nádor
 Esztergály család
 Ethuruh nemzetség
 étkezés
 Etsedi család
 Etsedi család, kidei
 Etsedi család, sövényfalvi
 Etsedi család, szatmárnémeti
 Etsedy család

F
 Fábián család
 Fábiánfalusy család
 Fábriczy család
 Fadd
 Farkas család, felszászi
 Farnossy György ingóságai
 Fäsi János Henrik
 Fáy család, fái
 fegyveresek
 Feier család, letenyei
 Fejér család
 Fejér család, kemecsei
 Fejér család, kövendi
 Fejér vármegye
 Felsőszemeréd
 fényképek
 Ferenc József I., magyar király
 Ferenczi család, medeséri
 Ferenczy család
 Ferenczy család, patakfalvi
 Ferenczyné Haranghy Erzsébet
 Ferentzy család
 Fernolay család
 Fischer család
 Fodor család
 Fodor család, borzási és szilágybagosi
 Fodor család, nánási
 Fodor család, várfalvi
 Fodor László, belénessi
 Fogaras
 Fonyó család
 Fóris család, szirmai
 Forró család, angyalosi
 főispánok
 Földesi Nagy család
 Frangepán nemzetség
 Frátai János
 Fráter György, utjesenich martinusevic
 Fráthay Gergely
 Füzy család

G
 Gaál család, gyulai
 Galambos család, pongyeloki
 Galánthai Bessenyei család
 Gancs család, gancsházi
 Garázda család
 Gárdony-szerecseny
 Gaszner család
 Gazdag család
 Gazsó család
 Géczy család, garamszegi
 genealógia
 gepidák
 Gerdály község
 Gergelaky család
 Gersei Pető család
 Gersei Pető család, gróf
 Ghillány család
 Ghillány család, lázi és berniczei
 Golub család
 Gondol család, alacskai
 Góris család, paniti
 Gorzó Bertalan, bilkei
 Gönczi család
 Görögh rab Ábrahám
 Grefftner család
 Grynaeus család
 Gudász család
 Gusich nemzetség
 Gut-Keled nemzetség
 Gvadányi József, gróf, tábornok, költő
 gyászhír
 Gyepes család, kisherestyéni
 gyepű
 Gyergyó szék
 Gyöngyössi család
 Győr
 Győr és Moson vármegye
 Győr nemzetség
 Győr vármegye
 Győrffy család
 Györgyi család
 György, VI., angol király
 Györkös család
 Győry család, maryalaki és nádudvari
 Gyujtó család, sepsimartonosi
 Gyüre nemzetség
 Gyürky Franciska, losonczi
 Gyürky István, losonczi

H
 Habsburg-irodalom
 hagyaték
 Hagymássy család
 Hahót nemzetség
 hajdúk
 Hajdúnánás
 hajóhad
 halálozási adatok
 Halápy család
 Halma család
 halotti búcsúztató
 hamisított nemeslevelek
 határmegállapítás
 Héder nemzetség
 Heltai család
 Hercegh család, olnoki
 hercegi levéltár
 Hermán nemzetség
 Herpfer család
 Hessen
 Hetéssy család
 Hetey (Hethey) család
 Hethews család, szentmártoni
 Hets család
 Hettéssy család
 Heves és Külső-Szolnok vármegye
 Hidvégi család
 Hidy család, dányádi
 Holló család és nemzetség
 Holló Ferenc, csiktaploczai
 homo regius
 Hont-Pázmán nemzetség
 Horthy család, nagybányai
 horvát nemzetségek
 Horváth alias Ztepan család
 Horváth család
 Horváth család, nagyszombati
 Horváth család, zágrábi
 Horváth Mátyás, jaczkoviczi
 Horváth Mihály
 hozomány
 Hrabovszky család
 Huber (vagy Huiber) család
 Hudich család, harsányi
 Hunyadi János, kormányzó
 Hunyadiak
 Hunyady (Hunyodi?) család
 Huszty család
 Huttflesz család
 hűségeskü

I
 Ibrányi László
 Igmándy Sándor
 ikerszületések
 Illésházy család
 Illésházy György
 Imecs család
 Imets család, nyujtódi
 Imolay Judit
 iniciálé
 Iratossy család
 iskolai alapítvány

