P. A. KROPOTKIN

EGY FORRADALMÁR FELJEGYZÉSEI

 

FORDÍTOTTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA
KULCSÁR ISTVÁN

 

TARTALOM

A SZERZŐ ELŐSZAVA AZ ELSŐ OROSZ KIADÁSHOZ


ELSŐ RÉSZ

GYERMEKKOR

1 A SZTARAJA KONYUSENNAJA

2 ANYÁNK HALÁLA

3 A KROPOTKIN-NEMZETSÉG. - APÁNK. - ANYÁNK

4 MADAME BURMANN. - ULJANA. - POULAIN. - A FRANCIA NYELV ÉS AZ ÓKORI TÖRTÉNELEM TANULÁSA. - VASÁRNAPI SZÓRAKOZÁSOK. - RAJONGÁSOM A SZÍNHÁZ IRÁNT

5 BÁL I. MIKLÓS TISZTELETÉRE. - APRÓDDÁ NEVEZNEK KI

6 A RÉGI ÚRI VILÁG SZOKÁSAI. - A JOBBÁGYCSELÉDEK. - A SZTARAJA KONYUSENNAJA JELLEGZETES ALAKJAI

7 PARANCSOK A FALUSI BÍRÁKNAK. - TERMÉSZETBENI ADÓZTATÁS. - KÖLTÖZÉS NYIKOLSZKOJÉBA. - HOSSZAS ÚTI KÉSZÜLŐDÉS. - POULAIN A NAPÓLEONI HADSEREG GYŐZELMEIT MAGYARÁZZA. - KATONAI GYAKORLATOK. - A DEMOKRATIKUS SZELLEM ÉBREDÉSE. - SZOMSZÉDAINK

8 A JOBBÁGYRENDSZER. - MAKAR. - PARANCSRA KÖTÖTT HÁZASSÁGOK. - ANDREJ SZABÓ. - KATONÁNAK ADJÁK A JOBBÁGYOKAT. - POLJA, A SZOLGÁLÓ. - SZÁSA DOKTOR. - GERASZIM KRUGLOV. - HOGYAN KAPTA MEG MÁSA A SZABADÍTÓLEVELET?

9 A KRÍMI HÁBORÚ. - I. MIKLÓS HALÁLA

10 EGYETEMISTA HÁZITANÍTÓIM JÓTÉKONY BEFOLYÁSA. - N. P. SZMIRNOV. - IRODALMI HAJLAMAIM MEGNYILVÁNULÁSA. - AZ ELSŐ SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSOK. - AZ IDŐSZAKI LAP


A HADAPRÓDISKOLA.

1 BEKERÜLÖK AZ ISKOLÁBA. - VIZSGÁIM. - GIRARDOT EZREDES. - AZ ISKOLA RENDJE ÉS ERKÖLCSE

2 OROSZORSZÁG MAGÁRAÉBREDÉSÉNEK JELEI A HADAPRÓDISKOLÁBAN. - TANÁRAIM

3 LEVELEZÉSEM SZÁSÁVAL. - BÁTYÁMAT MAGÁVAL RAGADJA A FILOZÓFIA ÉS A POLITIKAI GAZDASÁGTAN. - A VALLÁS. - A NAGY CSALÓDÁS. - TITKOS TALÁLKOZÁSOK BÁTYÁMMAL

4 A NYIKOLSZKOJEI VÁSÁR. - ELSŐ STATISZTIKAI MUNKÁM. - "BAKON" UTAZOM. - A FEHÉR FALÚ KOCSMÁBAN

5 VIHAROS IDŐK AZ ISKOLÁBAN. - ALEKSZANDRA FJODOROVNA CÁRNÉ TEMETÉSE

6 ELŐADÁSOK A HADAPRÓDISKOLÁBAN. - FIZIKA-, KÉMIA- ÉS MATEMATIKAOKTATÁS. - HOGYAN TÖLTÖTTÜK A SZABAD IDŐNKET? - AZ OLASZ OPERA

