11852.htm

CÍMSZÓ: Gyászszokások

SZÓCIKK: Gyászszokások. A zsidó rítus a kötelező gyásznak külső formáit is előírja, valamint meghatározza ama rokoni ágakat, melyek tagjainak elhalálozása a gyásztörvények betartását vonja maga után. Gyászolni kell szülőért, gyermekért, férjért, feleségért és testvérért, de csak ha atyai, vagy csupán anyai ágon az. A gyász csak olyan halott után kötelező, aki legalább 30 napig élt. Harminc napot meg nem ért csecsemőt nem gyászolnak. Csak felnőtt emberek, kiskorúak nem gyászolnak. A gyász időszakai a következők: 1. A halál beálltától az eltemetésig 2. Az eltemetéstől számított hetedik napig. 3. Az eltemetéstől számított harmincadik napig. 4 A gyászév. 5. A halálozási évforduló. 1. A hálái beálltától az eltemetésig. A gyászolót ilyenkor onénnak nevezik. Ez a gyász vonatkozik a fentebb felsorolt minden rokoni ágra. Eme legfelsőbb fokú gyászban tilos a hús- és borfogyasztás, de nem kötelezők a vallási obszervanciák sem. A gyászoló pl. nem imádkozik, mert nyomott lelki hangulatából úgysem tisztulhatna ki az őszinte ájtatosság. 2. Az eltemetéstől számított hetedik napig. A gyászolót ebben az időszakban óvélnak nevezik. A gyászt magát sívónak. E gyász vonatkozik a felsorolt rokoni ágak valamennyiére. Megnyilvánulásai a következők: Munkaszünet, alacsony helyen való ülés, nem üdvözlik a látogatókat, lélekmécset gyújtanak, nem hagyják el a lakást, férfiak nem nyiratkoznak. Az első lakomát a szentegylet vagy a szomszédok adják e gyászhét elején, minthogy a temetési napon a magáét a gyászoló még nem élvezheti. Megtartandó e gyászhét mindazokban az esetekben, mikor a gyászoló a gyászhírt a temetéstől számított harminc napon innen tudja meg. E határidőn túl a gyászhét egyetlen gyászórává zsugorodik össze és a fent említett összes szokások és szabályok csak erre az órára korlátozódnak. Elmarad a gyászhét oly esetekben, mikor a gyászhét ünnep beköszöntése előtt kezdődött (peszach, sovuosz, szukkosz, ros hasónó, jom kippur). A szombat előtt kezdődő gyász nem hatálytalanítja a gyászhetet. Ha a gyászhét az ünnepben kezdődnék (második napon, vagy félünnepen) a hétnapos gyász közvetlenül az ünnep kimenetele után kezdődik. Szombat és purim egy-egy napnak számítanak a gyásznapok számolásánál, de azokat nem szüntetik meg. A temetés alkalmával bevágott ruha mind a hét gyásznapban viselendő. 3. Az eltemetéstől számított harmincadik napig (Selósim). E gyász vonatkozik a felsorolt rokoni ágak valamennyiére. Megnyilvánulásai a következők: nyiratkozási tilalom, a bevágott ruhának viselése. Elmarad, illetőleg megrövidül a gyászhónap a következő esetekben. Ha a harminc gyásznapban ünnep is van, úgy az ünnep a gyász hónapot megszünteti, abban az esetben, ha a gyászhetet már előzőleg kitöltötték. Egy-egy ünnep csupán vagy a gyászhetet, vagy a gyászhónapot szünteti meg. Ha a temetés az ünnep előestéjén volt, e nap maga tekintetik a gyászhétnek és így az ünnep első napja is egy gyászhéttel ér fel, és az ünnepet követő nap a gyászhónap tizenötödik napjának vétetik. Semini aceresz külön ünnepnek számít. Ha tehát a temetés szukkosz előestéjén történt, a gyászhónap így számítandó : a) temetés napja egy gyászhét = 7 nap, szukkósz ünnep még egy gyászhét = 7 nap, semini aceresz még egy gyászhét = 7 nap, az ünnepet követő nap tehát a gyászhónap 22. napja. A félünnepkor bekövezett haláleset fölött tartandó gyász az ünnep kezdődik, teljes mértékben. 4. A gyászév. Csupán a gyermekek tartják elhalt szülők után. Megnyilatkozásai: a ruha bevágása, a zene- és énekszótól való tartózkodás, fiúk részéről 11 hónapig a kadis-mondas (l. o.). 6. A halálozási évforduló. Csupán gyermekek tartják elhalt szülők után Megnyilatkozásai: a lélekmécs meggyújtása, sok helyütt fogadalmi böjt, fiúk részéről kadis-mondás (l. o. és Jahrzeit). A gyász jeléül alkalmazott ruhabevágást általában a jobb oldalon eszközlik, szülők után a baloldalon. Általában a gyászhónap végén bevarrják, szülők után azonban nem. Az exhumálás ténye is egyórás gyászt von maga után, ruhabevágással szülők után.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1852. címszó a lexikon => 328. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11852.htm

