A repertórium megnyitható új ablakban
(a baloldali menü nélkül)


A digitális verzió változatlan formában, szabadon terjeszthető!
©  Hernádi László Mihály, 2001, 2006
()

Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()

PTE Központi Könyvtár – Pécs, 2006. március 27.
http://www.lib.pte.hu


 Címlap
 Impresszum
 Mottó
 Bevezető a folyóiratról
 Bevezető a repertóriumról


Szerzői rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K
L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Z


Tárgyszavas rész
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M  
N   O   Ö   P   R   S   T   U   V   W   Z
Szerzői rész

A
 Acton, J. E. E.
 Áldásy Antal
 Altunian, G.
 Amadio, Giulio
 Anchel, Robert
 Andrássy Gyula, gróf
 Angyal Dávid
 Antal Géza
 Arnold, T. W.
 Auner Mihály

B
 Baethgen, Friedrich
 Bain, Nisbet
 Bajza József
 Balanyi György
 Bálint Nagy István
 Balla Antal
 Balogh Albin
 Barbagallo, Corrado
 Barthou, Louis
 Bašagić, Safvet
 Bathó István
 Bauer Vilmos
 Baumgarten Miklós
 Bédier, Joseph
 Békefi Remig
 Bellaagh Aladár
 Berzeviczy Albert
 Bihlmeyer, Karl
 Birkás Géza
 Bleyer Jakab
 Bodenstein Gusztáv
 Bondatti, G.
 Bonkáló Sándor
 Borcsiczky Béla
 Boüard, A. de
 Böthling, Arthur
 Bresslau, Harry
 Brunner, Otto
 Buchner, Eberhard

C
 Caetani, Leone
 Chalandon, Ferdinand
 Clemen, Carl
 Crawfurd, Raymond
 Császár Elemér
 Császár Mihály
 Csóka Lajos
 Cumont, Franz
 Cutolo, Alessandro
 Czebe Gyula
 Czeke Marianne
 Czirbusz Géza

D
 Dabrowski, Jan
 Darkó Jenő
 Dávid Antal
 Dékány István
 Delbrück, Hans
 Dercsényi Móric
 Diehl, Charles
 Diether, Otto
 Divéky Adorján
 Domanovszky Sándor
 Domaszewski, Alfred von
 Dölger, Franz
 Dupuis, Charles
 Durkheim, Émile
 Dvornik, F.

E
 Éber László
 Éble Gábor
 Eckhardt Sándor
 Eckhart Ferenc
 Ehrenberg, Viktor
 Elek Artúr
 Elek Oszkár
 –ÉN.
 Erdélyi László
 Ernyey József

F
 Fay, Bradshaw Sidney
 Ferenc, szent, assisi
 Fest Sándor
 Fináczy Ernő
 Finály Gábor
 Fogarasi Béla
 Fournier, August
 Földes Béla
 Fraknói Vilmos
 Fuchs, Friedrich
 Fueter, Eduard
 Fülöpp Cyrill

G
 Gagyi Jenő
 Gálos Rezső
 Gárdonyi Albert
 Gerdes, Heinrich
 Geréb József
 Gerevich Tibor
 Gergely
 Germanus Gyula
 Goldziher Ignác
 Gombos Albin
 Gooss, Roderich
 Göller, Emil
 Görög Imre
 Gragger Róbert
 Granfelt, Helge
 Grotefend, H.
 Guglia, Eugen
 Gulyás Pál
 Gyalokay Jenő
 Győry Árpád
 Győry Tibor

H
 Hampel József
 Handelsmann Marczell
 Hankiss János
 Hanotaux, Gabriel
 Hanuy Ferenc
 Harsányi Pál
 Hartley, M.
 Hauck, D. Albert
 Heinlein István
 Heisenberg, A.
 Hekler Antal
 Hellebrant Árpád
 Herre, Paul
 Hesselbarth, Hermann
 Hodinka Antal
 Holik Flóris
 Holub József
 Hóman Bálint
 Hornyánszky Gyula
 Horváth Jenő
 Hörle, G. H.
 Huizinga, J.
 Huszár Imre
 Huttkay Lipót

