Jancsi és Juliska


Grimm meséjét rádióra átdolgozta:
Zalán Tibor

 

Szereplők:

APA
ANYA
JANCSI
JULISKA
BOSZORKÁNY
SZARKA
ÖREG KOMÓD
ÁLLÓLÁMPA
KEMENCE
ÖREG FOTEL

 


 

1. jelenet
A favágó háza

Gyerekszoba. A szülők szobájából fojtott hangok szivárognak át...

FAVÁGÓ
Hol volt, hol nem volt - munkám... de most már hónapok óta nincs. Ha így haladunk, feléljük az összes tartalékunkat.

FELESÉG
De fel ám! Harmadik napja fektetem le vacsora nélkül a gyerekeket! Reggelire is csak melegvizet adok nekik. Szegénykéim, lassan kiszúrja a bordájuk a bőrüket.

FAVÁGÓ
Nekem mondod? Második hete üres tarisznyával vágok az erdőnek. Bogyókon és dér csípte gyümölcsökön élek, földre hullott magvakat szedegetek fel...

FELESÉG
Ha azt képzeled, hogy nekem jobb itthon, nagyon tévedsz. A lábaskába már krumpli se jut. Még szerencse, hogy a patak ad friss vizet. De meddig...?

FAVÁGÓ
Ebben a nagy szárazságban az is elapad.

FELESÉG
Minden azért van, mert élhetetlen vagy! Más miért talál munkát? Te meg miért nem. Más megy a lehetőségek után, te meg csak itthon tehetetlenkedsz.

FAVÁGÓ
Én is ott kuncsorgok álló nap a gazdagok háza előtt, a többi szegénnyel... de átnéznek rajtam, belém rúgnak, ha elhaladnak mellettem.

FELESÉG
A melletted állót bezzeg fölveszik munkára.

FAVÁGÓ
Mert belecsimpaszkodik a munkavezető karjába, és könnyezik, siránkozik: gyerekeim vannak, beteg feleségem van, éhező családom...

FELESÉG
Mondom, hogy élhetetlen vagy! Legyél kedvesebb te is hozzájuk, nyerd meg őket! Hullasd a könnyedet, hivatkozz az éhező családodra...

FAVÁGÓ
Dolgozni szeretek, nem koldulni.

FELESÉG
A szegény embernek nem lehet kenyere a büszkeség. Lám, mit érsz el vele? A végén abba pusztul bele a családod.

FAVÁGÓ
Mi mást tehetek, mondd meg! Én ugyan meg nem alázkodom senki fia előtt.

FELESÉG
Akkor nincs más, mint... Gyere közelebb, nehogy meghallják a gyerekek, amiről beszélünk. Döntöttem a sorsukról!

FAVÁGÓ
Alszanak szegénykéim, s biztos cukros ételekről álmodnak... hogyan hallanák meg.

FELESÉG
Azért csak fogjuk halkabbra ember, amondó vagyok.

JULISKA
Jancsi, ébren vagy?

JANCSI
Ébren hát, Juliska. Hát te?

JULISKA
Én is. Nem tudok az éhségtől elaludni.

JULISKA
Apáék rólunk beszélnek a másik szobában...

JANCSI
Csöndesebben! Azt mondta anya, a sorsunkról döntenek...

JULISKA
Odabújhatok hozzád?

JANCSI
Gyere, de csöndben...

JULISKA
Szabad kihallgatni, amit a felnőttek beszélnek?

JANCSI
Nem szabad... de most rólunk van szó... maradj már veszteg!

FELESÉG
Nem jó ez így senkinek, apjuk. Nekik se, nekünk se. Ők is szenvednek, mi is szenvedünk. Nem maradt semmink, amivel betömhetném az éhes szájukat. Én nem fogom végignézni, hogyan emészti őket az éhség.

FAVÁGÓ
Mit forgatsz a fejedben, asszony?

FELESÉG
Azt gondoltam ki, apjuk... de ne szólj közbe, akármit hallasz is... holnap kivisszük őket reggel az erdőbe, annak is a legsűrűbbjébe, tüzet rakunk nekik, meg ne fagyjanak ebben az istenverte őszi hidegben, aztán megyünk a dolgunkra és...

FAVÁGÓ
Megyünk a dolgunkra... és visszamegyünk értük, mint eddig mindig...

FELESÉG
Nem megyünk vissza értük! Ott hagyjuk őket a rengeteg közepén... Ahonnan nem tudnak hazatalálni... megszabadulunk tőlük.

FAVÁGÓ
Elhallgass, asszony, én ilyet nem teszek. A szívem szakadna meg, ha egyedül hagynám őket az erdőben. Rájuk találnak a vadállatok, ízekre szaggatják őket...

FELESÉG
Ej, érzelgős bolond, akkor eredj, és kezdd el gyalulni a koporsódeszkájukat, mert napokon belül éhen fognak veszni.

FAVÁGÓ
Nem és nem!

FELESÉG
De és de. Csak jobb lehet nekik ott, mint itt a biztos halál. Képzeld el, arra lovagol a vadászaton a király, meglátja őket, és azt mondja, ej, elviszem magammal ezt a két szép gyermeket az udvaromba, fölnevelem őket, mintha az enyémek lennének. Gazdagok lesznek a gyerekeink, apjuk, talán még király is lehet Jancsiból... ha nincs fiúgyermeke a királynak... és akkor majd, királyként, gondoskodni fog szegény öreg szüleiről. Talán még tartományt is kaphatsz...

FAVÁGÓ
Ahol minden szegénynek becsületes munkát adhatok... Nem hangzik rosszul... És mi van akkor, ha nem lovagol arra a király?

FELESÉG
A kákán is csomót keresel. Akkor meg találkoznak az erdő jó tündérével. Gazdagon megajándékozza őket, és annyi drágaságot hoznak haza magukkal, hogy életed végéig nem kell fát vágnod, öreg.

FAVÁGÓ
És abból a teméntelen gazdagságból minden szegény munkátlannak juttatok egy keveset... És ha a jó tündér sem jár arra? Ha csak a fenevadak találnak rájuk?

FELESÉG
Fenevadak, fenevadak... Ne károgj már, vén holló! Itt mindenképpen éhen fognak veszni. Legalább adjuk meg nekik a lehetőséget, hátha az erdő mélyén életben tudnak maradni.

FAVÁGÓ
Nem nagyon hiszek ebben... Mondd, asszony, te nem sajnálod őket?

FELESÉG
Hogy nem sajnálom-e őket? Szégyellheted magad, hogy ilyeneket kérdezel. A szívem szakad meg értük. De mit mást csinálhatnánk? Jobb lesz azzal, ha mindketten érzelgősködünk, és közben éhen pusztulnak a szemünk láttára a gyermekeink? Valakinek meg kell hoznia a döntést, bárhogyan is fájjon. Szeretem őket, és azt akarom, legyen jobb sorsuk.

FAVÁGÓ
Rendben van. Legyen akaratod szerint. De azért, sajnálhatom még egy kicsit a szegénykéimet?

FELESÉG
Csak sajnálkozz, én már túl vagyok rajta... de ne sokáig sajnálkozzál, lassan hajnalodik. Ideje készülni az induláshoz. Kettétöröm ezt a darabka kenyeret, szétosztom közöttük. Nekünk megint nem jut egyetlen morzsácska sem.

FAVÁGÓ
Legalább ilyenkor ne sajnálnád tőlük!

FELESÉG
Nem sajnálom én máskor se, de az éhezés igen csavarja az én bendőmet is.

Juliska elpityeredik.

JULISKA
Mi lesz velünk, Jancsi, ha kitesznek bennünket az erdő sűrűjébe? Megesznek minket a vadak... majd elénekelnek az égi madarak...