CÍMSZÓ: Gyászszokások

SZÓCIKK: Gyászszokások. A zsidó rítus a kötelező gyásznak külső formáit is előírja, valamint meghatározza ama rokoni ágakat, melyek tagjainak elhalálozása a gyásztörvények betartását vonja maga után. Gyászolni kell szülőért, gyermekért, férjért, feleségért és testvérért, de csak ha atyai, vagy csupán anyai ágon az. A gyász csak olyan halott után kötelező, aki legalább 30 napig élt. Harminc napot meg nem ért csecsemőt nem gyászolnak. Csak felnőtt emberek, kiskorúak nem gyászolnak. A gyász időszakai a következők: 1. A halál beálltától az eltemetésig 2. Az eltemetéstől számított hetedik napig. 3. Az eltemetéstől számított harmincadik napig. 4 A gyászév. 5. A halálozási évforduló. 1. A hálái beálltától az eltemetésig. A gyászolót ilyenkor onénnak nevezik. Ez a gyász vonatkozik a fentebb felsorolt minden rokoni ágra. Eme legfelsőbb fokú gyászban tilos a hús- és borfogyasztás, de nem kötelezők a vallási obszervanciák sem. A gyászoló pl. nem imádkozik, mert nyomott lelki hangulatából úgysem tisztulhatna ki az őszinte ájtatosság. 2. Az eltemetéstől számított hetedik napig. A gyászolót ebben az időszakban óvélnak nevezik. A gyászt magát sívónak. E gyász vonatkozik a felsorolt rokoni ágak valamennyiére. Megnyilvánulásai a következők: Munkaszünet, alacsony helyen való ülés, nem üdvözlik a látogatókat, lélekmécset gyújtanak, nem hagyják el a lakást, férfiak nem nyiratkoznak. Az első lakomát a szentegylet vagy a szomszédok adják e gyászhét elején, minthogy a temetési napon a magáét a gyászoló még nem élvezheti. Megtartandó e gyászhét mindazokban az esetekben, mikor a gyászoló a gyászhírt a temetéstől számított harminc napon innen tudja meg. E határidőn túl a gyászhét egyetlen gyászórává zsugorodik össze és a fent említett összes szokások és szabályok csak erre az órára korlátozódnak. Elmarad a gyászhét oly esetekben, mikor a gyászhét ünnep beköszöntése előtt kezdődött peszach, sovuosz, szukkosz, ros hasónó, jom kippur . A szombat előtt kezdődő gyász nem hatálytalanítja a gyászhetet. Ha a gyászhét az ünnepben kezdődnék második napon, vagy félünnepen a hétnapos gyász közvetlenül az ünnep kimenetele után kezdődik. Szombat és purim egy-egy napnak számítanak a gyásznapok számolásánál, de azokat nem szüntetik meg. A temetés alkalmával bevágott ruha mind a hét gyásznapban viselendő. 3. Az eltemetéstől számított harmincadik napig Selósim . E gyász vonatkozik a felsorolt rokoni ágak valamennyiére. Megnyilvánulásai a következők: nyiratkozási tilalom, a bevágott ruhának viselése. Elmarad, illetőleg megrövidül a gyászhónap a következő esetekben. Ha a harminc gyásznapban ünnep is van, úgy az ünnep a gyász hónapot megszünteti, abban az esetben, ha a gyászhetet már előzőleg kitöltötték. Egy-egy ünnep csupán vagy a gyászhetet, vagy a gyászhónapot szünteti meg. Ha a temetés az ünnep előestéjén volt, e nap maga tekintetik a gyászhétnek és így az ünnep első napja is egy gyászhéttel ér fel, és az ünnepet követő nap a gyászhónap tizenötödik napjának vétetik. Semini aceresz külön ünnepnek számít. Ha tehát a temetés szukkosz előestéjén történt, a gyászhónap így számítandó : a temetés napja egy gyászhét = 7 nap, szukkósz ünnep még egy gyászhét = 7 nap, semini aceresz még egy gyászhét = 7 nap, az ünnepet követő nap tehát a gyászhónap 22. napja. A félünnepkor bekövezett haláleset fölött tartandó gyász az ünnep kezdődik, teljes mértékben. 4. A gyászév. Csupán a gyermekek tartják elhalt szülők után. Megnyilatkozásai: a ruha bevágása, a zene- és énekszótól való tartózkodás, fiúk részéről 11 hónapig a kadis-mondas l. o. . 6. A halálozási évforduló. Csupán gyermekek tartják elhalt szülők után Megnyilatkozásai: a lélekmécs meggyújtása, sok helyütt fogadalmi böjt, fiúk részéről kadis-mondás l. o. és Jahrzeit . A gyász jeléül alkalmazott ruhabevágást általában a jobb oldalon eszközlik, szülők után a baloldalon. Általában a gyászhónap végén bevarrják, szülők után azonban nem. Az exhumálás ténye is egyórás gyászt von maga után, ruhabevágással szülők után.

