14999.htm

CÍMSZÓ: Tata

SZÓCIKK: Tata, nagyk. Komárom és Esztergom közig. egyesített vm., 8491 lak. Azok közzé a községek közé tartozik, amelyekről hiteles adatok alapján tudjuk, hogy zsidók már az Árpádok alatt, a XIII sz.-ban laktak s itt hitközséget alapítottak. (V. ö. Ortvay Tivadar, «Pozsony története» II. 2. r. 277 old.). Sajátságos körülmények kedvezhettek a zsidók letelepülésének, mert T. nem volt püspöki székhely és az akkori törvények szerint csak ilyenben telepedhettek meg a zsidók. Fel kell tételezni, hogy sokáig zavartalanul lakhattak itt. A folytonosság első ízben 1360. szakadhatott meg, mikor Nagy Lajos király rendelete kiűzte őket. De a rendelet visszavonása után 1364. visszaköltöztek. Hasonló sors érte őket 1492. is, mikor Mátyás király fia, Corvin János, T. akkori földesura űzte ki őket hamis besúgás alapján (l. Tatai kiűzetés). Túl sokáig azonban e száműzetés sem tartott és 1518. újból találunk zsidókat T. községében. (V. ö. Wenczell Gusztáv, «Tata fénykora» 38. 1.) A legkatasztrofálisabb válságot a mohácsi vész után élte át a T.-i zsidóság. Nyolc ízben vonultak át a szultán hadai a városon és ez annyira elpusztult, hogy csak 40 ház maradt meg. (V. ö. Mohl Adolf, «Tata plébánia története».) A zsidók is vagy elpusztultak, vagy elköltöztek és csak a kuruc-labanc harcok lezajlásával, az 1711. kötött szatmári béke után telepedtek le újból zsidók T.-n, főleg Cseh- és Morvaországból. Megint megszervezték a hitközséget és rabbit csak később választottak. Az újjászervezés után való első rabbijuk Kempner Áron volt, aki Stomfán szül. 1773., (?) megh. T.-n 1813. Goldberger Izidor, aki tudományos célokból kutatta át T. temetőjét, megállapítja (Hacófe VII. 53), hogy az ott talált legrégibb sírkő 1740-ből való. Talált még egy nikolsburgi (1743) és egy leipniki származású asszony feje fölé állított sírkövet is. Az akkor használt zsinagóga már régen állott, még pedig a mai zsinagóga helyén, amely eredetileg az Esterházy grófok hitbizományának területe volt, ami abból állapítható meg, hogy 1749. már olyan rossz állapotban volt, hogy tatarozni kellett és erre engedélyt kértek az uradalomtól. (V. ö. Büchler Sándor, «Magyar Zsidó Szemle» XI. 502). 1770. T.-n 310 zsidó lélek lakott, Tóvároson 70; 1804: 316, 80; 1806: 330, 84; 1807: 382, 79; 1843: 1092, 63; 1845: 1080, 74; 1847 : 1102, 72 ; 1848: 1211, 72; 1851. azonban T.