I
 –i.
 IB.
 Illés József
 Imre Sándor
 Iszakov, Vasziljevics Nyikolajev
 Ivanics József

J
 Jablonkay Gábor
 Jakubovich Emil
 Japikse, Nikolaas
 Jászi Oszkár
 Jenšovský, B.
 Jeremias, Alfred
 Jireček, Konstantin
 –jn–
 Jordan, E.
 Juhász Kálmán

K
 Kállay Béni
 Kallós Ede
 Kaposi József
 Karácson Imre
 Karl Lajos
 Károlyi Árpád
 Kassowitz Tivadar Brúnó
 Kazarov, Gavril
 Kégl Sándor
 Keller Imre
 Kende, Oskar
 Kinkel, Johannes
 Kiss Albin
 Kluge, Theodor
 Kmoskó Mihály
 Komárik István
 Kont Ignác
 Kornis Gyula
 Kossányi Béla
 Kováts Ferenc
 Kováts Gyula
 Krehbiel, Edward
 Krisztics Sándor
 Krofta, Kamil
 Krollmann, Christian
 Kromayer, J.
 Kropf Lajos

L
 Lábán Antal
 Labényi
 Lambros, Spyridon
 Landsberg, E.
 Láng Margit
 Langlois, Ch. V.
 László József
 Lazzeri, Zefirin
 Leathes, Stanley
 Lemmens, Leonard
 Lezze, Donado da
 Lindner, Theodor
 Loesche, Georg
 Löhr, J. A. C.
 Lukach, Harry Charles
 Lukács Károly
 Lukcsics József
 Lukcsics Pál
 Lukinich Imre
 Lupaş, Ion
 Lüttich, Rudolf

M
 m.
 Máday Andor
 Madzsar Imre
 Magyary-Kossa Gyula
 Mahler Ede
 Mályusz Elemér
 Marczetti Ferrante, Giulio
 Márki Sándor
 Martin, A. von
 Martin, Gaston
 Mathiez, Albert
 Mészáros Gyula
 Meyer, Arnold Oskar
 Meyer, Eduard
 Meyer, Paul M.
 Miskolczy Gyula
 Miskolczy István
 Mitis, Oskar Freiherr von
 Mitrovanov, Pavel
 Molden Ernő
 Moldován Gergely
 Monceaux, Paul
 Monti, Gennaro Maria
 Moravcsik Gyula
 Moresco, Mattia
 Morvay Győző
 Munkácsi Kálmán
 Muráti Frigyes

N
 Nagy Gyula
 Nagy József
 Nagy Miklós
 Neumann Jenő
 Niese, B.
 Niklai Péter
 Nina, Luigi

O
 Ortvay Tivadar
 Ostwald, Wilhelm
 Osztern Salamon Pál
 Oszvald Arisztid

P
 Pálfy Ilona, H.
 Pasteiner Iván
 Patek Ferenc
 Perepatits István
 Pessina, Thomas
 Pfeiffer, Nikolaus
 Pierron, Joh. Babtist
 Pivány Jenő
 Ploskál-Tempis Rudolf
 Prothero, G. W.

R
 Radó Antal
 Reiner János
 Reményi Antal
 Révay József
 Réz Mihály
 Rheindorf, Kurt
 Roca, Émile
 Rombauer Róbert Gyula
 Rózsa Dezső

S
 Salutati, Coluccio
 Samanek, Vinzenz
 Sandeman, G. A. C.
 Scheffler János
 Scherer Ferenc
 Schiff Péter
 Schilling, Otto
 Schmidt József
 Schmidt, Otto
 Schoenaich, Gustav
 Schünemann, Konrad
 Sebes Gyula
 Sebess Dénes
 Seltmann Rezső
 Siklóssy László
 Simonyi Ernő
 Smolka, Stanisław
 Somogyi Gyula
 Sonis, F. de, gróf
 Sosnosky, Theodor von
 Sörös Pongrácz
 Spengler, Oswald
 Steier Lajos
 Stein Aurél
 Steinherz
 Steinhoffer Károly
 Ströle, A.
 Sufflay Milán
 Sundwall, J.
 Szabó József, S.
 Szabó László
 Szarka Gyula
 Szegedy Rezső
 Székely István
 Szekfű Gyula
 Szemere Samu
 Szendrei József
 Szentiványi Gyula
 Szentkláray Jenő
 Szentpétery Imre
 Szidarovszky János
 Szittyay Dénes
 Szkunzevics Kornél
 Sztehlo Zoltán