JANCSI
Csöppet se félj, segítek én magunkon! A házunk előtti fehér kavicsokkal megtömöm mindkét zsebemet, egyenként fogom elszórni az úton őket, hogy visszataláljunk a házunkhoz.

JULISKA
Hiszen az erdei úton számtalan kavics van!

JANCSI
De ilyen fehér, amilyen a házunk előtt, egy sem. Ki is megyek, szedek egy zsebbel...

Jancsi zörög a zárral.

JULISKA
Mit piszmogsz annyit? Nem tudsz kimenni?

JANCSI
Nem, a mindenségit! Édesanyánk még az este bezárhatta az ajtót. Mást kell kitalálnunk.

Juliska rögtön pityeregni kezd.

JULISKA
Mi lesz velünk, ha eltévedünk az erdő sűrűjében? Soha nem találunk vissza a házunkhoz... Ez erdei vadak... az égi madarak...

JANCSI
Hagyd abba a pityergést. Hallottad, nem? Anyánk egy-egy darab kenyeret fog adni nekünk. Én a részemet szétmorzsálom a zsebemben, a morzsákat elszórom az úton. Azokat követve visszatalálunk a szüleinkhez, ha mégis lesz szívük otthagyni bennünket az erdőben.

Ajtónyikorgás.

FAVÁGÓ
Ébredjetek, kicsinyeim, indulunk az erdőbe. Szegény embernek nem süthet hasára a nap.

FELESÉG
Ki az ágyból, világ lustái, megyünk az erdőbe fáért. Nem tudom mivel megmelegíteni a vizet reggelire. Fogd, ez a tied... te is, ez meg a tied.

JULISKA
Nézd, Jancsi, kenyér...

JANCSI
Kenyér? Miért kapunk kenyeret ma?

FELESÉG
Ünnep van.

JANCSI
Ünnep? Milyen ünnep?

FELESÉG
Ne kérdezősködjetek! Majd megtudjátok. Ünnep, és kész. Aztán nehogy ebédnél hamarább megegyétek, mert egyebet tőlünk már úgyse kaptok.

 

2. jelenet
Az erdőben

Sokáig mennek az erdőben. Hol egy ágmoccanás, hol egy morranás, hol egy horkanás ijeszti a gyerekeket.

JULISKA
Szórod a morzsákat, Jancsi?

JANCSI
Szórom hát... de ne sutyorogj, mert gyanút fognak...

FAVÁGÓ
Jancsi, te meg mit bámulsz folyton hátra? Néznél inkább az útra, és szednéd a lábadat!

JANCSI
Édesapám, csak a fehér cicámat néztem, ahogy ott ül a házunk tetején, és istenhozzádot mond nekem.

FELESÉG
Nem a cicád az, bolond gyerek, hanem a hajnali pára fehérlik a kéményen, ahogy rásüt a nap.

JULISKA
Hiszen én is látom, hogy a fehér tubicám ott ül a tetőn, és istenhozzádot turbékol nekünk.

FELESÉG
Ezeknek a gyerekeknek agyukra ment az éhezés.

FAVÁGÓ
Szegények. Én még azon sem csodálkoznék.

Megint mennek. Kel föl a nap, egy odvas fánál megállnak. A fa tetején egy szarka ül.

FAVÁGÓ
Itt, ennél az odvas öreg fánál fogunk letáborozni.

JULISKA
Nézd, Jancsi, egy nagy szarka ül a fa tetején.

FELESÉG
Hess te, beste lélek!

FAVÁGÓ
Hagyd csak a madarat, elfér! Na, induljatok rőzséért, gyerekeim, addig tüzet rakok, legyen hol melegednetek.

JANCSI
Csöppet se félj, Juliska, az összes morzsát elszórtam az úton, ha mégis lesz szívük itt hagyni bennünket, a morzsákat követve visszatalálunk a házunkba.

JULISKA
Visszatalálunk, visszatalálunk... és ha nem engednek majd be bennünket?

JANCSI
Nincs olyan szülő, aki éjszakára ne engedné be a meleg szobába az ajtón kopogtató gyerekét!

JULISKA
Meglátjuk... ha sikerül egyáltalán hazatalálnunk!

JANCSI
Sikerül, sikerül, miért ne sikerülne! Muszáj folyton nyafognod!

JULISKA
Képzeld el, hogy muszáj! De most aztán fussunk a rőzsével, apánk hangját hallom, lesz nemulass, ha méregbe gurul.

FAVÁGÓ
Így, ni! Milyen szépen, vígan lobognak a lángok...

FELESÉG
Üljetek itt a tűz mellett, mi elmegyünk a sűrűbe fát vágni. Ha végzünk a munkával, visszajövünk értetek!

FAVÁGÓ
Isten áldjon benneteket, kicsi gyermekeim!

JANCSI
Édesapám, miért búcsúzol tőlünk ilyen szívszaggatón, hiszen estére látjuk egymást...

JULISKA
Ugye, látjuk egymást, édesapám...

FELESÉG
Látjuk hát! Gyere már, te érzelgős vénember, ne búcsúzkodj annyit!

Telik-múlik a tűz mellett az idő. A közelből fejszecsapások hallatszanak...

JANCSI
Ez édesapánk fejszéje. Meg nem állna egy percig.

JULISKA
Nesze, ez itt a fele.

JANCSI
Minek a fele?

JULISKA
A kenyérnek, te mafla. A magadét elszórtad az úton, hogy hazataláljunk a morzsák mentén. Egyed, de minden falatot sokáig rágj, mert a sok rágástól tud jóllakni az ember fia. Rakjak a tűzre?

JANCSI
Rakhatsz. Az nem baj, ha meleg van.

JULISKA
Én még éhes maradtam.

JANCSI
Én is.

JULISKA
Aludjunk, akkor nem érezzük az éhséget.

JANCSI
Igazad van. Akár mézeskalácsokról is álmodhatunk!

JULISKA
Hozzád bújhatok?

JANCSI
Ha nincs jobb dolgod...

JULISKA
Nincs. Így nem félek.

Összebújnak. Juliska nem tud elaludni, folyton fészkelődik.

JANCSI
Mi bajod van, Juliska? Nem hagysz aludni az örökös fészkelődéseddel!

JULISKA
Gondolod, hogy már itt hagytak bennünket?

JANCSI
Dehogy hagytak itt. Nem hallod apánk fejszéjének a kopogását a sűrűben?

JULISKA
Hallani hallom. Csak azt nem értem, tényleg sohasem pihen a mi apánk? Kopp, kopp, kopp, megállás nélkül csak kopácsol hajnal óta. Sose eszik?

JANCSI
Nincs mit ennie.

JULISKA
Sohase fárad el?

JANCSI
Soha, mert nagyon erős ember. A legerősebb a világon. Neki nincs szüksége pihenőre. Rengeteg fát kivág, sokkal többet, mint bárki más emberfia, és a király előbb-utóbb biztos felfogadja első favágójának.

JULISKA
És akkor gazdagok leszünk, és nem fogunk éhezni többé.

JANCSI
Nem hát, te mafla! De most aludj, és álmodj cukros süteményekről...

Visszatér a favágó a feleségével.

FAVÁGÓ
Milyen szépek, ahogy így alszanak... teszek még rőzsét a tűzre... meg ne fázzék a derekuk...

FELESÉG
Okos ötlet volt, apjuk, hogy egy ágat kötöttél a száraz fára, hadd verje ide-oda a szél. Épp olyan a hangja, mint a favágófejszének. Ezek a kis ostobák azt hiszik, hogy még mindig vágod a fát a sűrűben. Mire rájönnek a cselre, régen otthon vagyunk.

