Június

 

Nétus (pünkösd utáni 3. vasárnap) ismeretlen életű római vértanú, népiesen Néti, Senéti.* Ereklyéit Scitovszky János megyéspüspök, később hercegprímás közbenjárására XVI. Gergely pápa ajándékozta a rozsnyai székesegyháznak (1836).* A bevonulás "olly pompával történt, minőt Rozsnyó városa még alig látott valaha... A kocsi mellett 44 ifjú ment égő fáklyákkal. Dob, trombita, síp-, harang- és mozsárszó kísérte a menetet... Bent a városban mintegy 30 polgár ugrott a kocsihoz és kifogván belőle a lovakat, magok saját kezeikkel vonák a menetet a püspöki lakásba..."*

A Rómából való translatio pünkösd utáni 3. vasárnap történt. Ez lett a búcsúnap, amikor az egyházmegye hívei azóta is idezarándokolnak. Oltárának felírása:

 

S. NEITUS MARTYR CHRISTI IN PACEM

1836. JOANNES EPPUS ME PORTAT.

1936. MICHAEL EPPUS ME ORNAT.

 

Külön miseszövege, zsolozsmája is volt, amelyet sajnos, a legújabb Proprium Hungariae eltörölt.

A kultusz kezdeményezését valószínűleg az egyházmegye szegénysége, illetőleg a székesegyház szakrális tekintélyének emelése magyarázza. A tisztelet elevenségét bizonyítja, hogy vonzási területén számos fiúgyermeket kereszteltek még századunkban is a szokatlan Nétus névre.

Emlékeztetnünk kell végül, hogy a tridenti zsinat jóváhagyásával a szentek ereklyéinek tisztelete a barokk időkben hatalmasan föllendült.* Az a vélekedés alakult ki, hogy a katakombák kizárólag szent vértanúk földi maradványát őrzik. A pápák ilyen meggondolással ajándékoztak belőlük Rómán kívüli templomoknak. Püspökök, főurak kérésére jutott hazánkba is (többek között Rozsnyó, Buda, Búcsúszentlászló, Homokkomárom, Kalocsa, Balassagyarmat). Rossi híres római régész (1822–1894) állapította meg, hogy a katakombákban többnyire egyszerű hívek, nem mártírok sírjáról van szó. Mindenesetre így is emlékeztetnek a katakombák világára.
Hátra Kezdőlap Előre