T
 Tagányi Károly
 Taine, Hippolyte
 Takáts György
 Takáts Sándor
 Tardieu, André
 Tecklenburg, Adolf
 Téglás Gábor
 Teleki László, gróf
 Temesi Győző
 Thallóczy Lajos
 Thury Etele
 Tocco, Felice
 Tokaji Lajos
 Tóth László
 Tóth Zoltán
 Tóth-Szabó Pál
 Toynbee, Paget
 Török Pál
 Traversa, Eduard

U
 Ujhelyi Péter
 Uspenskij, F. I.

V
 Vajda György
 Vas György
 Vasadi Balogh György
 Vasiljev, A. A.
 Veith, G.
 Velics László
 Venetianer Lajos
 Veress Endre
 Vidal, I. M.
 Viszota Gyula
 Vranyczany, Giorgio, báró

W
 Wagner Vilmos
 Wallis, A. S. C.
 Ward, A. W.
 Weber Artúr
 Wertheimer Ede
 Wertner Mór
 Wilamowitz-Möllendorf, U. von
 Wilson, Lillian May
 Wirth, A.
 Wolf, Gustav

Z
 Zanoni, Luigi
 Zavadil, Josef
 Zlatarski, V. N.
 Zoványi Jenő
 Zsinka Ferenc
Tárgyszavas rész

A
 Academia Istropolitana
 adó
 Adolf, Nassaui
 Afrika
 A-ga-dé
 Ágoston, szent
 agrárpolitika
 Ahmad, Mirza
 ajánlás
 akkádok
 al-Aufi, Muhammad
 Albánia
 áldozati parancs
 Alfonso, I., nápolyi király
 alkotmánytörténet
 államalapítás
 államháztartás
 államigazgatás
 államjog
 államszervezetek
 államszerződések
 államtan
 Andrássy Gyula, gróf
 angol történelem
 angol utazók
 angol-francia háború
 angol-francia szövetség
 angol-holland háború
 angol-magyar kapcsolatok
 Anjou Károly, I., Szicilia királya
 Anjouk
 annexió
 Anonymus
 antant államok
 antropogeográfia
 antropológia
 apostoli jog
 Apponyi Sándor, gróf
 aquilejai patriarkátus
 Arab-félsziget
 Arad vármegye
 Aragónia
 arany
 archeológia
 Aristoteles
 Árpád-ház
 Árpád-kor
 Arszlán bég
 ásatások
 Asszíria
 Atanagi, Dionigi
 Athén
 Ausztria
 avarok
 Avignon

B
 Babilónia
 babona
 Bachmann, Adolf
 Bajorország
 Balkán
 Ballagi Aladár
 Baranowski, Ignacy
 Bariţiu, Gheorghe
 Basta, Giorgio
 Báthory István, somlyói, Erdély fejed., lengyel kir.
 Bavor, cseh főúr
 Beatrix, magyar királyné
 Béchet, Augustin
 Beckensloer János, esztergomi érsek
 Bécs
 bécsi kongresszus
 béke
 Békefi Remig
 Belgrád
 Belleau, Remy
 Bem József, tábornok
 Beöthy Zsolt
 Berzeviczy Márton, báró
 Besszarábia
 bibliai világkép
 bibliográfia
 biológiai ritmuselmélet
 birodalmi oklevéltan
 birodalmi tanács
 birtoklapok
 Bismarck, Otto Eduard Leopold, herceg, kancellár
 Bizánc
 Bocskai-szabadságharc
 bolgár történelem
 Boncz Ödön
 Bonfini, Antonio
 Borcsiczky Béla
 Borovszky Samu
 Bosznia
 brédai béke
 Brüsszel
 Buda felszabadítása
 budai basák
 Budapesti Hírlap
 bullárium
 Bunyitay Vince
 bűnbánó ima
 büntetéspénz