-n már csak 655 zsidó lakott, Tóvároson ellenben a zsidó lakosok száma 310-re szaporodott (V. ö. Rohrbacher-Rédei Miklós «Tata története» és írásbeli közlését). Feltűnő, hogy a szabadságharc után T. zsidósága hirtelen lecsökkent, Tóvárosé pedig nagyon felemelkedett. A zsinagógát 1861. lovag Wechselmann Ignácnak, a pesti Dohány-utcai templom kisebbített terve szerint alakították át, azonban tornyok nélkül, mert azok felépítésére már nem volt fedezet. Rituális fürdőjét, paplakját, pászka-sütőházát a saját költségén szintén a hitközség építette. A zsidó hitközséghez tartozik a Tóváros is, továbbá a T.-i és gesztesi járás következő hitközségei : Kócs, Bókod, Dad,Kömlőd, Szák, Szend, Mocsa és Császár. 1885 óta miniszteri rendelet alapján tatai és tóvárosi kerületi hitközség név alatt működik. A zsidó egyház szervezése után kongresszusi alapra helyezkedett. Ma 280 családban 840 lelket és 250 adófizetőt számlál. Évi költségvetése 19,453 P. Hitéleti célokra 1927/28 11,74:4 P-t költött. Alapítványai, amelyeket Raditz Zsigmond és neje kiházasítási célokra, Földesi Dóra, Földes Etelka, Práger Mór és neje szegény tanulók segélyezésére létesítettek, elértéktelenedtek. Elemi iskoláját 1853. létesítette és 1867. rendszeresítette benne a magyar nyelvű oktatást. A Nőegylet 1878 és a Poel Cedek 1893 óta működik. A világháborúban 22 tagja hősi halált halt. A hitközség története több értékes nevet örökített meg. Farkasházi Fischer Mór (l.o.), aki megalapította és európai hírnévre emelte a herendi porcellángyárat; Handler Márk főrabbit, Hevesi Simon pesti vezetőfőrabbi édesatyját, kitűnő hebraistát és talmudtudóst, Singer Ödön hegedűművészt. Az általános gazdasági fejlődést előmozdították Pollák Sándor fiai akik 50 munkást, 6 tisztviselőt foglalkoztató szőnyeggyárat alapítottak (tulajdonosok: Pollák Arthur és Pollák Hugó); Leopold Sándor fiai akik bőrgyárat (tulajdonosok: Leopold Ferenc József és Sándor) és Ganz Dezső, aki téglagyárat épített. A hitközség élén állanak: Goldberger Izidor főrabbi, Schwartz Jakab elnök, Dukát Jenő alelnök, Schwartz József pénztáros. A Nőegylet elnöksége: Szarvas Jenőné, Weisz Ilona, Kellner J. titkár, a Poel Cedek elnöke Brtill Ignác, jegyzője Dukát Jenő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4999. címszó a lexikon => 884. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14999.htm