FAVÁGÓ
Szegény kis árváim! Mi lesz veletek ebben a vad rengetegben?

FELESÉG
Gyere már, te szerencsétlen! A végén még felébrednek, és akkor lőttek a tervünknek. Gondoskodjék róluk mától a Jóisten - és a szerencséjük! Többre mennek vele, mint velünk...

Ébredeznek a gyerekek. Juliska rögtön el is pityeredik.

JULISKA
Éjszaka van! Mégiscsak itt hagytak bennünket. Hogyan fogunk ebben a rengeteg sötétben hazatalálni?

JANCSI
Hiszen nincs is sötét! Akkora hold van az égen, ha sajt lenne, egész életünkben rághatnánk, mégse tudnák kirágni belőle a lyukakat.

JULISKA
Haza akarok menni!

JANCSI
Én is. Gyere, fogd meg a kezemet, induljunk el a kenyérmorzsákat követve hazafelé.

JANCSI
Ez nem lehet igaz! Eltűntek a kenyérmorzsák...

JULISKA
Eltűntek a kenyérmorzsák?

SZARKA
De el ám, pajtikáim!

JANCSI
Ki beszél itt? Azonnal fedje fel a kilétét!

SZARKA
Ó, csak én beszélek, szóra sem érdemes...

JULISKA
Jancsi, én nagyon félek.

JANCSI
Én is. De úgy kell csinálnunk, mintha csöppet se félnénk... Hol beszél ön, akárki is?

SZARKA
Itt ülök az önök feje fölött, az odvas nagy fán.

A gyerekek összekapaszkodnak a félelemtől, felnéznek, és meglátják fönn a szarkát.

JANCSI
Ön beszél hozzánk, Szarka úr?

SZARKA
Mivel más nincs rajtunk kívül a közelben, éppen, hogy én.

JULISKA
Netán tudja, Szarka úr, hová tűntek a kenyérmorzsák az út széléről? Netán éppen ön...

SZARKA
Feltételezése vérig sért, kedves Juliska. Hozzá sem nyúltam a száraz morzsáikhoz. Azokat az énekes madarak csipegették föl. Nem túl válogatós fajta. Voltak itt vagy százan, a fél csőrükre sem volt elég az a pár szem morzsa.

JANCSI
De nekünk elég lett volna az a pár szem száraz morzsa ahhoz, hogy hazajussunk a szüleink házába.

SZARKA
Ez már az önök problémája, Jancsi úr.

JANCSI
Hallgasd csak, Juliska! Édesapánk fejszéje még mindig csattog a sűrűben!

JULISKA
Ilyenkor vág fát? Sötétben?

JANCSI
Igazságod lehet. Éjjel nem szoktak fát vágni. Akkor mi lehet az?

SZARKA
Engedelmükkel én megmondom. Az édesapjuk, hogy azt higgyék, itt van a közelben és vágja a fát, egy ágat kötözött a száraz fához, azt csapkodja a szél, annak van olyan hangja, mintha favágófejsze dolgozna a sűrűben.

JANCSI
Akkor hát - mégis itt hagytak minket.

SZARKA
Attól tartok, a legteljesebb mértékben.

JULISKA
Én ezt nem hiszem el.

SZARKA
Attól tartok, el kell hinnie. Ezzel a két szememmel láttam őket visszalopózni ide, meggyőződtek róla, hogy önök aludni méltóztatnak, az apjuk még rakott is a tűzre, azután lábujjhegyen kereket oldottak.

JANCSI
Látod, édesapánk még utoljára is ránk gondolt, rakott a tűzre, hogy meg ne fagyjunk.

SZARKA
Meg kell a szívnek szakadni.

JULISKA
Most mitévők legyünk? Ha elindulunk a rengetegben, megesznek bennünket a vadállatok.

JANCSI
Ha maradunk, reggelig itt is ránk találnak...

SZARKA
Ha megengedik, lenne egy jó tanácsom. Húzódjanak be ebbe az odúba. Meleg is van bent, csönd is van bent, rend is van bent. Én majd itt őrködöm a fa hegyén, és ha valami vadállat jönne, elcsalom a környékről. Vannak módszereim.

JANCSI
Ez nagyon kedves öntől, Szarka úr, de miért nem alszik inkább?

SZARKA
Én éjjeli szarka vagyok.

JULISKA
Maga nagyon kedves és jó hozzánk. Megtudhatnám, miért?

SZARKA
Mert én jó szarka vagyok. Az a szokásom, hogy kedves és jó vagyok az erdőben eltévedt gyerekekkel. Ha mindent tudnak, akár pihenjenek is le.

JULISKA
Hiszen most ébredtünk fel.

JANCSI
Én is kialudtam magamat.

SZARKA
Valóban. Akkor most nézzenek mélyen a szemembe!

Sűrű erdő, szarka szárnya
homályt borít a homályra,
álmot borít az álomra,
aludjatok ti is nyomba'...

Már alszanak is mély, hipnotikus álomban. Most egymás után, szépen, tessék bemenni a fa odvába. Úgy, kedveseim, úgy. Aludni reggelig... úgy ám... reggelig.

Szél támad.

SZARKA
Anyám, érzem, hogy itt vagy a közelben. A gyerekek bent vannak a nagy fa odvában. Reggel elviszem őket a házadhoz. Készülj a fogadásukra.

 

3. jelenet
A mézeskalács ház előtt

JANCSI
Hú, de elaludtunk...

JULISKA
Én úgy emlékszem, a fa odvában... odanézz!

JANCSI
De szép!

JULISKA
Ilyen szép házat életemben nem láttam még.

JANCSI
Én se. Hogy csillog, és milyen finom illatok veszik körül!

JULISKA
Te, ennek a házikónak... kenyérből van a fala...

JANCSI
Akkor meg lehet enni... és kalácsból a teteje...

JULISKA
Azt is... és csillogó cukorból az ablaka...

JANCSI
Azt pedig el lehet szopogatni...

SZARKA
Egyetek, barátocskáim, csak egyetek, van itt finomság bőven!

JANCSI
Azt mondod? Ismered ezt a házat?

SZARKA
Ismerem hát. Ti csak egyetek, ne törődjetek semmivel!

JULISKA
Eszünk is, ne félj! Én az ablakból eszem egy darabot, az jó édes...

JANCSI
Én a tetőből tépek!

JULISKA
Azért a házikó falát se hagyjuk ki a kóstolásból!

Hol a házikó tetejéből, hol az ablakából, hol az oldalából tépnek ki - vagy le - egy-egy darabot. Mohón, falánkan esznek. Bentről kiszól egy vékony, reszelős hang.

BOSZORKÁNY
Ki eszik a házacskámból? Kicsi egérfogak rágcsálását hallom. Kedves szarkám, látsz-e valakit?

SZARKA
Nincs itt senki, csak a szél, az rágja a házikó oldalát.

JANCSI
Köszönjük, Szarka úr. Egyél csak Juliska, egyél!

JULISKA
Eszem, de kezd megtelni a hasam az édességgel.

BOSZORKÁNY
Ki eszik a házacskámból? Kicsi hörcsögfogak rágcsálását hallom. Kedves szarkám, látsz-e már valakit?

SZARKA
Nincs itt senki, csak a köd, az rágja a házikó oldalát.

JULISKA
Köszönjük, Szarka úr. Bírod még, Jancsi?

JANCSI
Bírom, hogyne bírnám, de én is már csak alig...

BOSZORKÁNY
Ki eszik a házacskámból? Kicsi patkányfogak rágcsálását hallom. Kedves szarkám, látod-e már őket?

SZARKA
Két kisgyerek van idekint, anyám, azok rágcsálják a házadat.

