15431.htm

CÍMSZÓ: Zádor

SZEMÉLYNÉV: Zádor Jenő

SZÓCIKK: "2. Z. Jenő, zeneszerző, szül. Bátaszéken 1894 nov. 5. Bécsben tanult, most u. o. a zeneelmélet és zeneszerzéstan tanára. Diána c. operáját 1923. a m. kir. Operaház adta elő. Wesen und Form der simfonischen Dichtung von Liszt bis Strauss c. munkájáért a bécsi egyetem filozófiai doktorrá avatta. Mint zenekritikus is jelentékeny működést fejtett ki. Szimfonikus költeményt szerzett Bánk-Bán címmel és egy Hannele c. szimfonikus előjátékot; továbbá irt dalokat és zongoradarabokat is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5431. címszó a lexikon => 967. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15431.htm

CÍMSZÓ: Zádor

SZEMÉLYNÉV: Zádor Jenő

SZÓCIKK: 2. Z. Jenő, zeneszerző, szül. Bátaszéken 1894 nov. 5. Bécsben tanult, most u. o. a zeneelmélet és zeneszerzéstan tanára. Diána c. operáját 1923. a m. kir. Operaház adta elő. Wesen und Form der simfonischen Dichtung von Liszt bis Strauss c. munkájáért a bécsi egyetem filozófiai doktorrá avatta. Mint zenekritikus is jelentékeny működést fejtett ki. Szimfonikus költeményt szerzett Bánk-Bán címmel és egy Hannele c. szimfonikus előjátékot; továbbá irt dalokat és zongoradarabokat is.

15431.ht

CÍMSZÓ Zádo

SZEMÉLYNÉV Zádo Jen

SZÓCIKK 2 Z Jenő zeneszerző szül Bátaszéke 189 nov 5 Bécsbe tanult mos u o zeneelméle é zeneszerzésta tanára Dián c operájá 1923 m kir Operahá adt elő Wese un For de simfonische Dichtun vo Lisz bi Straus c munkájáér bécs egyete filozófia doktorr avatta Min zenekritiku i jelentéken működés fejtet ki Szimfoniku költemény szerzet Bánk-Bá címme é eg Hannel c szimfoniku előjátékot tovább ir daloka é zongoradaraboka is

15431.h

CÍMSZ Zád

SZEMÉLYNÉ Zád Je

SZÓCIK Jen zeneszerz szü Bátaszék 18 no Bécsb tanul mo zeneelmél zeneszerzést tanár Diá operáj 192 ki Operah ad el Wes u Fo d simfonisch Dichtu v Lis b Strau munkájáé béc egyet filozófi doktor avatt Mi zenekritik jelentéke működé fejte k Szimfonik költemén szerze Bánk-B címm e Hanne szimfonik előjátéko továb i dalok zongoradarabok i

15431.

CÍMS Zá

SZEMÉLYN Zá J

SZÓCI Je zeneszer sz Bátaszé 1 n Bécs tanu m zeneelmé zeneszerzés taná Di operá 19 k Opera a e We F simfonisc Dicht Li Stra munkájá bé egye filozóf dokto avat M zenekriti jelenték működ fejt Szimfoni költemé szerz Bánk- cím Hann szimfoni előjáték tová dalo zongoradarabo

15431

CÍM Z

SZEMÉLY Z

SZÓC J zenesze s Bátasz Béc tan zeneelm zeneszerzé tan D oper 1 Oper W simfonis Dich L Str munkáj b egy filozó dokt ava zenekrit jelenté műkö fej Szimfon költem szer Bánk cí Han szimfon előjáté tov dal zongoradarab

1543SZEMÉL

SZÓ zenesz Bátas Bé ta zeneel zeneszerz ta ope Ope simfoni Dic St munká eg filoz dok av zenekri jelent műk fe Szimfo költe sze Bán c Ha szimfo előját to da zongoradara