19. BOLYA

1296-ban Bulla néven jelentkezik a forrásokban, ha nem téves az azonosítás. (Urkundenbuch I. 274, 202., Suciu)

1357-ben Bulia, 1363-ban Bolya, 1394-ben Alsó és Felsőbolya, 1495-ben Bull (Suciu) formában fordul elő.

1425-ben Miklós a papja, tehát már van temploma (Urkundenbuch IV. 238, 240.) Gótikus templom volt. (Nägler: Die Ansiedlung XVII./10)

Oltáráról 1561-ből van felirat: Hoc altare erectum est Anno D. 1561. Szent Miklós tiszteletére épült.

Átalakítások után gótikus és reneszánsz részletek maradtak fenn, többek között egy gótikus befalazott ablak.

A XVII. században (1620. nov. 8.) a torony földrengés következtében összeomlik. A század végére építenek újat.

Középkori lakói katolikusok. A reformációkor lutheránusok lesznek. Lutheránus egyháza van a XVIII. században (Benkő J.: Transsilvania II. 210) és ma is. (Helységnévtár 1913)

A magyarok katolikusok és kápolnájuk van a grófok temetője mellett. Ez az 1800-as években rommá lesz. 1884–1898-ban épül mai templomuk. Ekkor lesz önálló plébánia (1884) Schematismus 1882 és 1913)

A várkastélyban gótikus kori kápolna volt. Latin felirat szerint 1629-ben alapjaiból újítják. Ma romos a kastéllyal együtt. (Torpai Imre: Bolya monográfiája 138.)

Kastolikus templom

Kastolikus templom

Lutheránus templom

Lutheránus templom

Bolyai kastély

Bolyai kastély