BOSZORKÁNY
Mit hallok! Gyerekek? A házamat rágcsálják? Tüstént szemügyre kell vennem őket!

JANCSI
Áruló! Nesze, Szarka úr, hogy megemlegesd, amit tettél! Ezt a követ neked küldöm...

JULISKA
Jancsi, ne törődj a szarkával... Nézd, micsoda csúf egy öregasszony jön elő a házból.

JANCSI
Hű, ennek aztán fele se tréfa!

BOSZORKÁNY
Ej, kedveskéim, csak nem ijedtek meg tőlem? Azt mondják, csúnya vagyok. Csúnya vagyok, de a rút külső alatt meleg szív és szép lélek lakik. Roppant szeretem a gyerekeket. Látom, éhesek vagytok! Gyertek be a házamba, maradjatok nálam, amíg jólesik, itt a hajszálatok sem görbül meg.

JULISKA
Te nem a boszorkány vagy... véletlenül?

BOSZORKÁNY
Én? Boszorkány? Hova gondolsz, Juliska!

JANCSI
Honnan tudja a testvérem nevét?

BOSZORKÁNY
Hiszen az imént szólítottad Juliskának.

JANCSI
Én bizony nem!

JULISKA
Dehogynem, Jancsi!

BOSZORKÁNY
Azt is tudom, hogy téged meg Jancsinak hívnak.

JANCSI
Ezek után nem nagy kunszt!

BOSZORKÁNY
Gyertek be hozzám, kaptok tejet...

JULISKA
Tojáslepényt is?

BOSZORKÁNY
Tojáslepényt is.

JULISKA
És hozzá cukrot, almát, diót?

BOSZORKÁNY
És hozzá cukrot, almát, diót!

JANCSI
Hagyd a torkoskodást, Juliska! Anyánk megmondta, idegenektől ne fogadjunk el semmit.

BOSZORKÁNY
De idegenek házának a falát, ablakát, tetejét ellopni, elrágcsálni, azt ugye megengedte...

JANCSI
Bocsásson meg, idős asszonyság, nem engedte meg... De annyira éhesek voltunk...

BOSZORKÁNY
Tudom, kisfiam. Gyertek be a házamba, lakjatok jól, megvetem az ágyatokat, a mennyországban sem érezhetnétek jobban magatokat.

JULISKA
Menjünk már, én szeretnék tejet inni, meg tojáslepényt kapni, meg hozzá cukrot, meg almát, meg még diót is...

JANCSI
Nem emlékszel, hogy apánk megmondta, idegen emberek házába ne fogadjunk el meghívást...

BOSZORKÁNY
És hol van most apátok, ha kérdezhetem?

JANCSI
Nem tudjuk. Mi ugyanis eltévedtünk...

BOSZORKA
És azt melyik szülőtök mondta, hogy hazudni szabad?

JANCSI
Ki hazudik itt, idős asszonyság?

BOSZORKÁNY
Azt gondolom, te. Nem tévedtetek el sehol, a szarkám röpített ide benneteket. Apátok és anyátok otthagyott titeket a sűrű erdőben, és azt szeretné, hogy sohase találjatok haza.

JULISKA
Otthon nem volt mit ennünk...

JANCSI
Édesapánknak nem volt munkája...

BOSZORKÁNY
Jól van, ne nyafogjatok már! Mindent megbeszélünk, édeseim, és minden rendbe fog jönni. Most gyertek be a házba, pihenjetek, egyetek, igyatok, addig én megvetem az ágyatokat!

SZARKA
"Áruló! Nesze, szarka úr, hogy megemlegesd, amit tettél!" Megemlegessem? Attól félek, nem én fogom ezt a napot megemlegetni, hanem ti, pajtikáim! Egyetek, aludjatok. Meglátjuk, mi lesz holnap...

Sűrű erdő, szarka szárnya
homályt borít a homályra,
álmot borít az álomra,
aludjatok ti is nyomba'...

 

4. jelenet
A mézeskalács házban

ÁLLÓLÁMPA
Aludjatok kicsi pofik,
Nem húzzátok ki reggelig.

KOMÓD
Ej, mit beszélsz, kényes lámpa,
Hisz csak ma jött a két árva.

ÖREG FOTEL
Akár árva, akár nem,
Mind a kettő tűnjön el!

KEMENCE
Meg se jöttek, s övék már
A házban a legjobb ágy.

KOMÓD
Bizony, hogy az anyóka
mást se becéz azóta...

ÖREG FOTEL
Csak ezt a két jöttmentet.
Méreg esz meg bennünket.

ÁLLÓLÁMPA
Fel sem kapcsol, le se olt...

ÖREG FOTEL
A huzatom csupa folt...

KEMENCE
Nem süt bennem cipókat...

KOMÓD
Nem nyit ki egy fiókot... sem!

EGYÜTT
Mit tegyünk, mit tegyünk,
Ellenük most mit tegyünk?

Jancsi és Juliska felriad.

JANCSI
Valaki beszélt itt...

JULISKA
Mintha bennünket szidalmazott volna...

JANCSI
Kérem, aki beszélt itt, szóljon, ha van ellenünk kifogása...

ÁLLÓLÁMPA
Jó napot, ő... ugye... máma...
Én vagyok az állólámpa.

JANCSI és JULISKA
Jó napot, Állólámpa úr.

KOMÓD
Ki-be szalad a sok fiók,
Én vagyok az öreg komód.

JANCSI és JULISKA
Jó napot, Komód úr.

KOMÓD
Asszonyság.

JANCSI és JULISKA
Bocsánat. Jó napot, Komód asszonyság.

ÖREG FOTEL
Az élet súlya megvisel,
mit tehet egy vén fotel
ez ellen?

JANCSI és JULISKA
Jó napot, öreg Fotel... úr.

KEMENCE
Mi nem jut az eszembe,
Én vagyok a kemence.

JANCSI és JULISKA
Jó napot, Kemence... úr.

KEMENCE
Asszony.

JANCSI és JULISKA
Jó napot, Kemence asszonyság.

JANCSI
Szép időnk van.

ÖREG FOTEL
Szép akinek szép,
menj, és nézz kint szét.

ÁLLÓLÁMPA
Menj ki hamar, te is Juliska,
S egyikőtök se jöjjön vissza.

KEMENCE
Van kint egy nagy fészkes fene,
Mindketten üljetek bele!

KOMÓD
Kapjon föl egy forgószél,
Mi veletek hazatér.

ÖREG FOTEL
Ne lássunk itt, két kis vakarcs,
tűnjetek el nagyon hamar.

ÁLLÓLÁMPA
Megemelem kalapom,
távozzatok, azt mondom!

KEMENCE
Amíg engem fel nem fűt
az anyóka,
előttetek addig van út
hazóka... ez nem jó... ház oka... ez se jó... menjetek már haza, na...

KOMÓD
Nincsen közöttünk helyetek,
tűnjetek el, gyerekek!

JULISKA
Jancsi, vigyázz, támadnak a tárgyak!

JANCSI
Mögém, Juliska, gyorsan! Megvédelek, ne félj...

JULISKA
Nénike, segíts, nénike, gyere már... Segíts!

BOSZORKÁNY
Mi baj, kicsikéim! Csak nem álmodtatok valami rosszat?

JULISKA
Nem álmodtunk semmit. De nekünk estek itt ezek...

BOSZORKÁNY
Itt ezek? De hiszen nincs itt senki sem...

JANCSI
El akarnak kergetni bennünket...!

BOSZORKÁNY
Kik akarnak elkergetni benneteket, kis szentem...

JANCSI
Ne tessék nekem azt mondani, hogy kis szentem, azt az én édesanyám szokta mondani... régen.