C
 Calixtus, III., ellenpápa
 Carlyle, Thomas
 cenzúra
 Chalkondyles, Leonikos
 címerek
 civilizáció
 Clements, Simon
 Code Napoleon
 Corvin János
 Crispi, Francesco
 család
 családjog
 családtörténet
 csalás
 Csanád vármegye
 császári hatalom
 császárság
 csaták
 Csehország
 csillagászat
 Czobor Márk Ádám, gróf

D
 Dacia
 Dalmácia
 Dangin, Thureau
 Dante, Alighieri
 Danton, Georges
 Darius, I., perzsa király
 Daudet, Ernest
 de Witt, Johan
 Decius edictuma
 Delphi
 Dessewffy Emil, gróf
 Dévény
 diaszpóra
 diplomácia
 diplomatika
 dísztárgyak
 dominikánusok
 Don Carlos
 donatizmus
 Dove, Alfred
 dózse
 Döbrentei Gábor
 Dsihâd
 Dudich András
 Duka Tivadar

E
 egyenes adó
 egyensúly
 Egyesült Államok
 egyetemek
 egyházi büntetés
 egyházi hatalom
 egyházi tilalmak
 egyházjog
 egyháztörténet
 Egyiptom
 Ehrle, Francesco
 életrajzok
 ellenpápák
 ellenreformáció
 Elő-Ázsia
 emancipáció
 emigráció
 emlékbeszédek
 emlékiratok
 emlékkönyvek
 energetika
 Eötvös József, báró
 epika
 építészettörténet
 Erdély
 erdőgazdaság
 eretnekség
 erkölcs
 Erzsébet I., angol királynő
 Erzsébet-tudományegyetem
 esküvő
 Esterházy Károly, gróf, püspök
 Esterházy Miklós, gróf, nádor
 Esztergom
 etnológia

F
 familiárisok
 februári pátens
 fegyverletétel
 Fejérpataky László
 fejlődéstörténet
 Fekete-tenger
 feliratok
 felvilágosodás
 Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös
 Ferenc József, I., magyar király
 ferencesek
 Ferenc, szent, assisi
 Ferrara
 Fiequelmont, Dolly, grófné
 filozófia
 Fioretti-fordítás
 forráskritika
 forráskutatás
 Fournier, August
 főiskolák
 földrajz
 Fraknói Vilmos
 francia forradalom
 francia inkvizíció
 francia irodalom
 francia uralom
 francia-magyar kapcsolatok
 Franciaország
 frankok története
 Fráter György, bíboros, esztergomi érsek
 freskó
 Friedjung, Henrik
 Frigyes, III., német császár
 Fulcher, Chartresi
 Fülöp, II., spanyol király

G
 Galeotto Martio
 Galícia
 Gallia
 gazdaság
 gazdaságtörténet
 Gerecze Péter
 Géresi Kálmán
 Gergely, VII., pápa
 Géza, II., magyar király
 Goldziher Ignác
 gótók
 görög állami szervezetek
 görög birodalom
 görög felvilágosodás
 görög nők
 görög nyelvtörténet
 görög oklevelek
 görög történelem
 görög történetírás
 görög-perzsa viszály
 Görögkeleti egyház
 Görögország
 görögök
 Graf, Arturo
 Grant, Ulysses Simpson
 gúnyversek
 gyapjúipar
 Gyárfás István Tihamér
 gyászbeszéd
 gyászhír
 gyógyítás