7 TÁBORI ÉLET PETERHOFBAN. - TEREPGYAKORLATOK. - GONDOLATOK A NEVELÉSRŐL

8 A FORRADALMI ESZMÉK TERJEDÉSE. - A JOBBÁGYSÁG ELTÖRLÉSE. - A PARASZTOK FELSZABADÍTÁSÁNAK FONTOS KÖVETKEZMÉNYEI

9 AZ UDVARI ÉLET. - A KÉMKEDÉS RENDSZERE AZ UDVARNÁL. - II. SÁNDOR. - MARIJA ALEKSZANDROVNA. - A NAGYHERCEGEK


SZIBÉRIA

1 EZREDET VÁLASZTOK. - TŰZ AZ APRAKSZIN-BAZÁRBAN. - A REAKCIÓ ISMÉT FELÉLED. - TISZTTÉ AVATNAK. - ELUTAZOM SZIBÉRIÁBA

2 IRKUTSZK. - KUKEL TÁBORNOK. - REFORMER-TEVÉKENYSÉGEM. - KÖZELEDIK A REAKCIÓ HULLÁMA

3 A LENGYEL FELKELÉS. - TRAGIKUS KÖVETKEZMÉNYEK A LENGYELEK ÉS AZ OROSZOK SZÁMÁRA. - A REAKCIÓ SZIBÉRIÁBAN. - VÉGET VETNEK A REFORMOKNAK

4 AZ AMUR-VIDÉKET OROSZORSZÁGHOZ CSATOLJÁK. - UTAZÁS AZ AMURON. - ELSŐ TAPASZTALATAIM A HAJÓZÁS KÖRÜL. - A TÁJFUN. - HIVATALOS UTAM PÉTERVÁRRA

5 VISSZATÉRÉS IRKUTSZKBA. - UTAZÁS MANDZSÚRIÁBA. - ÁTKELÉS A HSZINGAN-HEGYSÉGEN. - AZ UJUN-HOLDONZI KÖRZET VULKÁNJAINAK FELFEDEZÉSE

6 UTAZÁS A SZUNGARIN. - KIRIN. - KÍNAI BARÁTAIM. - EXPEDÍCIÓ A NYUGATI SZAJAN-HEGYSÉGBE. AZ OLEKMINSZK- VITYIMI EXPEDÍCIÓ. - SZIBÉRIAI TANULSÁGOK

7 A BAJKÁL KÖRÜLI UTAT ÉPÍTŐ LENGYEL SZÁMŰZÖTTEK FELKELÉSE. - A MEGMOZDULÁST VÉRBE FOJTJÁK. - KILÉPEK A KATONAI SZOLGALATBÓL


PÉTERVÁR. - ELSŐ KÜLFÖLDI UTAZÁSOM

1 BEIRATKOZOM AZ EGYETEMRE. - MÓDOSÍTÁSOK ÉSZAK-ÁZSIA HEGYRAJZÁHOZ ÉS KARTOGRÁFIÁJÁHOZ

2 AZ OROSZ FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. - A KOR OROSZ UTAZÓI: SZEVERCOV, MIKLUHO-MAKLAJ, FEDCSENKO, PRZSEVALSZKIJ. - A SARKI EXPEDÍCIÓ TERVE. - GEOLÓGIAI KUTATÁSAIM FINNORSZÁGBAN

3 ÉLETCÉLOM. - VISSZAUTASÍTOM A FÖLDRAJZI TÁRSASÁG TITKÁRI TISZTÉT

4 A PÉTERVÁRI HELYZET. - II. SÁNDOR TERMÉSZETÉNEK KETTŐSSÉGE. - A KÖZIGAZGATÁS KORRUPTSÁGA. - A KÖZOKTATÁS KITERJESZTÉSÉNEK AKADÁLYAI

5 A PÉTERVÁRI KÖZVÉLEMÉNY JOBBRATOLÓDÁSA. - A REAKCIÓ KÖVETKEZMÉNYEI. KARAKOZOV MERÉNYLETE. - KÍNOZTÁK-E KARAKOZOVOT? - AZ IFJÚSÁG TRAGIKUS KÜZDELME