BOSZORKÁNY
Értem. Szóval, ki akar elkergetni benneteket?

JULISKA
Hát... a fotel!

BOSZORKÁNY
A fotel? Ki hallott már ilyen ostobaságot, csillagom!

JULISKA
Ne mondja azt nekem a néni, hogy csillagom, mert azt az én édesapám szokta mondogatni nekem... régen.

BOSZORKÁNY
Értem. A fotel akart elkergetni benneteket. Hát még ki?

JANCSI
Az állólámpa!

BOSZORKÁNY
Oh, az állólámpa.

JULISKA
A komód!

BOSZORKÁNY
Oh, hát a komód is?

JANCSI
Meg a kemence!

BOSZORKÁNY
Ej, ez a kemence, ez a kemence. És hogyan hozták a tudomásotokra, hogy el akarnak kergetni benneteket?

JANCSI
Beszéltek hozzánk.

BOSZORKÁNY
Értem. Beszéltek hozzátok...

JULISKA
Beszéltek bizony! Mind beszélt, kiabáltak velünk, és körülvettek bennünket...

BOSZORKÁNY
Körülvettek benneteket. Kicsit élénk a fantáziátok...

JANCSI
Szóval, nem hisz nekünk?

BOSZORKÁNY
Az igazat megvallva, nem nagyon. Most például miért nem beszélnek a tárgyak?

JULISKA
Mert félnek... magától.

BOSZORKÁNY
Tőlem? Miért félnek tőlem?

JULISKA
Mert a néni csúnya.

BOSZORKÁNY
Ejnye, kislányom, ilyet nem illik a másiknak mondani.

JULISKA
Ne tessék nekem azt mondani, hogy "ejnye, kislányom", ezt...

BOSZORKÁNY
Tudom, ezt az apukád szokta mondani...

JULISKA
Az anyukám... régen.

JANCSI
Utálnak bennünket...

BOSZORKÁNY
Ugyan, miért utálnának benneteket? Hiszen nem is ismernek titeket.

JANCSI
Mert gonoszok.

BOSZORKÁNY
Senki sem gonosz, csak azzá válik. Mi oka lenne egy fotelnek, egy állólámpának, egy kemencének és egy szúette komódnak arra, hogy gonosz legyen? Nézzétek csak őket, teljesen élettelenek!

JULISKA
Élettelenek? Szúette komód, beéeéeée! Jaj... Hátba vágott a fiókjával!

JANCSI
Tetszett látni? Hátba vágta a komód Juliskát a fiókjával.

BOSZORKÁNY
Nem láttam én semmit. Elég ebből! Üljetek le, és maradjatok kicsit csöndben. Megfájdul a fejem.

JANCSI
Lesz, ami lesz, én beleülök ebbe a fotelba... Aúúúúúú! Tetszett látni ezt? A fotel akkorát belém rúgott, hogy idáig repültem.

BOSZORKÁNY
Szedte, vette, teremtette, hát nem megmondtam, hogy maradjatok békén? Nem csodálkozom, hogy kitettek benneteket az erdőn a szüleitek. Két ilyen izgága rosszcsont... Csönd legyen, ha mondom... (Észbe kap, vált.) Kicsi gyerekeim, legyetek már csöndben, nem látjátok, hogy a néninek fáj a feje? Ugye, jók lesztek, kicsi pockaim?

JANCSI és JULISKA
Ne tessék azt mondani nekünk, hogy "kicsi pockaim", ezt a szüleink szokták mondani nekünk... régen...

BOSZORKÁNY
Elég! Maradjatok veszteg, és ne hivatkozzatok folyton a szüleitekre. Most már én vagyok a szüleitek, az apátok és az anyátok... és csönd legyen egy kicsit, megfájdult belétek a fejem.

JANCSI
Ülj oda, a kemencepadkára, a fotelt nem ajánlom...

JULISKA
Jaj, tetszett látni, megégetett a kemence...

BOSZORKÁNY
A kemence nem éget, csak melegít, kislányom. Legyetek csöndben egy kicsit, miért kell mindig veletek foglalkoznom...

JANCSI
Hát itt már leülni sem lehet? A komód hátba vág, a fotel fenékbe rúg, a kemence megéget, ha a padkájára ülsz... Jaj, ez már mindennek a teteje, belém rúgott az állólámpa...

JULISKA
Láttam, hogy belerúgott Jancsi lábába az állólámpa!

JANCSI
Nesze, nesze, te szemtelen, elvetemült gazember, ezt azért kaptad, mert bokán rúgtál.

BOSZORKÁNY
Mit művelsz, kisfiam? Miért teszed tönkre az állólámpa búráját?

JANCSI
Mert bokán rúgott.

BOSZORKÁNY
Az állólámpa? Ő rúgott bokán?

JANCSI
Ő bizony. Még most is kék a helye, csak tessék megnézni, itt ni...

BOSZORKÁNY
Van eszemben a kék foltjaiddal foglalkozni...! Azaz, majd később, kisfiam...

JANCSI
Ne szólítson...

BOSZORKÁNY
Tudom, tudom... Nem szólítalak... Üljetek oda az asztalhoz... egy, kettő! Mit kértek vacsorára? Na, szólaljatok már meg? Finom cukros tejecskét? Tojáslepényt, hozzá cukrot, almát meg diót? Foszlós kalácsot, vagy mákos süteményt? Beszéljetek már! Mézeskalácsot? Süvegcukrot? Marcipánt? Dobostortát? Habos kávét? Nem kértek semmit?

JANCSI
Semmit. Talán egy kis száraz kenyeret...

BOSZORKÁNY
Száraz kenyeret...

JULISKA
Talán egy kis savanyú uborkát...

BOSZORKÁNY
Savanyú uborkát?

JANCSI
Úgy megkívántam az... otthoni...

JULISKA
Én is Jancsi... az otthoni ízeket...

BOSZORKÁNY
Badar beszéd. Máris agyatokra ment a jólét! Teli vagyunk finomságokkal! Felejtsétek már el azt a nyomorúságos favágóviskót... a favágóval, és a feleségével együtt!

JANCSI
Én képtelen vagyok rá...

JULISKA
Én pedig haza akarok menni...

BOSZORKÁNY
Ne butáskodj, kislányom... jó, nem szólítalak így... De felelj csak, mikor volt ilyen jó sorod a világon, mint most, itt, nálam?

JULISKA
Soha.

BOSZORKÁNY
És neked, Jancsi?

JANCSI
Mi tagadás, nekem se.

BOSZORKÁNY
Akkor meg mi a bajotok? Nem vagyok anyátok helyett anyátok, apátok helyett az apátok?

JANCSI és JULISKA
Nem.

BOSZORKÁNY
Nem? És miért nem?

JANCSI
Mert mi őket szeretjük.

BOSZORKÁNY
Engem is meg fogtok szeretni.

JULISKA
Csak az ételedet...

JANCSI
A finomságaidat...

BOSZORKÁNY
Úgy! És engem miért nem fogtok megszeretni?

JANCSI
Mert nem vagy az apánk.

JULISKA
Mert nem vagy az anyánk.

BOSZORKÁNY
Akkor hát ki vagyok?

JANCSI
Egy öregasszony... az erdőben...

JULISKA
Aki csúnya... de nem baj, belülről biztos nagyon szép vagy... Odanézz, Jancsi...! Én félek... A nénike dagadni kezd... és nőni...

JANCSI
Már kétszer akkora, mint volt...

JULISKA
Már háromszor...

JANCSI
Már alig fér el a házban...

JULISKA
Honnan került a kezébe az a seprű?

JANCSI
Fussunk, Juliska, ez nem öregasszony...

JULISKA
Én is rájöttem... ez egy...