H
 háború
 háborús felelősség
 Habsburg Birodalom
 Habsburgok
 hadi utak
 hadtörténet
 Hajnik Imre
 halálozási adatok
 hamisított levelek
 Hammurabi Codex
 Hampel József
 Haraszti Gyula
 hármas szövetség
 harmincadvám
 Hastings
 házasságkötés
 Heigel, Karl Theodor
 Heinrich Gusztáv
 Hellebrant Árpád
 helyrajz
 Hercegovina
 Herodotos
 Hippokrates
 hírlapírás
 hírszolgálat
 hiteles helyek
 hittérítés
 Hodgkin, Thomas
 Hohenzollern-ház
 Hollandia
 Horváth Jenő, rónai
 Horvátország
 hősköltemények
 Huber, Alfonz
 Hugo, Victor
 Humbertus de Romanis
 humiliatusok
 hun krónika
 Hunyadi János, kormányzó
 huszitizmus

I
 időszámítás
 Ignác, szent, loyolai
 Ince, III., pápa
 India
 inkvizítor-bíróságok
 Ionia
 Iowa állam
 ipar
 írástörténet
 irodalmi kritika
 irodalomtörténet
 István herceg
 István I., szent, magyar király
 iszlám
 Itália
 Ítéletek Könyve

J
 János Zsigmon, magyar király
 Janus Pannonius
 Jeanne d’Arc
 Jellasics, horvát bán
 jeruzsálemi királyság
 jezsuiták
 Jireček, Konstantin
 joachimizmus
 jogsértés
 jogszokások
 jogtörténet
 Johanna, szent
 József főherceg, nádor
 József, II., magyar király
 Julius Caesar, római császár

K
 kalandozások
 Kállay Béni
 kálvinizmus
 kancellária
 káptalani iskolák
 káptalanok
 Karácsonyi János
 Kármán Mór
 karmeliták
 Károly Róbert, magyar király
 Károlyi család, nagykárolyi, gróf
 Károly, IV., magyar király
 Kassowitz Tivadar Brúnó
 katolikus egyház
 Katona István
 Kaukázus
 Kégl Sándor
 kegyúri jog
 Kelet-Európa
 keleti expanzió
 képzőművészet
 kereskedelem
 Keresztély, II., választófejedelem
 keresztény időszámítás
 kereszténység
 keresztes hadjáratok
 Kéry János, ipolykéri, gróf
 Ketrzyński, Wojciech
 kettős szövetség
 Kézai Krónika
 kézrátétel
 kiállítás
 kiegyezés
 kiközösítés
 Kína
 kincstári hivatal
 Király János
 királyi cím
 királyi szokások
 Kis-Ázsia
 kolduló rendek
 kolerajárvány
 Komnenos, Manuel, bizánci császár
 kongresszusok
 Kont Ignác
 konzervatívok
 kormányzattörténet
 Korzon, Tadeusz
 Koser, Reinhold
 Kossuth Lajos
 kőemlékek
 költészet
 könyvnyomtatás
 könyvtár
 követjelentés
 közegészségügy
 középosztály
 közigazgatás
 közjog
 Krakkó
 Krím-félsziget
 Krisztus születési éve
 krónikák
 kronológia
 Krzyzanowski, Stanislaw
 kultúra
 Kulturkampf
 kultúrtörténet
 kúnok
 kurucok
 kurzus-tabellák
 Kübeck, Carl Friedrich, báró
 külpolitika

L
 Lamprecht, Karl
 Lang, Andrew
 Lang, Karl Heinrich von
 László (Nápolyi), nápolyi király
 Lavisse, Ernest
 lázadás
 legendák
 Leiden
 lengyel nemesség
 lengyel-magyar kapcsolatok
 Lengyelország
 Lermontov, Mihail Jurjevics
 Leroy-Beaulieu, Anatole
 levelek
 levéltár
 Lex Bajuvariorum
 libellus
 Lincoln, Abraham, amerikai elnök
 Lipót herceg
 Locri
 London
 lovagrendek
 lövészárok
 Lujza hercegnő
 Luntz, Ivo
 luxemburgi nagyhercegség
 Łokietek, lengyel király
 Lydia
 Lykurgos
 lyoni zsinat, II.