6 A NŐK FÖLSŐFOKÚ OKTATÁSA. - A FIATAL NŐK VONZALMA A TUDOMÁNYOK IRÁNT. - A SIKER OKAI

7 APÁNK HALÁLA. - ÚJ SZELEK A SZTARAJA KONYUSENNAJÁBAN

8 ELSŐ KÜLFÖLDI UTAZÁSOM. - ZÜRICHBEN. - AZ INTERNACIONÁLÉ. - A SZOCIALISTA IRODALOM. - GENFI MUNKÁSVEZÉREK ÉS ÜGYESKEDŐ POLITIKUSOK

9 A JURA-HEGYSÉG ÓRÁSAINÁL. - AZ ANARCHIZMUS KEZDETE. - NEUCHÂTELI BARÁTAIM. - AZ EMIGRÁNS KOMMÜNÁROK

10 BAKUNYIN HATÁSA. - A SZOCIALISTA PROGRAM

11 KRAKKÓ. - TÁRGYALÁSAIM A CSEMPÉSZEKKEL. - A KÖNYVEKET ÁTVISZIK A HATÁRON

12 A NIHILIZMUS. - A NIHILISTÁK MEGVETIK A HAMISAT, TISZTELIK AZ IGAZAT. - A "NÉP KÖZÉ JÁRÁS" MOZGALMA

13 A CSAJKOVSZKIJ-KÖR. - DMITRIJ, SZERGEJ, SZOFJA PEROVSZKAJA CSAJKOVSZKIJ

14 POLITIKAI ÉS SZOCIALISTA ÁRAMLATOK. - II. SÁNDOR ÉS A FORRADALMÁROK

15 A CSAJKOVSZKIJ-KÖR KIEMELKEDŐ TAGJAI. - BARÁTSÁGOM KRAVCSINSZKIJJAL. - KRAVCSINSZKIJ "A NÉP KÖZÉ" JÁR. - EREDMÉNYES PROPAGANDA A MUNKÁSOK KÖZÖTT

16 LETARTÓZTATÁSOK. - KLEMENTS ILLEGALITÁSBAN. - ENGEM IS LETARTÓZTATNAK. - A KIHALLGATÁS. - A HAZUG ÜGYÉSZ. - A PÉTER-PÁL-ERŐDBE ZÁRNAK

MÁSODIK RÉSZ


A PÉTER-PÁL-ERŐD. - SZÖKÉSEM

1 A PÉTER-PÁL-ERŐD. - KAZAMATÁM. - SZENVEDEK A KÉNYSZERŰ TÉTLENSÉGTŐL. - BÁTYÁM HAZATÉR. - MEGENGEDIK, HOGY TUDOMÁNYOS MUNKÁT FOLYTATHASSAK

2 TUDOMÁNYOS MUNKA A VÁRBÖRTÖNBEN. - OROSZORSZÁG TÖRTÉNETÉT TANULMÁNYOZOM

3 SÉTA A BÖRTÖNUDVARON. - BÁTYÁM LETARTÓZTATÁSA. - A HARMADIK ÜGYOSZTÁLY BOSSZÚJA

4 A FOGLYOK KOPOGNAK. - NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS NAGYHERCEG VÁRATLAN LÁTOGATÁSA

5. FOGSÁGOM KÖVETKEZMÉNYEI. - KIHALLGATÁSOM A NYOMOZATI BIZOTTSÁGBAN. - ÁTKERÜLÖK A MIKLÓS-HADIKÓRHÁZBA. - SZÖKÉSEM. - ANGOL HAJÓN


NYUGAT-EURÓPA

1 EDINBURGH-BEN ÉS LONDONBAN. - MUNKÁM A NATURE ÉS A TIMES SZERKESZTŐSÉGÉBEN. - SVÁJCBA UTAZOM

2 AZ INTERNACIONÁLÉ ÉS A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRÁCIA. - AZ INTERNACIONÁLÉ ERŐINEK GYARAPODÁSA FRANCIAORSZÁGBAN, SPANYOLORSZÁGBAN ÉS OLASZORSZÁGBAN

3 A JURAI KONFÖDERÁCIÓ ÉS VEZETŐI: GUILLAUME, SCHWITZGEBEL, SPICHIGER, ELISÉE RECLUS, LEFRANÇAIS ÉS MÁSOK

4 LA CHAUX-DE-FONDS-BAN. - A VÖRÖS ZÁSZLÓ BETILTÁSA SVÁJCBAN. - AZ ÚJ TÁRSADALMI REND

5 HARC AZ ANARCHIZMUS ÉS A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA KÖZÖTT. - MENEKÜLNÖM KELL BELGIUMBÓL. - ISMÉT SVÁJCBAN. - A SZOCIALISTA MOZGALOM ÚJJÁSZÜLETÉSE FRANCIAORSZÁGBAN

