10. BÁRÁNYKÚT

1206-ban Barancwth, 1309-ben Barankulzt, 1389-ben Barankutty, 1494-ben Barkwthen, 1601-ben Barankut néven írják az oklevelek. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1309-ben plébániatemploma van, papja ekkor a székeskáptalan és a szász papok perében szerepel. (Documente. XIV. C., I. 93.; Beke: Az erd. egyházmegye. 10., jegyz.; Urkundenbuch. I. 246.)

A régi templom a XIII. században épülhetett, mert a század elejéig a szászok itt már megtelepültek. (Göllner: Geschichte der D. in R. 28–29.)

Középkori temploma helyett 1500-ban újat építenek, a régitől nyugatra. 1547-ben feldúlják. (Fabini)

1845-ben ismét új templom épül, de a régi tornyát megtartják. Tűzvész pusztítja 1772-ben és 1810-ben.

A reformáció előtti tiszta katolikus lakosság a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt.

A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 210.; Helységnévtár. 1913.)

Régi várfalai 4 m magasan ma is állnak. (Fabini)

Lutheránus templom

Lutheránus templom