J
 Ják nemzetség
 Jákóffy család, ráhói és szuhai
 Jankó család
 Jánoky család, jánoki és nagyszuhai
 Jánosi község
 Jánossy család
 Jánossy család, jánosi
 Jánossy család, szécsén-kovácsi
 Jászkunság
 Jeddi család, medeséri
 jegyzőkönyvek
 Jékey család
 Jékey család, bulyi és jékei
 Jékey László
 jelvényes pecsétek
 Jeney Szabó család
 Jenő nemzetség
 Jeszenszky család, nagyjeszeni
 Jeszenszky Sándor, nagyjeszeni
 jobbágyok
 Jókay család
 Joó család, kaszaházi alias andráshidai
 Jósa-Vargha család
 Jőre nemzetség
 juhászcsalád

K
 Kaál nemzetség
 Kachich nemzetség
 Kachitth család
 Kádár Pál, szenterzsébeti
 Kakas család
 Kállay család, somlyai
 Kálnay család
 kamarások
 Kaplony nemzetség
 Kaposy család
 Karácsony család, hodosi
 Karcsaiak
 Karcsavidék
 Kardos család, besenyei
 Karkai Veres Dávid
 Kármán család
 Károly, IV., magyar király
 Károlyi család, simaházi
 Kászon szék
 Káta nemzetség
 Katalin, I., cárnő
 Kátha nemzetség
 Káthi utóbb Szűcs család
 Kathyhyz nemzetség
 katonaság
 Kecskemét
 Kemecsey család
 Keméndy család, sárosfalvi
 Kenessey család, kenesei
 Képes Krónika
 Kerekes család
 Kerekes család, abaujszántói
 Kerekes Zsigmond, czifferi és kerekesházi, báró
 Kerelői család, kerelői
 Keserű család
 Keszey család
 Keszthely
 Kézdy alias Kisdi nemzetség
 Kézdy-Vásárhelyi család
 Kijáctz (Kigácz) család, dubniczai
 Királyi család
 királyi harmincados
 királyi határozatok
 Királyi Könyvek
 Kisbenedek család és nemzetség
 Kisdi nemzetség
 Kiss család
 Kiss család, nagyoroszi
 Kissházy család, köröshegyi
 Kiszely család, benedekfalvi
 Kohányi család
 koldulólevél
 Koller család
 Kolloredó család, gróf
 Kolosi család
 Kolozsvár
 Komárom vármegye
 Komáromi család
 Komáromy család
 Komjáthy család
 Koncz alias Szappanos család
 Konkoly Thege család
 Koós család, lévai
 Korityánszky család
 Korponay Jánosné
 Kovách Bálint, szeökefalvi
 Kovách család
 Kovách család, szeökeffalvi
 Kovács család
 Kozárvári Gergely
 Kozma család, kézdiszentléleki
 Kökényesdi György
 Kölcsey család
 Köleséri család
 Körmend
 Körmendi család, noszlopi
 Körmendi Füzetek
 Körmendy család
 Kővágóőrs
 Köveskál
 közbirtokosság
 Král család
 kripták
 Kubinyi András, felsőkubini, nagyolaszi és déménfalvi
 Kubinyi család, felsőkubini, nagyolaszi és déménfalvi
 Kubinyi Ferencné losonczi Gyürky Franciska
 Kubovich család
 Kucsuk család, somlyai
 Kurtánszky család, alsó- és felső-kurtányi
 kuruc háborúk
 Küküllő vármegye

L
 Lackfiak
 Ladomérszky család
 Ladoméry család
 Lajos család
 Lampért család
 László család, kajászószentpéteri
 László család, kászonjakabfalvi
 László család, kemenesi
 László Ferenc, kászonjakabfalvi és bogszeghi
 Lauterpach alias Tisztapataky család
 leányági leszármazás
 Lehoczky család, kisrákói
 Lemhényi család
 Lengenicht család
 Lengyel család
 Lente család
 levelek
 levelesláda
 Linczegh család, kolozsvári
 Lipót, II., magyar király
 Lipthay család
 Liptó vármegye
 Liska család, martonfai
 Liszka alias Liska család
 Literáti család, beregszászi
 Longinó család
 Lorberer család
 Lőcse
 lőcsei fehér asszony, A
 Lönchey család
 Luby család, benedekfalvi
 Luca
 Ludány nemzetség