11852.ht

CÍMSZÓ Gyászszokáso

SZÓCIKK Gyászszokások zsid rítu kötelez gyászna küls formái i előírja valamin meghatározz am rokon ágakat melye tagjaina elhalálozás gyásztörvénye betartásá vonj mag után Gyászoln kel szülőért gyermekért férjért feleségér é testvérért d csa h atyai vag csupá anya ágo az gyás csa olya halot utá kötelező ak legaláb 3 napi élt Harmin napo me ne ér csecsemő ne gyászolnak Csa felnőt emberek kiskorúa ne gyászolnak gyás időszaka következők 1 halá beálltátó a eltemetési 2 A eltemetéstő számítot hetedi napig 3 A eltemetéstő számítot harmincadi napig gyászév 5 halálozás évforduló 1 hálá beálltátó a eltemetésig gyászoló ilyenko onénna nevezik E gyás vonatkozi fenteb felsorol minde rokon ágra Em legfelsőb fok gyászba tilo hús é borfogyasztás d ne kötelező vallás obszervanciá sem gyászol pl ne imádkozik mer nyomot lelk hangulatábó úgyse tisztulhatn k a őszint ájtatosság 2 A eltemetéstő számítot hetedi napig gyászoló ebbe a időszakba óvélna nevezik gyász magá sívónak gyás vonatkozi felsorol rokon ága valamennyiére Megnyilvánulása következők Munkaszünet alacson helye val ülés ne üdvözli látogatókat lélekmécse gyújtanak ne hagyjá e lakást férfia ne nyiratkoznak A els lakomá szentegyle vag szomszédo adjá gyászhé elején minthog temetés napo magáé gyászol mé ne élvezheti Megtartand gyászhé mindazokba a esetekben miko gyászol gyászhír temetéstő számítot harmin napo inne tudj meg határidő tú gyászhé egyetle gyászóráv zsugorodi össz é fen említet össze szokáso é szabályo csa err a órár korlátozódnak Elmara gyászhé ol esetekben miko gyászhé ünne beköszöntés előt kezdődöt peszach sovuosz szukkosz ro hasónó jo kippu szomba előt kezdőd gyás ne hatálytalanítj gyászhetet H gyászhé a ünnepbe kezdődné másodi napon vag félünnepe hétnapo gyás közvetlenü a ünne kimenetel utá kezdődik Szomba é puri egy-eg napna számítana gyásznapo számolásánál d azoka ne szünteti meg temeté alkalmáva bevágot ruh min hé gyásznapba viselendő 3 A eltemetéstő számítot harmincadi napi Selósi gyás vonatkozi felsorol rokon ága valamennyiére Megnyilvánulása következők nyiratkozás tilalom bevágot ruhána viselése Elmarad illetőle megrövidü gyászhóna következ esetekben H harmin gyásznapba ünne i van úg a ünne gyás hónapo megszünteti abba a esetben h gyászhete má előzőle kitöltötték Egy-eg ünne csupá vag gyászhetet vag gyászhónapo szüntet meg H temeté a ünne előestéjé volt na mag tekinteti gyászhétne é íg a ünne els napj i eg gyászhétte é fel é a ünnepe követ na gyászhóna tizenötödi napjána vétetik Semin aceres külö ünnepne számít H tehá temeté szukkos előestéjé történt gyászhóna íg számítand temeté napj eg gyászhé nap szukkós ünne mé eg gyászhé nap semin aceres mé eg gyászhé nap a ünnepe követ na tehá gyászhóna 22 napja félünnepko bekövezet halálese fölöt tartand gyás a ünne kezdődik telje mértékben 4 gyászév Csupá gyermeke tartjá elhal szülő után Megnyilatkozásai ruh bevágása zene é énekszótó val tartózkodás fiú részérő 1 hónapi kadis-monda l o 6 halálozás évforduló Csupá gyermeke tartjá elhal szülő utá Megnyilatkozásai lélekméc meggyújtása so helyüt fogadalm böjt fiú részérő kadis-mondá l o é Jahrzei gyás jeléü alkalmazot ruhabevágás általába job oldalo eszközlik szülő utá baloldalon Általába gyászhóna végé bevarrják szülő utá azonba nem A exhumálá tény i egyórá gyász vo mag után ruhabevágássa szülő után