JANCSI
Ez egy ronda boszorkány! Fuss, szorosan a nyomomban!

SZARKA
Aki közelebb mer lépni az ajtóhoz, annak kivájom a szemét... pórul jártatok, pajtikáim.

BOSZORKÁNY
Fölösleges menekülnötök! Mindenhol elkaplak benneteket. Igen, jól mondjátok, boszorkány vagyok. A legnagyobb és leggonoszabb boszorkány a környéken. Nem kellettem jóságos öregasszonynak? Most itt vagyok bosszúálló rémségnek. Nem kellettem anyátoknak, apátoknak? Most itt vagyok rabtartónak. Nem kellett az étkem, a sok finomságom? Most ti lesztek az étkem, gyönge finomságom. Először téged eszlek meg, te, nagyszájú Jancsi! De még túlságosan soványka vagy! Fel foglak hizlalni, szép nagyra és szép kövérre, és ha már elég zsíros leszel, megsütlek és hamm... megeszlek. Na, gyere, te jómadár, megmutatom az új helyedet! Ide, ide ni, be a rács mögé! Ez a disznóól pontosan megfelel a célnak. Ne félj, bogárkám, igazi ínyencfalat leszel nemsokára.

JANCSI
Azonnal eresszen el! Juliska, Juliska... ne félj, fuss, menekülj...

BOSZORKÁNY
Itt maradsz, Juliska! És mostantól elég a lustálkodásból! Hozz vizet, főzz valami finomságot a bátyádnak, amitől hízik. Alig bírom megállni, hogy ne egyem meg már most... Aztán takarítsd ki a szobát, söpörj fel, moss fel, töröld le a port, szedd rendbe a bútorokat, meg ne álljon a kezedben a munka, mert a seprűnyelemmel verlek el.

Juliska sírdogál.

ÁLLÓLÁMPA
Látod, látod, kicsi gyerek,
Te kerested a vesztedet.
Mert ha előbb miránk hallgatsz,
Hazafelé úton baktatsz, éppen most...

JANCSI
De okos vagy, de szörnyen okos vagy, állólámpa! Csak le ne szálljon a kalapod ettől a rettenetes sok észtől.

ÁLLÓLÁMPA
Kalapomat vehetem,
És innen el mehetem...
ez így sajnos nem helyes,
nem vagyok jó nyelvtanos, na!

JANCSI
Megint itt vagy, ronda halálmadár.

SZARKA
Csak egy szarka, fiatal úr, kérem. Most pedig legyen sötét... Aludjatok... Az alvás hizlal a legjobban.

JANCSI
Akkor nem alszom...

SZARKA
Nem alszol? Akarom, hogy aludj... Na lám, már alszol is...

 

5. jelenet
A szobában, telik az idő

BOSZORKÁNY
Dugd ki az ujjadat, hadd látom, híztál-e? Lassan két hete, hogy eszed a drága ételeimet.

JANCSI
Nem híztam én, hanem éppen, hogy lefogytam.

BOSZORKÁNY
Hiszen annyit zabálsz, mint heten mások.

JANCSI
Nem eszem én egyebet bánatnál, abba fogyok bele.

BOSZORKÁNY
Hej, a nemjóját, ezért adom neked a zabkását, a babkását, ezért kapsz lepényt és süteményt, ezért iszol cukros vizet, ezért tömök minden ételt, a legdrágábbat is tebeléd? Hogy fogyj itt nekem, ahelyett hogy híznál? Nem vagyok én kutya, hogy csontot rágjak, ha majd megeszlek! Hízzál, mert így nem tudlak megenni!

JANCSI
Milyen kellemetlen. Majd nagyon igyekszem hízni, hogy mielőbb meg tudjon enni.

BOSZORKÁNY
Helyes. Látod, jó kisfiú vagy te! Julcsa! Ide gyere! Főzz ennek a legénynek ma is finomat, de aztán jó sokat, hadd hízzék a kedvemre! Na, fiacskám, nyújtsd csak ki az ujjadat a néninek!

Nem rossz. Párnásodik. Nekem beszélhetsz, hogy fogyatkozol, hízol te, tubicám, rendesen. Nemsokára a kemencében pirulsz. Na megyek, lovagolok egy csöppet a seprűnyelemen. Csak hízzál, hízzál, Jancsi!

Süvítve ellovagol a seprűn.

JULISKA
Szegény Jancsi, szegény bátyám...

JANCSI
Ne sajnálj engemet, húgocskám, mert soha nem volt jobb dolgom, mint most. Annyit eszem, amennyi belém fér, finom, édes italokat iszom, igaz, a mozgás kicsit hiányzik, de tornászgatok, amennyire a disznóól falai megengedik. Te vagy az, aki elfogysz a munkában, az éhezésben...

JULISKA
Te viszont teljesen el fogsz hízni, már látom rajtad, hogy gömbölyödsz.

JANCSI
Rám fért már egy kis gömbölyödés.

JULISKA
Meg fog enni a boszorka, meglátod!

JANCSI
Ha már így kell lennie, legalább ne éhezzek az utolsó napjaimban.

FOTEL
Lám, a hívság mit tesz megint,
elveszi a gyermek eszit.
Mert csak eszik, eszik, eszik,
a végén meg őt megeszik... eszik meg.

JULISKA
Elhallgasson, vén fotel!

KEMENCE
Akárhogy van, barátom,
Én a fickót sajnálom.

ÁLLÓLÁMPA
Kemence asszonyság,
Az eredmény nem kétséges,
ha a banya nagyon éhes.

KEMENCE
Az én tüzes bendőmbe'
megsült számos elődje.

JULISKA
Hogy a szeme, Kemence asszonyság, nem sül ki! Gyerekeket sütöget, és még hivalkodik is ezzel!

KOMÓD
Kicsukom, benyitom,
az eszemet kihuzom.
Találjunk ki valamit,
gyereket ne tálaljunk
az éhes vénségnek,
mit szól ehhez, vén Fotel?

FOTEL
Jól beszél, Komód asszonyság.
Rugóimra mondom,
nekem is ez a gondom.
Valamiért szánom őket,
magam sem tudom az okát.

KEMENCE
Mit tehetek, segítsetek,
a hasamat hogy fogjam meg!

FOTEL
Hizlalja a gonosz pára
a gyereket vacsorára.
Kicsi ujját meg fogdossa,
legalább, ha kezet mosna
előtte.

KOMÓD
Van nekem egy ötletem,
A helyzetet átlátom.

ÁLLÓLÁMPA
Nincs is szeme, szúvas láda,
Ne káráljon itt hiába.

KOMÓD
Kérem, én azt nem szeretem,
hogy egy lámpa mondja nekem
hogy mim van, és hogy mim nincs,
javítson a modorán!

KEMENCE
Hallgassuk meg, Komód asszonyt
mit ötölt ki, hátha hasznos
dolog jutott eszébe.
Na, mi van a rekeszébe'?
Ki vele!

KOMÓD
Kisfiú! Tréfáld meg a boszorkát,
ujjad helyett csontocskát
dugjál ki a rácsod résén...

ÁLLÓLÁMPA
Mi lesz akkor, hogyha rájön...

KOMÓD
Sose jön rá, lámpa bátyó,
A boszorkány rövidlátó.
Odaadná minden kincsét,
ha kaphatna kontaktlencsét.

FOTEL
Az ötletet megszavaztuk,
ötletadónk jutalmazzuk - jövőre.

JANCSI
Nem is vagytok ti olyan gonoszok, mint első pillanatban látszottatok.

ÁLLÓLÁMPA
Te csak ne bízd el magadat,
túl sok választás nem akadt
számunkra. Vagy a banya, vagy te.
Egy hajszállal előzted csak le...