M
 Maffei, Scipione
 magánjog
 magyar kolónia
 magyar-bizánci kapcsolatok
 magyarok népnevei
 Makay Dezső
 malomipar
 Mangold Lajos
 manicheizmus
 marathoni csata
 Maria Antoinette, francia királyné
 Mária hercegnő
 Mária királyné
 Márki Sándor
 Mátyás, I., magyar király
 Mayer Béla
 Mazzini, Giuseppe
 McCarthy, Justin
 messiás
 Mestrianae
 Metternich, Klemens Lothar Wenzel von, herceg
 Mezopotámia
 Mika Sándor
 milánói felkelés
 Miltiades
 misztikus kultuszok
 Mithra-kultusz
 mohamedán jog
 mohamedánok
 Moldvaország
 Mommsen, Theodor
 mongol hódítás
 Monod, Gabriel
 Montecorvino, Giovanni da
 Montenaro, Maria, hercegnő
 Morus, Thomas (Szent Tamás)
 morva birodalom
 Müller, Johannes von
 művelődéstörténet
 műveltség
 művészet
 művészettörténet

N
 Nagy Géza
 Nagy Gyula
 Nagy Lajos, magyar király
 Nagyvárad elfoglalása
 Nándorfehérvár
 naplók
 Napóleon, I., francia császár
 Nápoly
 nápolyi hadjárat
 nápolyi királyság
 Ne temere decretum
 nekrológ
 Nelson, Horatio, admirális
 nemesség
 német császárság
 német egység
 német jogtudomány
 német lovagrend
 német parasztság
 német szövetség
 német történelemtanítás
 Németalföld
 németek
 Németország
 nemzedékrend
 nemzet
 nemzeti állam
 nemzetiség
 nemzetközi jog
 nép
 népnevek
 népoktatás
 népvándorlás
 Néró, római császár
 neveléstörténet
 New-Buda
 Novaković, Stojan
 nők helyzete
 nők történelmi szerepe
 numizmatika
 nyelvemlékek
 nyelvi osztályozás
 Nyitra
 nyomdászattörténet

O
 Odescalchi Artúr, herceg
 ókeresztény szimbólumok
 oklevelek
 okmányok
 oktatásügy
 októberi diploma
 olasz államok
 olasz költészet
 Olaszország
 Oráviai-ház
 orosz birodalom
 orosz hadjárat
 orosz hódítások
 orosz irodalom
 orosz történetírás
 orosz-magyar kapcsolatok
 orosz-román kapcsolatok
 Ortvay Tivadar
 orvostudomány
 osztrák államszerződések
 Osztrák-Magyar Monarchia
 osztrák-magyar-román szerződés
 Ótestamentum

Ö
 önrendelkezési jog
 őrlés
 öröklési jog
 örökösödés
 őshaza

P
 pákozdi csata
 paleográfia
 Pannónia
 pánszlávizmus
 pápai hivatalok
 pápai követ
 pápai oklevéltan
 pápai udvar
 pápaság
 pápaválasztás
 papi nevelés
 papyrológia
 parasztmozgalmak
 parlamenti hatalom
 Pasteiner Gyula
 patrimónium
 peisistratidák
 peloponnesosi szövetség
 pénztörténet
 pénzügy
 perek
 Pergamon
 perzsa birodalom
 Pessina, Thomas
 Pflugk-Harttung, Julius von
 Pio, Luigo
 polgárháború
 polgári jog
 politika
 politológia
 pontusi kérdés
 Poroszország
 Poyntz, Sydnam
 Pozsony
 Pöhlmann, Robert
 protestánsok
 protestantizmus
 puritánus mozgalmak

R
 Rákóczi Ferenc, II., Erdély fejedelme
 Rákóczi-szabadságharc
 Ranke, Leopold
 reformáció
 református egyház
 reformkor
 régensség
 regeszták
 reneszánsz
 represszáliák
 Réthy László
 Richelieu, Armand Jean du Plessig, herceg, bíboros
 Riedl Frigyes
 Robespierre, Maximilien Marie Isidor
 Rohan kardinális
 Róma
 római birodalom
 római istenségek
 római jog
 római nők
 román hírlapirodalom
 Románia
 Rorario, Jeromos
 röpiratok
 Rudolf főherceg, trónörökös
 Rudolf, II., német-római császár
 Ruprecht, Klem, német király