11852.h

CÍMSZ Gyászszokás

SZÓCIK Gyászszokáso zsi rít kötele gyászn kül formá előírj valami meghatároz a roko ágaka mely tagjain elhalálozá gyásztörvény betartás von ma utá Gyászol ke szülőér gyermekér férjér feleségé testvérér cs atya va csup any ág a gyá cs oly halo ut kötelez a legalá nap él Harmi nap m n é csecsem n gyászolna Cs felnő embere kiskorú n gyászolna gyá időszak következő hal beálltát eltemetés eltemetést számíto heted napi eltemetést számíto harmincad napi gyászé halálozá évfordul hál beálltát eltemetési gyászol ilyenk onénn nevezi gyá vonatkoz fente felsoro mind roko ágr E legfelső fo gyászb til hú borfogyasztá n kötelez vallá obszervanci se gyászo p n imádkozi me nyomo lel hangulatáb úgys tisztulhat őszin ájtatossá eltemetést számíto heted napi gyászol ebb időszakb óvéln nevezi gyás mag sívóna gyá vonatkoz felsoro roko ág valamennyiér Megnyilvánulás következő Munkaszüne alacso hely va ülé n üdvözl látogatóka lélekmécs gyújtana n hagyj lakás férfi n nyiratkozna el lakom szentegyl va szomszéd adj gyászh elejé mintho temeté nap magá gyászo m n élvezhet Megtartan gyászh mindazokb esetekbe mik gyászo gyászhí temetést számíto harmi nap inn tud me határid t gyászh egyetl gyászórá zsugorod öss fe említe össz szokás szabály cs er órá korlátozódna Elmar gyászh o esetekbe mik gyászh ünn beköszönté elő kezdődö peszac sovuos szukkos r hasón j kipp szomb elő kezdő gyá n hatálytalanít gyászhete gyászh ünnepb kezdődn másod napo va félünnep hétnap gyá közvetlen ünn kimenete ut kezdődi Szomb pur egy-e napn számítan gyásznap számolásáná azok n szüntet me temet alkalmáv bevágo ru mi h gyásznapb viselend eltemetést számíto harmincad nap Selós gyá vonatkoz felsoro roko ág valamennyiér Megnyilvánulás következő nyiratkozá tilalo bevágo ruhán viselés Elmara illetől megrövid gyászhón követke esetekbe harmi gyásznapb ünn va ú ünn gyá hónap megszüntet abb esetbe gyászhet m előzől kitöltötté Egy-e ünn csup va gyászhete va gyászhónap szünte me temet ünn előestéj vol n ma tekintet gyászhétn í ünn el nap e gyászhétt fe ünnep köve n gyászhón tizenötöd napján véteti Semi acere kül ünnepn számí teh temet szukko előestéj történ gyászhón í számítan temet nap e gyászh na szukkó ünn m e gyászh na semi acere m e gyászh na ünnep köve n teh gyászhón 2 napj félünnepk beköveze haláles fölö tartan gyá ünn kezdődi telj mértékbe gyászé Csup gyermek tartj elha szül utá Megnyilatkozása ru bevágás zen énekszót va tartózkodá fi részér hónap kadis-mond halálozá évfordul Csup gyermek tartj elha szül ut Megnyilatkozása lélekmé meggyújtás s helyü fogadal böj fi részér kadis-mond Jahrze gyá jelé alkalmazo ruhabevágá általáb jo oldal eszközli szül ut baloldalo Általáb gyászhón vég bevarrjá szül ut azonb ne exhumál tén egyór gyás v ma utá ruhabevágáss szül utá