M
 Madách Miklós
 Madagaszkár
 Maghi család
 Magyar család
 Magyar Családtörténeti Szemle
 Magyari család, szentháromsági
 magyarság
 Majtényi család
 Makó család, nemesszeghi
 Makray család
 Malomsoki János
 Malomsoki József
 Manczur család
 Mándy család, mándi
 Máramaros vármegye
 Marcell nemzetség, kisudvarnoki
 Márczy család, zábori
 Márffy család
 Margita
 Marikovszky család, nagytornyai
 Markos család, bedői
 Marosszék
 Máthés család
 Matusek család
 Mátyás, I., magyar király
 Medgyesy család
 Megyery család, vasmegyeri
 Megyes nemzetség
 Melich család, brebiri
 Melith család, brebiri, báró
 Melith család, brebiri, gróf
 Melith György, brebiri, gróf
 Melith Pál, brebiri, gróf
 mellszobor
 Menheth bég
 Menich család
 Merklin család
 Mesterházy család, mesterházi
 Mészáros család
 Mészöly nemzetség
 Mezey család, pereszlényi
 Mezőpanit
 Mikes család, zabolai, gróf
 Mikó család, bodoki
 Mild család
 Minich család
 Mogorovich nemzetség
 Molnár Johanna
 Monor
 Móré család, ásguthi
 Morgondai család, nagysinki
 Móricz család, tatárfalvi
 Mórocz család
 Muraköz
 Myrkó család

N
 Nádasd nemzetség
 Nádasdy Tamás, gróf, nádor
 Nagy család
 Nagy család, peremartoni
 Nagy család, vámosi
 Nagy Iván, felsőgyőri
 Nagyszőllős
 Naláczy család, naláczi
 Naményi család
 Nánássy család
 Násfay-Niedermann László
 Nátkay alias Szabó család
 Nehéz család
 Nemes család, bogdásai
 nemesi címek
 nemesi testőrség
 nemeslevelek
 nemességigazolás
 nemességvizsgálat
 Nemestóthy család, nemes-tóthi
 német telepesek
 nemzeti lobogó
 nemzeti öntudat
 nemzetségi birtokok
 Neubauer család
 Nógrád vármegye
 nótáztatás
 Nyakas család
 Nyáry Albert, báró
 Nyáry Antal, nyáregyházi, báró
 Nyáry család, nyáregyházi
 Nyáry család, nyáregyházi, báró
 Nyáry Ignác, nyáregyházi
 Nyáry Krisztina, bedeghi, báró
 Nyáry Pál, bedeghi, báró
 Nyéki család, nyéki
 Nyerges család
 Nyitra vármegye

O
 Ócsád nemzetség
 Ocsovszky család
 okiratok
 oklevelek
 Okolicsányi család
 Oláh család
 Oláh család, nánási
 Olasz család
 Ollári Tompa nemzetség
 Orlamundi grófok
 Orosz család
 Osváth család
 osztálylevél

Ö
 öröklődés
 örökösödés
 Őrsur nemzetség
 ősfa
 őskutatás
 Őskutató Intézet
 őslevél
 összeírás
 Ötvös alias Ráczkövy család
 ötvös mesterség

