Tétel adatlapja
CÍMLAP

Haranghy Jenő ex libriseinek alkotásjegyzéke

BEVEZETŐHaranghy Jenő gyakran illusztrált könyveket. Bármilyen elfoglalt is volt, mindig szakított arra időt, hogy a kiválasztott könyveket elolvassa. Ilyenkor nem hiányzott a keze ügyébe készített rajztoll és papiros sem, minden alkalommal újabb és újabb illusztrációs tervek születtek. Nem elégedett meg azzal, hogy a történet csak az ő fantáziájában elevenedjék meg, azt akarta, hogy másoknak is vizuális élménnyé váljék. A kép a tartalomhoz és a könyv méreteihez kénytelen alkalmazkodni. Igen nehéz a megírt szöveggel egyenértékű képeket készíteni, hiszen az író már megteremtette a képzelet kereteit. Nagyobb szabadságot kínál egy másik könyvészeti műfaj, az ex libris készítése, ahol a művész a könyv tulajdonosa, az olvasó oldalára áll, s a nyomtatott, sokszorosított könyvet a könyvbarát figurájának felvillantásával nemcsak egyedivé, hanem személyessé is teszi. A könyv elejét díszítő kicsiny, címerszerű kép "megnemesíti" az olvasót: s a könyv maga a művész által adományozott címer heroldjává lép elő.

[...]

Az ex librisek többsége a jól felismerhető "Haranghy-stílusban" készült, melynek jellemzője az aprólékos rajzolat, a feszes kompozíciós megoldás, a dús virágornamentika, s a gyakran építészeti részformákat felhasználó keretezés. Ugyanakkor művészetének egészét tekintve feltűnő a rendkívüli stílusbeli változatosság, az ábrázolt jelenethez igazodó formai megoldás. A korai ex librisek még a magyaros szecesszió képi világát jelenítik meg (Szél kántor könyve, 1914), később antikizáló férfiak, középkori tudós szerzetesek, elegáns hölgyek, vidám állatfigurák népesítik be a képteret. Néhány esetben Haranghy pár vonallal "keleties" képet készít, melynek hatását a függőleges felirat is erősíti (Bertus és Pista könyve, 1924). Haranghy Jenő művészete kikerülhetetlen a kisgrafika kutatók számára, nem véletlen, hogy Sylvia Wolf: 1000 Beispiele aus fünf Jahrhunderten (München, 1993) képes katalógusába hat Haranghy-könyvjegyet is beválogatott.

Az ex librisek számbavétele eddig nem történt meg. Korábban Pinterits Tibor akarta összegezni az életműnek ezt a szeletét. A család által megőrzött lista, valamint Palásthy Lajos tulajdonába került Pinteritstől származó ex librisek alapján állt össze a kiadvány, mely teljességre törekvően veszi számba Haranghy ex libriseit. Nem ragaszkodtunk az eredeti lista beosztásához, mivel a sorszámozás másik verziója is ismeretes. Az itt szereplő tételeket a megfelelő évszámnál kiegészítettük azokkal, amelyek azóta bukkantak fel, a készítési év hiánya miatt be nem sorolható művek pedig a lista végére kerültek.

Szücs György