101. TÖTÖR

1305-ben Thoutheur néven jelentkezik először az oklevelekben. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 92.) 1317-ben és 1379-ben Thoteur, 1521-ben Thotheur, 1561-ben Totteur (Györffy: i.h.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) formában fordul elő.

Temploma román kori. (Szabó T. A.: Szolnok-Doboka m. 203.) A gótikus korban átalakítják: ajtókerete és ablakai csúcsíves formát kapnak, de reneszánsz kerettagolással. (Balogh J.: Az erd. renaissance. 289.) Az eredeti szentélyt eltüntetik, s az így megcsonkított templom négyzetes alakú lesz. Az eredeti templomból csupán a hajó maradt meg. (Szabó T. A.: i.h.)

Lehetséges, hogy az ekkori építkezések Tötöri Balázsnak köszönhetők, akinek sírköve az omladozó templom keleti falában van elhelyezve, és a halott mellképszerű ábrázolását reneszánsz levéldíszek keretezik. (Balogh J.: i.m. 200/289.)

Kőfaragványai dési mesterektől származhatnak. (Balogh J.: i.m. 111/59.)

1738-ban romos állapotából újítják. Mint Kádár feljegyzi: „Ezt a templomot végpusztulásából felépítette t. N. Toroczkai Péter uram árva özvegye t. ns. Keczeli Borbála asszony CCXXXVIII”. (Szolnok-Doboka vm. VIII. 40.)

1875-ben is javítják. (Ref. Névkönyv. 1883. 11.)

A Balogh Jolán által közölt képen is siralmas állapotú. (i.m. 133–134 kép.)

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció során az unitárius vallásnál állapodik meg. A XVI. században unitárius anyaegyház.

A XVII. század elején (1618-tól) azonban már református anyaegyház.

A XVIII. század elején patrónus birtokosai máshová költöznek, s így leányegyház lesz. A század végén református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.), majd újra filia, Esztényhez tartozva. (Kovács: Magyar ref. templomok. II. 648.; Kádár: Szolnok-Doboka vm. népokt. tört. 539.) Végül a templom elpusztul.

Helynevei régi lakóiról vallanak: 1548-ból Nagyszőlőhely, Szőlő, Kerekrét; 1777-ből Kőrös erdő, Cserésdomb, Szénásaj, Kerekdomb, Gyilkos, Agyagos, Csupos, Bérc, Tatársík, Darvas erdő, Sípos, Sóskút, Déllő, Cseresznyés, Csorog, Méheskert. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. VII. 40.)

A volt református templom helyére épült görögkeleti templom

A volt református templom helyére épült görögkeleti templom