6 ISMERETSÉGEM TURGENYEVVEL. - TURGENYEV HATÁSA AZ OROSZ IFJÚSÁGRA. - TURGENYEV ÉS A NIHILIZMUS. - BAZAROV. - ISMERETSÉGEM ANTOKOLSZKIJJAL

7 AZ ELÉGEDETLENSÉG NÖVEKEDÉSE OROSZORSZÁGBAN AZ OROSZ-TÖRÖK HÁBORÚ UTÁN. - A "193-AK" PERE. - MERÉNYLET TREPOV ELLEN. - NÉGY MERÉNYLET KORONÁS ÁLLAMFŐK ELLEN. - LÉTREHOZZÁK A RÉVOLTÉ-T. - MILYEN LEGYEN A SZOCIALISTA FOLYÓIRAT? - ANYAGI ÉS TECHNIKAI NEHEZSÉGEINK

8 KOMOLYABB JELLEGET ÖLT AZ OROSZORSZÁGI FORRADALMI MOZGALOM. - A NARODNAJA VOLJA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA MERÉNYLETEKET SZERVEZ II. SÁNDOR ELLEN. - II. SÁNDOR HALÁLA

9 A FORRADALMÁROK ELLENI HARCRA ÉS A CÁR VÉDELMÉRE LÉTREHOZZÁK A SZENT HADAT. - GYILKOSSÁGI TERVEK A FORRADALMÁROK ELLEN. - KIUTASÍTANAK SVÁJCBÓL

10 LONDONBA KÖLTÖZÖM. - EGY ÉV LONDONBAN. - A MOZGALOM APÁLYA ANGLIÁBAN

11 LONDONBÓL FRANCIAORSZÁGBA KÖLTÖZÖM. - ÉLETEM THONONBAN. - TITKOS ÜGYNÖKÖK. - IGNATYEV MEGÁLLAPODÁSA A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGGAL

12 FRANCIAORSZÁG 1881-1882-BEN. - A LYONI MUNKÁSOK SZENVEDÉSE. - ROBBANÁS A BELLECOURT-KÁVÉHÁZBAN. - LETARTÓZTATÁSOM. - A LYONI PER

13 A LYONI BÖRTÖN. - A BÖRTÖN KÁROS HATÁSA SZOCIÁLIS SZEMPONTBÓL. - A CLAIRVAUX-I KÖZPONTI FEGYHÁZBAN. - A FOGOLYMUNKA. - AZ ÖREG FOGLYOK SZÁNALMAS HELYZETE. - A FEGYHÁZ HÉTKÖZNAPJAI. - A BÖRTÖN DEMORALIZALÓ HATÁSA

14 INCIDENSEIM A TITKOSRENDŐRSÉGGEL. - EGY ÜGYNÖK MULATSÁGOS JELENTÉSE. - LELEPLEZETT BESÚGÓK. - AZ ÁLBÁRÓ. - A KÉMKEDÉS KÖVETKEZMÉNYEI

15 LOUISE MICHEL "BŰNTETTE". - SZABADON BOCSÁTANAK. - PÁRIZS. - ELIE RECLUS. - ANGLIÁBA MEGYÜNK. - ÉLETÜNK HARROW-BAN. - ALEKSZANDR BÁTYÁM TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA. - BÁTYÁM HALÁLA

16 A SZOCIALISTA MOZGALOM ANGLIÁBAN 1886-BAN. - A MOZGALOM JELLEGE

17 RÉSZVÉTELEM AZ ANGLIAI SZOCIALISTA MOZGALOMBAN. - IRODALMI MUNKÁSSÁGOM. - A "LÉTÉRT FOLYÓ KÜZDELEM" TÉTELÉT A "KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG" TÖRVÉNYÉVEL EGÉSZÍTEM KI. - A SZOCIALISTA ESZMÉK NAGYFOKÚ TERJEDÉSE