CÍMSZÓ: Tata

SZÓCIKK: Tata, nagyk. Komárom és Esztergom közig. egyesített vm., 8491 lak. Azok közzé a községek közé tartozik, amelyekről hiteles adatok alapján tudjuk, hogy zsidók már az Árpádok alatt, a XIII sz.-ban laktak s itt hitközséget alapítottak. V. ö. Ortvay Tivadar, Pozsony története II. 2. r. 277 old. . Sajátságos körülmények kedvezhettek a zsidók letelepülésének, mert T. nem volt püspöki székhely és az akkori törvények szerint csak ilyenben telepedhettek meg a zsidók. Fel kell tételezni, hogy sokáig zavartalanul lakhattak itt. A folytonosság első ízben 1360. szakadhatott meg, mikor Nagy Lajos király rendelete kiűzte őket. De a rendelet visszavonása után 1364. visszaköltöztek. Hasonló sors érte őket 1492. is, mikor Mátyás király fia, Corvin János, T. akkori földesura űzte ki őket hamis besúgás alapján l. Tatai kiűzetés . Túl sokáig azonban e száműzetés sem tartott és 1518. újból találunk zsidókat T. községében. V. ö. Wenczell Gusztáv, Tata fénykora 38. 1. A legkatasztrofálisabb válságot a mohácsi vész után élte át a T.-i zsidóság. Nyolc ízben vonultak át a szultán hadai a városon és ez annyira elpusztult, hogy csak 40 ház maradt meg. V. ö. Mohl Adolf, Tata plébánia története . A zsidók is vagy elpusztultak, vagy elköltöztek és csak a kuruc-labanc harcok lezajlásával, az 1711. kötött szatmári béke után telepedtek le újból zsidók T.-n, főleg Cseh- és Morvaországból. Megint megszervezték a hitközséget és rabbit csak később választottak. Az újjászervezés után való első rabbijuk Kempner Áron volt, aki Stomfán szül. 1773., ? megh. T.-n 1813. Goldberger Izidor, aki tudományos célokból kutatta át T. temetőjét, megállapítja Hacófe VII. 53 , hogy az ott talált legrégibb sírkő 1740-ből való. Talált még egy nikolsburgi 1743 és egy leipniki származású asszony feje fölé állított sírkövet is. Az akkor használt zsinagóga már régen állott, még pedig a mai zsinagóga helyén, amely eredetileg az Esterházy grófok hitbizományának területe volt, ami abból állapítható meg, hogy 1749. már olyan rossz állapotban volt, hogy tatarozni kellett és erre engedélyt kértek az uradalomtól. V. ö. Büchler Sándor, Magyar Zsidó Szemle XI. 502 . 1770. T.-n 310 zsidó lélek lakott, Tóvároson 70; 1804: 316, 80; 1806: 330, 84; 1807: 382, 79; 1843: 1092, 63; 1845: 1080, 74; 1847 : 1102, 72 ; 1848: 1211, 72; 1851. azonban T.-n már csak 655 zsidó lakott, Tóvároson ellenben a zsidó lakosok száma 310-re szaporodott V. ö. Rohrbacher-Rédei Miklós Tata története és írásbeli közlését . Feltűnő, hogy a szabadságharc után T. zsidósága hirtelen lecsökkent, Tóvárosé pedig nagyon felemelkedett. A zsinagógát 1861. lovag Wechselmann Ignácnak, a pesti Dohány-utcai templom kisebbített terve szerint alakították át, azonban tornyok nélkül, mert azok felépítésére már nem volt fedezet. Rituális fürdőjét, paplakját, pászka-sütőházát a saját költségén szintén a hitközség építette. A zsidó hitközséghez tartozik a Tóváros is, továbbá a T.-i és gesztesi járás következő hitközségei : Kócs, Bókod, Dad,Kömlőd, Szák, Szend, Mocsa és Császár. 1885 óta miniszteri rendelet alapján tatai és tóvárosi kerületi hitközség név alatt működik. A zsidó egyház szervezése után kongresszusi alapra helyezkedett. Ma 280 családban 840 lelket és 250 adófizetőt számlál. Évi költségvetése 19,453 P. Hitéleti célokra 1927/28 11,74:4 P-t költött. Alapítványai, amelyeket Raditz Zsigmond és neje kiházasítási célokra, Földesi Dóra, Földes Etelka, Práger Mór és neje szegény tanulók segélyezésére létesítettek, elértéktelenedtek. Elemi iskoláját 1853. létesítette és 1867. rendszeresítette benne a magyar nyelvű oktatást. A Nőegylet 1878 és a Poel Cedek 1893 óta működik. A világháborúban 22 tagja hősi halált halt. A hitközség története több értékes nevet örökített meg. Farkasházi Fischer Mór l.o. , aki megalapította és európai hírnévre emelte a herendi porcellángyárat; Handler Márk főrabbit, Hevesi Simon pesti vezetőfőrabbi édesatyját, kitűnő hebraistát és talmudtudóst, Singer Ödön hegedűművészt. Az általános gazdasági fejlődést előmozdították Pollák Sándor fiai akik 50 munkást, 6 tisztviselőt foglalkoztató szőnyeggyárat alapítottak tulajdonosok: Pollák Arthur és Pollák Hugó ; Leopold Sándor fiai akik bőrgyárat tulajdonosok: Leopold Ferenc József és Sándor és Ganz Dezső, aki téglagyárat épített. A hitközség élén állanak: Goldberger Izidor főrabbi, Schwartz Jakab elnök, Dukát Jenő alelnök, Schwartz József pénztáros. A Nőegylet elnöksége: Szarvas Jenőné, Weisz Ilona, Kellner J. titkár, a Poel Cedek elnöke Brtill Ignác, jegyzője Dukát Jenő.