P
 Padányi Gulyás család
 Padányi György
 Pákey család, pákéi
 Pál család, futásfalvi
 Pálffy család, tusnádi
 Palugyay Erzse
 Palugyay Mihály, kispalugyai és bodafalvi
 papírmalom
 parasztcsalád
 Pászthy család, adai
 Pataki család, désfalvi
 Pataky Károly, pujoni
 Paulovics Márton
 Paulovits család
 Pázmány család, panaszi
 Pázmány Péter
 Péchy Gáspár
 Péchy nemzetség
 pecsétek
 pecsétrajzok
 Pelényi nemzetség
 Pemler család, báró
 Penyigey Manczur család
 Perényi Karolina, báró
 Perlaki Dávid
 Pest és Pilis vármegye
 Pest vármegye
 Péter család
 Péter család, dálnoki
 Pétermányi család, bakabányai
 Pethe család, hetési
 Pető Mária
 Petra család
 Petrichevich család
 Petrichevich család, báró
 Petrichevich Horváth család, báró
 Petrichevich Horváth János
 Pillich család
 Pinnyey család, báró
 Platthy család, nagypalugyai és turócdivéki
 Pogány Zsigmond, csebi
 Pohárdi alias Horváth család
 Pók nemzetség
 polgári címerek
 polgárság
 Porcsin alias Porcin család
 Pósa család, olnoki
 Possony (Pozsonyi) család
 Pótsa család
 Pottornyay család, pottornyai és csáthi
 Pottyondi család, csáfordi és pottyondi
 Pozsony vármegye
 Precsinszky család, precsinalehotai
 primorok
 Prosznyák család, prosznyákfalvai és szentbenedeki
 protestánsok
 Puky család, bizáki
 Purghy család
 Putnoki Magdolna

R
 Ráczkövy család
 Rakaczay család
 Rákóczi család
 Rákóczi György I., Erdély fejedelme
 Ráthold nemzetség
 Ráthonyi család, adorjáni
 Rátót nemzetség
 Rátz család, nagylaki
 Rauber család, plankensteini és karlstetteni, báró
 református egyház
 református iskolák
 református templom
 regeszták
 Régi Magyar Családok Szövetsége
 Rein család
 Reinbold család, borosbenedeki
 rendiség
 Réner család, borzási
 Rész vagy Réz család
 Richter család
 Rihen család
 Riskó család, huszti
 Roboz család
 Róka család
 Rosy család
 Rottkowich család, Kis Csémi
 Rozgonyi Simon
 Ruszka család

S
 Sáfrány család
 Salamon nemzetség
 Sálfi család, sálfalvi
 Sálfy Anna
 Sallér család, jakabházi
 Sántha család, csiktusnádi
 Sárbogárd
 Sarkadi Nagy család
 Sárkándy család
 Sárkány család, ákosházi
 Sáros vármegye
 Sárosi család, kissárosi alias pokai
 Sárospatak
 Sáska család
 Sásvár ősmegye
 Schallie család
 Schamberger család
 Schellendorf család
 Schmideg család, gróf
 Schmidt Sámuel
 Schwarz nemzetség
 Sebestyén család
 Serényi család, gróf
 Sibrik család, szarvaskendi
 Simon család
 Simon József
 Simon-Takács család
 Simonffy Sámuel
 Simontornya
 síremlékek
 sisakdísz
 Sisi Miklós
 Skall család
 Sokhegyi Béla
 Somoghi alias Körmendi család
 Somogy vármegye
 Somogyi József, medgyesi
 Somossy család
 Soós család, sóvári
 Soós család, szentgyörgyvölgyi
 Sopron
 Sóti (Sóthy) család
 Spetkius család
 Spillenberg család
 Statileo család
 Staváts család
 Stettner család
 Straginger család
 Stubenberg család, gróf
 Subich nemzetség
 Sulyok család, lekcsei
 Svaidl család
 Sydó család
 Syweczi Sapharych család
 szabadosok
 szabadságlevél
 Szabady alias Lönchey család
 Szabó család
 Szabó család, jákói
 Szabó család, nemes-tóthi
 Szabó család, sárpataki
 Szabolcs vármegye
 Szakmáry család
 Szalánczi család, szenttamási
 Szalok nemzetség
 Szántay család
 Szánthóházy család
 Szántóházy Zsigmond
 Szappanos (alias Brassai) család
 Szappanos család
 Szathmáry (Pap) család, péterfalvi
 Szathmáry család
 Szathmáry-Király család
 Szatmár vármegye
 Szatmári család, haranglábi
 Szatyor-Bibó család
 Szebeni család
 Széchenyi István, gróf
 Széchy család, rimaszécsi és felsőlindvai
 Szécsényi család
 Szeghy család
 Székely család
 Székely család, kilyéni
 székely nemzetség
 székely székek
 székelyek
 Székelyföld
 Szekeres család
 székeskáptalan
 személynevek
 Szénási család
 Szengyel család, bői
 Szent Ivány család, liptószentiványi
 Szent-Miklósy alias Kovách Bálint, szeökefalvi
 Szent-Miklósy alias Kovách család, szeökeffalvi
 Szent-Miklósy család, szeökeffalvi
 Szentbenedeki család
 Szente-Mágócs nemzetség
 Szentgyörgyi család
 Szentiványi család
 Szentkereszty család
 Szentkirályi család, kissárosi
 Szentmariay Mátyás, erdőteleki
 Szentmiklósy alias Staváts család
 Szentpétery család, kajászószentpéteri
 Szeőts alias Káthi család
 Szever Kata
 Szigligeti Ede
 Sziklay Sámuel
 Szikszay család
 Szilágyi család
 Szilágypeér
 Szilasbalhás
 Szilvássy család
 Szily család
 szinek
 Szlabey család
 Szladkay család
 Szmertnik család, ladoméri
 Szmrecsányi család, szmrecsányi
 Szobonya János, födémesi
 Szolcsányi család
 Szőnyi alias Bogyay család
 Szötsén család
 Sztojanovits család, báró
 Szuhányi család, hiripi és ivácskói
 Szűcs család
 Szücs család
 születési időpont
 Szüts család, baracskai