JANCSI
Köszönöm, hogy a boszorka és közöttem a javamra dőlt el a választásotok... De már megint közeledik, hogy az ördög vinné el...

KEMENCE
Az ördög az öregapja,
neki öröm, ha fölkapja,
s forgószéllel elröpíti
tengereken túl leteszi.

JULISKA
Vihetné! De vigyázat, jön a banya!

BOSZORKÁNY
Jancsi, mutasd az ujjadat, hadd lám, mennyire hízol.

JULISKA
A csontot, Jancsi, a csontot.

JANCSI
Rendben. Ez a csirke szárnycsont éppen jó lesz.

BOSZORKÁNY
Jajaj... Ez meg mi? Borzadály! Belzebubra mondom, ez fogyik. Eszik és csak fogyik. Talán ha nem adnék neki enni, hízna... Nem, akkor meg még jobban fogyna. Ha eszik, fogy, ha nem eszik, fogy... Ha eszik, ha nem, a végén éhen maradok. Ráfanyalodom a saját mézeskalácsházamra... Vegetáriánus boszorkány... a gondolat is elborzaszt. Le kell ülnöm a vén fotelomba.

FOTEL
Most megrúglak, te vén dög,
hogy vinne el az ördög. Nesze!

BOSZORKÁNY
Jaj! Ezt a vén fotelt ki fogom cseréltetni, olyan kemények a rugói, hogy az ember azt hinné, ülepen billentette valaki. Sötét van itt, felkapcsolom a lámpámat.

ÁLLÓLÁMPA
Kalapommal fejbe vágom,
Bár csak érné örök álom!

BOSZORKÁNY
ÁÁÁÁÁ! Megrázott a bitang! Még ilyet! Ha nem velem történik, el sem hiszem. Egy nap alatt romlik el minden ebben a házban. Ezt is kicseréltetem hamarosan. Most megjavítom... Hova is tettem a harapófogómat? Itt kell lennie, valahol a komódban...

KOMÓD
Várj, az ujjadat becsípem,
a modorod úgyse csípem...

BOSZORKÁNY
Híjíj, hajaj, jaj, hajaj! Szedte, vette, teremtette, ebbe meg mi ütött? Majdnem eltörött, úgy becsípte az ujjamat. Csak nem ma van a bolond tárgyak napja? Legjobb lesz, ha megpihenek itt a kemencesutban.

KEMENCE
Megsütlek, te rusnya pára,
nem való vagy e világra...
vagy hogy is jó?
Nem vagy e világra való?
Nesze láng, csak meg ne bánd!

BOSZORKÁNY
Aúúúúúú! Mik történnek ebben a házban? A fotel fenékbe billent, hogy a csontom reccsen belé, az állólámpa megráz, hogy a földre huppanok, a komód fiókja becsípi a kezem, hogy még most is dagad, az a vacak kemence összeégeti az arcomat, ez a Jancsi gyerek meg nem akar hízni, hanem éppenséggel, hogy fogyik. Szarkám, kedves madaram, mi a teendő, ha föllázadnak a bútorok és üres a bendő?

SZARKA
Sűrű erdő, szarka szárnya
homályt borít a homályra,

BOSZORKÁNY
Ezt a szöveget már ismerem. Valami értelmeset akarok hallani. Jancsi nem hízik egy grammot sem, hiába tömöm belé az ételt.

SZARKA
Ha nem hízik a nagyobb,
Legyen étek a kisebb.
A lányocska nem oly rágós,
Szerencsére nem is göthös,
Legyen ő a vacsora,
Ne várjál a fickóra!

BOSZORKÁNY
Nem is vagy olyan hülye!

SZARKA
Kikérem magamnak,
én nem vagyok fülemüle.

BOSZORKÁNY
Részletkérdésekre ne fecséreljük az időt. Julcsa lányom, gyere csak ide!

JANCSI
Ne menj oda, rosszban sántikál.

JULISKA
Jópofa vagy! Mit csináljak?

SZARKA
Legyél szófogadó kislány!

BOSZORKÁNY
Julcsa lányom, hozz vizet! Rakj tüzet! Sütni fogunk!

JULISKA
Ugyan mit süssünk ilyenkor?

BOSZORKÁNY
Csak ne kérdezősködj! Finomat sütünk, gyenge husit. Eredj, hozz fát, fűtsd fel a kemencét pirosra. Szaladj, édesem... hm, ha tudnád, a sült ma te leszel!

JANCSI
Ezt nem tűröm! Azonnal engedj ki innen, te bibircsókos szemtelen vénség, hadd látom el a bajodat! Ha egy ujjal is a húgomhoz mersz érni...

BOSZORKÁNY
Te csak hízzál, kisfiam, a kalitkában, ne törődj semmivel. Hízzál. Most egy darabig elrágódom Juliska húgodon, mire végzek vele, te is kedvemre valóan meghájasodsz.

JANCSI
Fuj, rondaság! Csak szabaduljak ki innen!

BOSZORKÁNY
Kiszabadulsz, ki bizony, egyenesen ide a kemence szájába fogsz kiszabadulni, picinyem. Ne kukorékolj itt fölöslegesen.

JANCSI
Hozzá ne merjen nyúlni a húgomhoz!

BOSZORKÁNY
Kedves szarkám, fújj már álmot a gyerek szemére.
Fáraszt a sok, badar beszéde.

SZARKA
Máris fújok, asszonyanyám,
álom nehezítse pillád,
Jancsi gyerek!

BOSZORKÁNY
Julcsa, hol vagy már azzal a vízzel meg a fával?

FOTEL
Csak annyit mondok,
Kemence asszonyom,
e tragédia súlya összenyom.
Ha ön képes lesz megsütni
e leánykát, a guta fog megütni.

KEMENCE
Mit csináljak, ha pocakomba löki
a kislányt a vén csoroszlya?
Maga mit tenne, na, mondja!

ÁLLÓLÁMPA
Én nem lennék akkora gondban,
elnyomnám a tüzet a pocakomban.

KOMÓD
Könnyen beszél a vakarcs égőjével,
A maga lángja szúnyogot se emészt el.

KEMENCE
Most legyen okos, nagyszájú, vén fotel...

FOTEL
Nem marad más, mint a csel...

KEMENCE
Miféle csel?

FOTEL
Ami egy boszorkányt a kemencébe csal.

KEMENCE
Sajnos, túl óvatos a beste...

FOTEL
Vagy túlontúl mohó ön, tisztelt Kemence?

KEMENCE
Gyanakvása nekem kellemetlen...

FOTEL
Gyerekeket sütöget, s még neki áll följebb,
hallatlan...

KEMENCE
Én soha nem akartam...

ÁLLÓLÁMPA
Közbe kell lépni, annyi szent.

KOMÓD
Azzal még nem oldunk meg semmit,
hogy ön kettőt tüsszent...

ÁLLÓLÁMPA
Az akciót majd én vezetem...

KOMÓD
Bennem nincs önhöz türelem...

ÁLLÓLÁMPA
Figyel, és nem beszél vissza,
a fiókjait ne tartsa állandóan nyitva.

KOMÓD
Rossz modorú, vén állóeszköz.

ÁLLÓLÁMPA
Nem tehetek róla, bennem bízik a köz...

KOMÓD
Egy szavát sem hiszem önnek...

KEMENCE
Csöndben legyenek, jönnek...

BOSZORKÁNY
Juliska, rakd meg a kemencét, ropogjon a tűz!

JULISKA
Máris rakom!

BOSZORKA
Ne feleselj, szemtelen!

JULISKA
Már lobog is a tűz.

BOSZORKÁNY
Remek, alakul a dolog.

JULISKA
Mit fogunk sütni?