14999.ht

CÍMSZÓ Tat

SZÓCIKK Tata nagyk Komáro é Esztergo közig egyesítet vm. 849 lak Azo közz községe köz tartozik amelyekrő hitele adato alapjá tudjuk hog zsidó má a Árpádo alatt XII sz.-ba lakta it hitközsége alapítottak V ö Ortva Tivadar Pozson történet II 2 r 27 old Sajátságo körülménye kedvezhette zsidó letelepülésének mer T ne vol püspök székhel é a akkor törvénye szerin csa ilyenbe telepedhette me zsidók Fe kel tételezni hog sokái zavartalanu lakhatta itt folytonossá els ízbe 1360 szakadhatot meg miko Nag Lajo királ rendelet kiűzt őket D rendele visszavonás utá 1364 visszaköltöztek Hasonl sor ért őke 1492 is miko Mátyá királ fia Corvi János T akkor földesur űzt k őke hami besúgá alapjá l Tata kiűzeté Tú sokái azonba száműzeté se tartot é 1518 újbó találun zsidóka T községében V ö Wenczel Gusztáv Tat fénykor 38 1 legkatasztrofálisab válságo mohács vés utá élt á T.- zsidóság Nyol ízbe vonulta á szultá hada városo é e annyir elpusztult hog csa 4 há marad meg V ö Moh Adolf Tat plébáni történet zsidó i vag elpusztultak vag elköltözte é csa kuruc-laban harco lezajlásával a 1711 kötöt szatmár bék utá telepedte l újbó zsidó T.-n főle Cseh é Morvaországból Megin megszervezté hitközsége é rabbi csa későb választottak A újjászervezé utá val els rabbiju Kempne Áro volt ak Stomfá szül 1773. megh T.- 1813 Goldberge Izidor ak tudományo célokbó kutatt á T temetőjét megállapítj Hacóf VII 5 hog a ot talál legrégib sírk 1740-bő való Talál mé eg nikolsburg 174 é eg leipnik származás asszon fej föl állítot sírköve is A akko használ zsinagóg má rége állott mé pedi ma zsinagóg helyén amel eredetile a Esterház grófo hitbizományána terület volt am abbó állapíthat meg hog 1749 má olya ross állapotba volt hog tatarozn kellet é err engedély kérte a uradalomtól V ö Büchle Sándor Magya Zsid Szeml XI 50 1770 T.- 31 zsid léle lakott Tóvároso 70 1804 316 80 1806 330 84 1807 382 79 1843 1092 63 1845 1080 74 184 1102 7 1848 1211 72 1851 azonba T.- má csa 65 zsid lakott Tóvároso ellenbe zsid lakoso szám 310-r szaporodot V ö Rohrbacher-Réde Mikló Tat történet é írásbel közlésé Feltűnő hog szabadsághar utá T zsidóság hirtele lecsökkent Tóváros pedi nagyo felemelkedett zsinagógá 1861 lova Wechselman Ignácnak pest Dohány-utca templo kisebbítet terv szerin alakítottá át azonba tornyo nélkül mer azo felépítésér má ne vol fedezet Rituáli fürdőjét paplakját pászka-sütőházá sajá költségé szinté hitközsé építette zsid hitközséghe tartozi Tóváro is tovább T.- é gesztes járá következ hitközsége Kócs Bókod Dad,Kömlőd Szák Szend Mocs é Császár 188 ót miniszter rendele alapjá tata é tóváros kerület hitközsé né alat működik zsid egyhá szervezés utá kongresszus alapr helyezkedett M 28 családba 84 lelke é 25 adófizető számlál Év költségvetés 19,45 P Hitélet célokr 1927/2 11,74: P- költött Alapítványai amelyeke Radit Zsigmon é nej kiházasítás célokra Földes Dóra Földe Etelka Práge Mó é nej szegén tanuló segélyezésér létesítettek elértéktelenedtek Elem iskolájá 1853 létesített é 1867 rendszeresített benn magya nyelv oktatást Nőegyle 187 é Poe Cede 189 ót működik világháborúba 2 tagj hős halál halt hitközsé történet töb értéke neve örökítet meg Farkasház Fische Mó l.o ak megalapított é európa hírnévr emelt herend porcellángyárat Handle Már főrabbit Heves Simo pest vezetőfőrabb édesatyját kitűn hebraistá é talmudtudóst Singe Ödö hegedűművészt A általáno gazdaság fejlődés előmozdítottá Pollá Sándo fia aki 5 munkást tisztviselő foglalkoztat szőnyeggyára alapította tulajdonosok Pollá Arthu é Pollá Hug Leopol Sándo fia aki bőrgyára tulajdonosok Leopol Feren Józse é Sándo é Gan Dezső ak téglagyára épített hitközsé élé állanak Goldberge Izido főrabbi Schwart Jaka elnök Duká Jen alelnök Schwart Józse pénztáros Nőegyle elnöksége Szarva Jenőné Weis Ilona Kellne J titkár Poe Cede elnök Brtil Ignác jegyzőj Duká Jenő

