46. MIHÁLYFALVA

1349-ben Mihalfalua néven jelentkezik oklevélben (C. Suciu: Dicţionar istoric.), míg 1448-ban Mychalfalva, 1504-ben Mihalfalwa, 1507-ben Mechelsdorf, 1509-ben Michelsdorf (C. Suciu: i.m.; Urkundenbuch. V. 251.) formában fordul elő.

1448-ban oklevél szól arról, hogy a törökök a plébániatemplomot elpusztították (ecclesiam parochialem loci Mychalfalva), és az erdélyi alvajda engedélyt kér a pápától, hogy a plébániát az ottani ferencesek kolostorában visszaállítsák. (Urkundenbuch. V. 251.)

A középkori templom a falutól nyugatra állott, ahol a temető van. 1870-ben még romjairól írnak, amikor a diadalívről még 1434-es dátum volt olvasható. Várfala is volt, melyet a XIX. században bontottak le.

A település neve azt sugallja, hogy itt németek és magyarok laktak együtt. Ez tűnik ki abból is, ahogyan alakult a vallási változás a reformáció során. Ekkor ugyanis a középkori katolikusok lutheránusok lesznek, a szászok azok is maradnak, de a magyarok tovább lépnek a reformáció következő fokozatáig: a református vallásra térnek át. Így a XVIII. században lutheránus és református anyaegyháza van, és e század elején is. (Benkő J.: Transsilvania. II. 183, 210.; Helységnévtár. 1913.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom

Református templom

Református templom