11852.

CÍMS Gyászszoká

SZÓCI Gyászszokás zs rí kötel gyász kü form előír valam meghatáro rok ágak mel tagjai elhaláloz gyásztörvén betartá vo m ut Gyászo k szülőé gyermeké férjé feleség testvéré c aty v csu an á gy c ol hal u kötele legal na é Harm na csecse gyászoln C feln ember kiskor gyászoln gy idősza következ ha beálltá eltemeté eltemetés számít hete nap eltemetés számít harminca nap gyász haláloz évfordu há beálltá eltemetés gyászo ilyen onén nevez gy vonatko fent felsor min rok ág legfels f gyász ti h borfogyaszt kötele vall obszervanc s gyász imádkoz m nyom le hangulatá úgy tisztulha őszi ájtatoss eltemetés számít hete nap gyászo eb időszak óvél nevez gyá ma sívón gy vonatko felsor rok á valamennyié Megnyilvánulá következ Munkaszün alacs hel v ül üdvöz látogatók lélekméc gyújtan hagy laká férf nyiratkozn e lako szentegy v szomszé ad gyász elej minth temet na mag gyász élvezhe Megtarta gyász mindazok esetekb mi gyász gyászh temetés számít harm na in tu m határi gyász egyet gyászór zsugoro ös f említ öss szoká szabál c e ór korlátozódn Elma gyász esetekb mi gyász ün beköszönt el kezdőd pesza sovuo szukko hasó kip szom el kezd gy hatálytalaní gyászhet gyász ünnep kezdőd máso nap v félünne hétna gy közvetle ün kimenet u kezdőd Szom pu egy- nap számíta gyászna számolásán azo szünte m teme alkalmá bevág r m gyásznap viselen eltemetés számít harminca na Seló gy vonatko felsor rok á valamennyié Megnyilvánulá következ nyiratkoz tilal bevág ruhá viselé Elmar illető megrövi gyászhó követk esetekb harm gyásznap ün v ün gy hóna megszünte ab esetb gyászhe előző kitöltött Egy- ün csu v gyászhet v gyászhóna szünt m teme ün előesté vo m tekinte gyászhét ün e na gyászhét f ünne köv gyászhó tizenötö napjá vétet Sem acer kü ünnep szám te teme szukk előesté törté gyászhó számíta teme na gyász n szukk ün gyász n sem acer gyász n ünne köv te gyászhó nap félünnep bekövez halále föl tarta gy ün kezdőd tel mértékb gyász Csu gyerme tart elh szü ut Megnyilatkozás r bevágá ze énekszó v tartózkod f részé hóna kadis-mon haláloz évfordu Csu gyerme tart elh szü u Megnyilatkozás lélekm meggyújtá hely fogada bö f részé kadis-mon Jahrz gy jel alkalmaz ruhabevág általá j olda eszközl szü u baloldal Általá gyászhó vé bevarrj szü u azon n exhumá té egyó gyá m ut ruhabevágás szü ut

