14. DERÉTE

1214-ben Dereg, 1291-ben Derekce, 1376-ban Dereth, 1455-ben Derethe, 1589-ben Dereteh néven jelentkezik az okiratokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

A XIII. század végén a Bécsi Codex szerint püspöki tizedet fizet, ami plébániát, egyházközséget tételez fel. Ezzel megegyezik az a tény, hogy román stílusú temploma volt, félköríves záródású apszissal. 1878-ban lebontják. (Bunyitay: A váradi püspökség. III. 405.)

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején református lesz, a templommal együtt. A XVIII. században még református anyaegyház. (Benkő J.: Transsilvania. II. 184.) 1733-tól vegyes lakosságú (locus mixtus).

1878-ban, amikor az utolsó református lakó is Gyerőmonostorra költözik, a templomot lebontják. (Bunyitay: i.m. III. 405.)