BOSZORKÁNY
Majd meglátod, finomat. Kalácsot dagasztottam, kenyérkét puffasztottam, fánkot aprítottam, derelyét szabtam, lángost szaggattam... Eredj csak ide, be a kemence torkába, nézd meg, elég nagy-e már odabent a láng.

KEMENCE
Vigyázz, a tűzbe gonosz keze beránt...

JULISKA
Mindjárt, csak hozok még egy kis vizet.

BOSZORKÁNY
Ne kínlódj már! Nézd a tüzet!

KOMÓD
Állólámpa! Lássuk a tervünket!

ÁLLÓLÁMPA
Tervünk menet közben alakul.
Csukd be a fiókodat, alul.

BOSZORKÁNY
Hagyd már azt a vizet, azt csináld, amit mondok!

JANCSI
Vigyázz, Juliska!

JULISKA
Jancsi, hol vagy ilyenkor? Jancsi, nem hallasz engem?

ÁLLÓLÁMPA
Most akarja tűzbe lökni az undok.

BOSZORKÁNY
Mássz fel a kemence szájához tüstént, igyekezz, nem bírok itt ácsorogni! Le is ülök a fotelba addig...

ÁLLÓLÁMPA
Most kell a banyától megszabadulni!
Fotel úr, rúgja onnan ki!

BOSZORKÁNY
Mit csinál velem ez a vén fotel?

ÁLLÓLÁMPA
Következik egyetlen fegyverem,
kalapommal jól fejbe verem!

BOSZORKÁNY
Megint megrázott ez a nyavalyás állólámpa. Hol az a vacak fogó?

ÁLLÓLÁMPA
Komód asszonyság, riadó!
Az összes fiókja kiadó!

BOSZORKÁNY
Jaj, hát ez hogy eshet meg! A komód összes fiókjával a gyomromnak ront...

KOMÓD
Kemence asszony, száját tátsa,
érkezik a boszorkánya!

BOSZORKÁNY
... jaj, beste komódja, mekkorát lökött rajtam... segítség, nem tudok megállni, és nyitva a kemence szája...

ÁLLÓLÁMPA
Juliska kisasszony, ha már úgyis ott van,
kérem, csukja rá az ajtót gyorsan
a féregre!

JULISKA
Nem merem!

FOTEL
Ez esetben ön lesz, aki
a lángok között fejezi
be az életét...

ÁLLÓLÁMPA
Ön után meg Jancsi urat
perzseli meg ez a dúvad
boszorkány.

JULISKA
Akkor inkább becsukom.

BOSZORKÁNY
Ne, kislányom... Kegyelmezz, jó leszek... Megjavulok...

KEMENCE
Csukja már az ajtómat, Juliska,
kihűlök, és akkor mi lesz? Ki tudja?

ÁLLÓLÁMPA
Én tudom. A boszorkány túléli,
s a gyerekeket elemészti.

JULISKA
Azt már nem hagyom. A kemence ajtaját becsukom. Pusztulj, gonoszság!

FOTEL
Nahát, micsoda bátorság!

JULISKA
Jancsi, hol vagy? Hol vagy? Jancsi... Hiszen te alszol?

JANCSI
Aludtam kicsinykét. De már ébren vagyok. Hát elérkezett az időm? Csak ne tartson sokáig...

JULISKA
Jancsi, szabadok vagyunk! Elpusztult a vén boszorkány!

JANCSI
Elpusztult? Hogyan?

JULISKA
A fotel fölrúgta a levegőbe, az állólámpa megrázta, a komód tovább lökte a fiókjaival a kemence szájához, én meg rácsuktam az ajtót...

JANCSI
Nem hiszek a fülemnek. Te, aki a légynek sem tudsz ártani?

JULISKA
Én hát. Mert a légynek lehet, hogy nem, de neked ártani akart.

JANCSI
Akkor talán... engem is kiszabadíthatnál innen.

JULISKA
Nem tudlak. Nincs kulcsom... És ha megkérnénk Szarka urat, hogy segítsen?

JANCSI
Azt ugyan kérheted... Ő a boszorkány jobb keze.

SZARKA
Téved, Jancsi úr. Most, hogy a boszorka elhamvadt a kályhában, most már, ugye, más a helyzet. Egészen másként látom a dolgokat, mint eddig. Azt gondolom, a legjobb, ha hozok segítséget, mert önt itt igazságtalanul tartotta fogva egy azóta pórul járt illető.

JANCSI
No, de megjavultál, jómadár.

SZARKA
Ahogy mondani tetszik, a megjavulás útjára léptem. Megyek is segítségért...

JULISKA
Köszönjük meg megmentőinknek a segítséget... Köszönjük, vén Fotel...

JANCSI
Köszönjük, Állólámpa...

JULISKA
Köszönjük Kemence asszonyság...

JANCSI
Köszönjük, Komód asszonyság...

JULISKA
Nem válaszolnak. Megnémultak.

JANCSI
Pedig beszéltek...

JULISKA
Vagy csak álmodtuk volna, hogy beszélnek...

JANCSI
Valaki jön... az ajtó előtt toporognak a csizmái...

JULISKA
Segítség, segítsen valaki kiszabadítani Jancsit.

APA
Jancsi! Juliska! Mióta kereslek már benneteket! Végre! Azt hittem, elemésztett benneteket a rengeteg erdő hidege, széttéptek az állatok... És lám, jó az Isten, egészségben vagytok.

JULISKA
Nem az Isten volt jó hozzánk, hanem a vén Fotel...

JANCSI
Meg Kemence asszonyság...

JULISKA
Meg az Állólámpa uraság...

JANCSI
Meg Komód nénje...

APA
Úgy látom, kimerítettek benneteket az elmúlt napok. Jancsi, te miért ülsz nem jössz ki onnan?

JANCSI
Mert be vagyok zárva.

APA
Be vagy zárva? Nem nagy ügy. Ezzel a baltával sok lakatot levertem én már... Így ni. Na, hogy kerültél ebbe a disznóólba?

JANCSI
Majd egyszer elmondjuk. Hosszú történet... és nem is biztos, hogy elhiszed nekem...

APA
Hát, annyi bizonyos, élénk a fantáziád, kisfiam... Nem is engedlek el magamtól többé benneteket...

JULISKA
És mi lenne, ha mostantól ebben a szép házban élnénk...

APA
Hogy élhetnénk itt, ha nem is a miénk?

JULISKA
Az előző tulajdonosa olyan helyre távozott, ahonnan nem szoktak visszatérni az emberek... sőt, még a boszorkányok se.

JANCSI
És édesanyánk?

APA
Mióta kint hagytunk benneteket az erdőben, nem tudnak elállni a könnyei. Egészen belefogyott, belerokkant a bánatba.

JULISKA
Szegényke! Menjünk érte máris.

APA
Nem bánom. Hát, házunk már van, de még mindig nincs munkám... Miből élünk majd? Mit adok nektek enni?

JULISKA
A komód fiókjában mindenféle színes kövek vannak. Azokat nézegette folyton a boszorka... Talán eladhatnánk őket...

APA
Hadd lássam őket! Hiszen ezek drágakövek... Vége a nélkülözésnek, gazdagok vagyunk... Kicserélhetjük ezeket az öreg bútorokat is akár...

JULISKA és JANCSI
Ezeket soha!

BÚTOROK
Még szép, hogy nem, favágó koma!

APA
Valaki itt beszél...

JANCSI
Csak a szél...

JULISKA
Az is lehet, képzelődtél... Csak képzelted az egészet.

APA
Én? Lehet, hogy ti?

JANCSI és JULISKA
Tudod mit? Még az is lehet... Induljunk, hozzuk el otthonról anyát... az új otthonunkba!