14999.h

CÍMSZ Ta

SZÓCIK Tat nagy Komár Eszterg közi egyesíte vm 84 la Az köz község kö tartozi amelyekr hitel adat alapj tudju ho zsid m Árpád alat XI sz.-b lakt i hitközség alapította Ortv Tivada Pozso történe I 2 ol Sajátság körülmény kedvezhett zsid letelepüléséne me n vo püspö székhe akko törvény szeri cs ilyenb telepedhett m zsidó F ke tételezn ho soká zavartalan lakhatt it folytonoss el ízb 136 szakadhato me mik Na Laj kirá rendele kiűz őke rendel visszavoná ut 136 visszaköltözte Hason so ér ők 149 i mik Máty kirá fi Corv Jáno akko földesu űz ők ham besúg alapj Tat kiűzet T soká azonb száműzet s tarto 151 újb találu zsidók községébe Wencze Gusztá Ta fényko 3 legkatasztrofálisa válság mohác vé ut él T. zsidósá Nyo ízb vonult szult had város annyi elpusztul ho cs h mara me Mo Adol Ta plébán történe zsid va elpusztulta va elköltözt cs kuruc-laba harc lezajlásáva 171 kötö szatmá bé ut telepedt újb zsid T.- fől Cse Morvaországbó Megi megszervezt hitközség rabb cs késő választotta újjászervez ut va el rabbij Kempn Ár vol a Stomf szü 1773 meg T. 181 Goldberg Izido a tudomány célokb kutat temetőjé megállapít Hacó VI ho o talá legrégi sír 1740-b val Talá m e nikolsbur 17 e leipni származá asszo fe fö állíto sírköv i akk haszná zsinagó m rég állot m ped m zsinagó helyé ame eredetil Esterhá gróf hitbizományán terüle vol a abb állapítha me ho 174 m oly ros állapotb vol ho tataroz kelle er engedél kért uradalomtó Büchl Sándo Magy Zsi Szem X 5 177 T. 3 zsi lél lakot Tóváros 7 180 31 8 180 33 8 180 38 7 184 109 6 184 108 7 18 110 184 121 7 185 azonb T. m cs 6 zsi lakot Tóváros ellenb zsi lakos szá 310- szaporodo Rohrbacher-Réd Mikl Ta történe írásbe közlés Feltűn ho szabadságha ut zsidósá hirtel lecsökken Tóváro ped nagy felemelkedet zsinagóg 186 lov Wechselma Ignácna pes Dohány-utc templ kisebbíte ter szeri alakított á azonb torny nélkü me az felépítésé m n vo fedeze Rituál fürdőjé paplakjá pászka-sütőház saj költség szint hitközs épített zsi hitközségh tartoz Tóvár i továb T. geszte jár követke hitközség Kóc Bóko Dad,Kömlő Szá Szen Moc Császá 18 ó miniszte rendel alapj tat tóváro kerüle hitközs n ala működi zsi egyh szervezé ut kongresszu alap helyezkedet 2 családb 8 lelk 2 adófizet számlá É költségveté 19,4 Hitéle célok 1927/ 11,74 P költöt Alapítványa amelyek Radi Zsigmo ne kiházasítá célokr Földe Dór Föld Etelk Prág M ne szegé tanul segélyezésé létesítette elértéktelenedte Ele iskoláj 185 létesítet 186 rendszeresítet ben magy nyel oktatás Nőegyl 18 Po Ced 18 ó működi világháborúb tag hő halá hal hitközs történe tö érték nev örökíte me Farkashá Fisch M l. a megalapítot európ hírnév emel heren porcellángyára Handl Má főrabbi Heve Sim pes vezetőfőrab édesatyjá kitű hebraist talmudtudós Sing Öd hegedűművész általán gazdasá fejlődé előmozdított Poll Sánd fi ak munkás tisztvisel foglalkozta szőnyeggyár alapított tulajdonoso Poll Arth Poll Hu Leopo Sánd fi ak bőrgyár tulajdonoso Leopo Fere Józs Sánd Ga Dezs a téglagyár építet hitközs él állana Goldberg Izid főrabb Schwar Jak elnö Duk Je alelnö Schwar Józs pénztáro Nőegyl elnökség Szarv Jenőn Wei Ilon Kelln titká Po Ced elnö Brti Igná jegyző Duk Jen

14999.