T
 Tagányi család
 Takács család, szalontai
 Takácsi
 Takáts család
 Tamás család, pákéi
 tanúvallomás
 Tar család
 tárgymutató
 Tatay család, kistatai
 taxások
 Tegzes család
 Telegdi Orsolya
 Teleki család, széki, gróf
 településföldrajz
 településtörténet
 tengerészet
 Teöreös család
 Terczak család
 Terstyánszky család
 Tétény nemzetség
 Themai család
 Thomory család, tomori (szucsáki és kövesdi)
 Thott alias Borbély család, nemeskereki
 Thurzó Imre, gróf
 Tiszántúl
 Tisztapataky család
 tisztújítás
 titulus
 Tolna vármegye
 Tomaj nemzetség
 Tompa család, tompaházi
 Tompa család, vásárosfalui
 Torday család
 Toroczkay család, toroczkószentgyörgyi
 Tóth család, simaházi
 Töltséresi család
 Török család, erdődi
 Török család, szendrői
 Török család, telekesi
 Török család, törökfalvi
 történelmi földrajz
 Trautmansdorf család, gróf
 Trencsén vármegye
 Turdas nemzetség
 Turul nemzetség
 Tükör család
 Tyukody alias Xantus Bálint

U
 Udvardy család, udvardi
 Udvarhelyi alias Töltséres család
 Ugron család, ábrándfalvi
 Ujfalussy család, szilvásujfalusi
 Ujfalussy Imre
 Ukkon pohár
 Unghváry család
 Uray család, urai
 Uray Klára
 urbárium
 Uza család, szászfalvi és uzapanyíti

V
 Vádi család
 Valaszkay család
 Ványi család és nemzetség
 Várday család, kisvárdai
 Vargha család
 Vargha János
 Vargha-Nagy család
 Vas Gereben-idézet
 Vas vármegye
 Vásárhelyi család
 Vass család
 Vastagh család
 Vattay család, felsővattai
 Vay család
 végrendeletek
 Verancsics család
 Verebély
 Veszprém vármegye
 Vetési Borbála, losonczi Bánffy Györgyné
 Vietorisz család, vaszkai és kiskovalóci
 Világhy család
 Visechradszky család
 Vitéz Miklós, magyarbikali
 Vizaknai család, vizaknai
 Vizkelety Anna

W
 Waisbecker család
 Warthussobycz család
 Wass család, csávási
 Wass család, diódváraljai
 Wattay Zsuzsanna, felsővattai
 Wesselényi Gáspár
 Weszely család
 Woyk nemzetség

X
 Xantus Bálint

Z
 Zákándy család
 Zalusky család
 Zemplén vármegye
 Zerdahelyi család
 Zigethy család
 Zobothin család, muray-szombathi
 Zólyom vármegye
 Zovárd nemzetség
 Zrinyi Ilona, gróf
 Zrinyiek
 Zsámboky alias Györkös család
 Zsidó család
 zsidók
 Zsindely család
 zsold
 Ztepan család
 Zuber család, nánhegyeseli
 Zylvási család, valazuthi


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(26 oldal)