S
 Sacrum Commercium
 Saint-Denis
 Sajtótörténet
 Sándor, VIII., pápa
 Sárói Szabó Lajos
 Schiemann, Theodor
 Schlegel, Friedrich
 sémi uralom
 semlegesség
 Senlac
 Sesonk trónörökös
 Siena
 Simancas
 sírsztéla
 Smičiklas, Tádé
 Smolka, Franciszek
 Soós Elemér
 Sopron ostroma
 Sörös Pongrác
 spanyol trónutódlás
 Spárta
 Spengler, Oswald
 Stillman, W. J.
 Strahlenheim, Henning von
 Sutton, Robert
 szabadkőművesség
 szabadságharc, 1848/1849
 Szabó Lajos, sárói
 számadáskönyvek
 Szaniszló Ágoston, II., lengyel király
 szatmári béke
 Széchenyi István, gróf
 Szegedy Rezső
 szegénység
 Szekfű Gyula
 szellemtudományok
 Szendrei János
 szent háború
 Szent Korona
 Szent Szövetség
 szentélyek
 Szentkláray Jenő
 Szerbia
 Szeremley Sámuel
 szerviensek
 szerződések
 Szicilia
 Szilády Áron
 szimbolikus ábrázolások
 Szinnyei József, id.
 szíriai istenségek
 szíriai kultusz
 szláv-bizánci kapcsolatok
 szlovákok
 szobrászat
 szociológia
 Szőgyény Marich László, id.
 szövetségek
 Szuza
 születési hely

T
 Tagányi Károly
 tagliacozzoi csata
 Tangl, Michael
 társadalmi viszonyok
 társadalomtan
 társadalomtörténet
 Téglás Gábor
 Teleki László, gróf
 telekkönyvek
 településtörténet
 temetkezési hely
 tengeri ütközet
 teológia
 természetjog
 Thallóczy Lajos
 thermidori forradalom
 Thurzó Kálmán, nosziczi
 Thutmosis, III., egyiptomi király
 Tiesenhausen grófnő
 Timon Ákos
 Tisza István, gróf
 titkosrendőrség
 török birodalom
 török hódoltság
 török történelem
 török történetírók
 Törökország
 törökök kiűzése
 történelem
 történelemelmélet
 történelemtanítás
 történelmi földrajz
 történelmi kongresszus
 történetfilozófia
 történeti források
 történeti hypostasis
 történeti irodalom
 történeti kongresszus
 történeti problémák
 történetírás
 történettudomány
 törvények
 törvényhozás
 tridenti zsinat
 trónigény
 tudomány
 Tudományos Akadémia
 turanizmus

U
 Újság, Az -
 ukrán mozgalom
 Ulászló, Łokietek, lengyel király
 uralkodók
 útleírás

V
 Vác
 választójog
 vallástörténet
 Vámbéry Ármin
 vámjövedelem
 vámpírok
 Várdai István
 vármegyék
 városformák
 városigazgatás
 várostörténet
 Vaszary Kolos, bíboros, hercegprímás
 Vatikán
 Velehrad
 Velence
 versaillesi szerződés
 világháború
 Világos
 világtörténelem
 Villari, Pasquale
 Vranyczany család, báró

W
 Wakefield, Eduard
 Wertner Mór
 Wilson, Thomas Woodrow, amerikai elnök
 Winter, Gustav

Z
 Zalmoxis
 zerbsti szövetség
 Zichy Károlyné grófné sz. gróf Festetics Júlia
 Zichy Nándor, gróf
 Zrinyi Ilona, gróf
 zsarnokelmélet
 zsidó időszámítás
 zsidók
 Zsigmond, lengyel herceg
 Zsigmond, magyar király és német-római császár
 Zsilinszky Mihály


A menü betűjegyzéke kinyomtatható
(26 oldal)