CÍMS T

SZÓCI Ta nag Komá Eszter köz egyesít v 8 l A kö közsé k tartoz amelyek hite ada alap tudj h zsi Árpá ala X sz.- lak hitközsé alapított Ort Tivad Pozs történ o Sajátsá körülmén kedvezhet zsi letelepülésén m v püsp székh akk törvén szer c ilyen telepedhet zsid k tételez h sok zavartala lakhat i folytonos e íz 13 szakadhat m mi N La kir rendel kiű ők rende visszavon u 13 visszaköltözt Haso s é ő 14 mi Mát kir f Cor Ján akk földes ű ő ha besú alap Ta kiűze sok azon száműze tart 15 új talál zsidó községéb Wencz Guszt T fényk legkatasztrofális válsá mohá v u é T zsidós Ny íz vonul szul ha váro anny elpusztu h c mar m M Ado T plébá történ zsi v elpusztult v elköltöz c kuruc-lab har lezajlásáv 17 köt szatm b u teleped új zsi T. fő Cs Morvaországb Meg megszervez hitközsé rab c kés választott újjászerve u v e rabbi Kemp Á vo Stom sz 177 me T 18 Goldber Izid tudomán célok kuta temetőj megállapí Hac V h tal legrég sí 1740- va Tal nikolsbu 1 leipn származ assz f f állít sírkö ak haszn zsinag ré állo pe zsinag hely am eredeti Esterh gró hitbizományá terül vo ab állapíth m h 17 ol ro állapot vo h tataro kell e engedé kér uradalomt Büch Sánd Mag Zs Sze 17 T zs lé lako Tóváro 18 3 18 3 18 3 18 10 18 10 1 11 18 12 18 azon T c zs lako Tóváro ellen zs lako sz 310 szaporod Rohrbacher-Ré Mik T történ írásb közlé Feltű h szabadságh u zsidós hirte lecsökke Tóvár pe nag felemelkede zsinagó 18 lo Wechselm Ignácn pe Dohány-ut temp kisebbít te szer alakítot azon torn nélk m a felépítés v fedez Rituá fürdőj paplakj pászka-sütőhá sa költsé szin hitköz építet zs hitközség tarto Tóvá tová T geszt já követk hitközsé Kó Bók Dad,Köml Sz Sze Mo Csász 1 miniszt rende alap ta tóvár kerül hitköz al működ zs egy szervez u kongressz ala helyezkede család lel adófize száml költségvet 19, Hitél célo 1927 11,7 költö Alapítvány amelye Rad Zsigm n kiházasít célok Föld Dó Föl Etel Prá n szeg tanu segélyezés létesített elértéktelenedt El iskolá 18 létesíte 18 rendszeresíte be mag nye oktatá Nőegy 1 P Ce 1 működ világháború ta h hal ha hitköz történ t érté ne örökít m Farkash Fisc l megalapíto euró hírné eme here porcellángyár Hand M főrabb Hev Si pe vezetőfőra édesatyj kit hebrais talmudtudó Sin Ö hegedűművés általá gazdas fejlőd előmozdítot Pol Sán f a munká tisztvise foglalkozt szőnyeggyá alapítot tulajdonos Pol Art Pol H Leop Sán f a bőrgyá tulajdonos Leop Fer Józ Sán G Dez téglagyá építe hitköz é állan Goldber Izi főrab Schwa Ja eln Du J aleln Schwa Józ pénztár Nőegy elnöksé Szar Jenő We Ilo Kell titk P Ce eln Brt Ign jegyz Du Je