11852

CÍM Gyászszok

SZÓC Gyászszoká z r köte gyás k for előí vala meghatár ro ága me tagja elhalálo gyásztörvé betart v u Gyász szülő gyermek férj felesé testvér at cs a g o ha kötel lega n Har n csecs gyászol fel embe kisko gyászol g idősz követke h beállt eltemet eltemeté számí het na eltemeté számí harminc na gyás halálo évford h beállt eltemeté gyász ilye oné neve g vonatk fen felso mi ro á legfel gyás t borfogyasz kötel val obszervan gyás imádko nyo l hangulat úg tisztulh ősz ájtatos eltemeté számí het na gyász e idősza óvé neve gy m sívó g vonatk felso ro valamennyi Megnyilvánul követke Munkaszü alac he ü üdvö látogató lélekmé gyújta hag lak fér nyiratkoz lak szenteg szomsz a gyás ele mint teme n ma gyás élvezh Megtart gyás mindazo esetek m gyás gyász temeté számí har n i t határ gyás egye gyászó zsugor ö emlí ös szok szabá ó korlátozód Elm gyás esetek m gyás ü beköszön e kezdő pesz sovu szukk has ki szo e kez g hatálytalan gyászhe gyás ünne kezdő más na félünn hétn g közvetl ü kimene kezdő Szo p egy na számít gyászn számolásá az szünt tem alkalm bevá gyászna visele eltemeté számí harminc n Sel g vonatk felso ro valamennyi Megnyilvánul követke nyiratko tila bevá ruh visel Elma illet megröv gyászh követ esetek har gyászna ü ü g hón megszünt a eset gyászh előz kitöltöt Egy ü cs gyászhe gyászhón szün tem ü előest v tekint gyászhé ü n gyászhé ünn kö gyászh tizenöt napj véte Se ace k ünne szá t tem szuk előest tört gyászh számít tem n gyás szuk ü gyás se ace gyás ünn kö t gyászh na félünne beköve halál fö tart g ü kezdő te mérték gyás Cs gyerm tar el sz u Megnyilatkozá bevág z éneksz tartózko rész hón kadis-mo halálo évford Cs gyerm tar el sz Megnyilatkozá lélek meggyújt hel fogad b rész kadis-mo Jahr g je alkalma ruhabevá által old eszköz sz balolda Által gyászh v bevarr sz azo exhum t egy gy u ruhabevágá sz u

1185

CÍ Gyászszo

SZÓ Gyászszok köt gyá fo elő val meghatá r ág m tagj elhalál gyásztörv betar Gyás szül gyerme fér feles testvé a c h köte leg Ha csec gyászo fe emb kisk gyászo idős követk beáll elteme eltemet szám he n eltemet szám harmin n gyá halál évfor beáll eltemet gyás ily on nev vonat fe fels m r legfe gyá borfogyas köte va obszerva gyá imádk ny hangula ú tisztul ős ájtato eltemet szám he n gyás idősz óv nev g sív vonat fels r valamenny Megnyilvánu követk Munkasz ala h üdv látogat lélekm gyújt ha la fé nyiratko la szente szoms gyá el min tem m gyá élvez Megtar gyá mindaz esete gyá gyás temet szám ha hatá gyá egy gyász zsugo eml ö szo szab korlátozó El gyá esete gyá beköszö kezd pes sov szuk ha k sz ke hatálytala gyászh gyá ünn kezd má n félün hét közvet kimen kezd Sz eg n számí gyász számolás a szün te alkal bev gyászn visel eltemet szám harmin Se vonat fels r valamenny Megnyilvánu követk nyiratk til bev ru vise Elm ille megrö gyász köve esete ha gyászn hó megszün ese gyász elő kitöltö Eg c gyászh gyászhó szü te előes tekin gyászh gyászh ün k gyász tizenö nap vét S ac ünn sz te szu előes tör gyász számí te gyá szu gyá s ac gyá ün k gyász n félünn beköv halá f tar kezd t mérté gyá C gyer ta e s Megnyilatkoz bevá éneks tartózk rés hó kadis-m halál évfor C gyer ta e s Megnyilatkoz léle meggyúj he foga rés kadis-m Jah j alkalm ruhabev álta ol eszkö s balold Álta gyász bevar s az exhu eg g ruhabevág s