14999

CÍM

SZÓC T na Kom Eszte kö egyesí k közs tarto amelye hit ad ala tud zs Árp al sz. la hitközs alapítot Or Tiva Poz törté Sajáts körülmé kedvezhe zs letelepülésé püs szék ak törvé sze ilye telepedhe zsi tétele so zavartal lakha folytono í 1 szakadha m L ki rende ki ő rend visszavo 1 visszaköltöz Has 1 m Má ki Co Já ak földe h bes ala T kiűz so azo száműz tar 1 ú talá zsid községé Wenc Gusz fény legkatasztrofáli váls moh zsidó N í vonu szu h vár ann elpuszt ma Ad pléb törté zs elpusztul elköltö kuruc-la ha lezajlásá 1 kö szat telepe ú zs T f C Morvaország Me megszerve hitközs ra ké választot újjászerv rabb Kem v Sto s 17 m 1 Goldbe Izi tudomá célo kut temető megállap Ha ta legré s 1740 v Ta nikolsb leip szárma ass állí sírk a hasz zsina r áll p zsina hel a eredet Ester gr hitbizomány terü v a állapít 1 o r állapo v tatar kel enged ké uradalom Büc Sán Ma Z Sz 1 z l lak Tóvár 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 azo z lak Tóvár elle z lak s 31 szaporo Rohrbacher-R Mi törté írás közl Felt szabadság zsidó hirt lecsökk Tóvá p na felemelked zsinag 1 l Wechsel Ignác p Dohány-u tem kisebbí t sze alakíto azo tor nél felépíté fede Ritu fürdő paplak pászka-sütőh s költs szi hitkö építe z hitközsé tart Tóv tov gesz j követ hitközs K Bó Dad,Köm S Sz M Csás minisz rend ala t tóvá kerü hitkö a műkö z eg szerve kongress al helyezked csalá le adófiz szám költségve 19 Hité cél 192 11, költ Alapítván amely Ra Zsig kiházasí célo Föl D Fö Ete Pr sze tan segélyezé létesítet elértéktelened E iskol 1 létesít 1 rendszeresít b ma ny oktat Nőeg C műkö világhábor t ha h hitkö törté ért n örökí Farkas Fis megalapít eur hírn em her porcellángyá Han főrab He S p vezetőfőr édesaty ki hebrai talmudtud Si hegedűművé által gazda fejlő előmozdíto Po Sá munk tisztvis foglalkoz szőnyeggy alapíto tulajdono Po Ar Po Leo Sá bőrgy tulajdono Leo Fe Jó Sá De téglagy épít hitkö álla Goldbe Iz főra Schw J el D alel Schw Jó pénztá Nőeg elnöks Sza Jen W Il Kel tit C el Br Ig jegy D J

1499SZÓ n Ko Eszt k egyes köz tart amely hi a al tu z Ár a sz l hitköz alapíto O Tiv Po tört Saját körülm kedvezh z letelepülés pü szé a törv sz ily telepedh zs tétel s zavarta lakh folyton szakadh k rend k ren visszav visszaköltö Ha M k C J a föld be al kiű s az számű ta tal zsi község Wen Gus fén legkatasztrofál vál mo zsid von sz vá an elpusz m A plé tört z elpusztu elkölt kuruc-l h lezajlás k sza telep z Morvaorszá M megszerv hitköz r k választo újjászer rab Ke St 1 Goldb Iz tudom cél ku temet megálla H t legr 174 T nikols lei szárm as áll sír has zsin ál zsin he erede Este g hitbizomán ter állapí állap tata ke enge k uradalo Bü Sá M S la Tóvá  az la Tóvá ell la 3 szapor Rohrbacher- M tört írá köz Fel szabadsá zsid hir lecsök Tóv n felemelke zsina Wechse Igná Dohány- te kisebb sz alakít az to né felépít fed Rit fürd papla pászka-sütő költ sz hitk épít hitközs tar Tó to ges köve hitköz B Dad,Kö S Csá minis ren al tóv ker hitk műk e szerv kongres a helyezke csal l adófi szá költségv 1 Hit cé 19 11 köl Alapítvá amel R Zsi kiházas cél Fö F Et P sz ta segélyez létesíte elértéktelene isko létesí rendszeresí m n okta Nőe műk világhábo h hitk tört ér örök Farka Fi megalapí eu hír e he porcellángy Ha főra H vezetőfő édesat k hebra talmudtu S hegedűműv álta gazd fejl előmozdít P S mun tisztvi foglalko szőnyegg alapít tulajdon P A P Le S bőrg tulajdon Le F J S D téglag épí hitk áll Goldb I főr Sch e ale Sch J pénzt Nőe elnök Sz Je I Ke ti e B I jeg