48. PUSZTAKAMARÁS

1322-ben Kamarás (Györffy: Az Árpád-kori. III. 351.), 1325-ben villa Kamarás (Documente. XIV. C., II. 156.), 1421-ben Pusztakamarás (C. Suciu: Dicţionar istoric.) néven jelentkezik.

1334-ben plébániatemploma van, papja ebben az évben a pápai tizedjegyzék szerint 3 garast fizet. (Beke: Az erd. egyházmegye. 158.)

Bekének a pápai tizedjegyzékre vonatkozó adatait Györffy (i.h.) a következő adatokkal egészíti ki: 1332-ben a befizetés 16 új banális, 1333-ban 4 garas, 1335-ben 3 garas. Befizető papok: Péter és Mihály. Nem lehet eldönteni, melyik tartozik Pusztakamaráshoz és melyik Vajdakamaráshoz. Kétségtelen azonban, mindkét helyen ekkor plébániatemplom van.

Középkori katolikus lakossága a reformáció korában református lesz, a templommal együtt.

Templomát 1758-ban újítják. Azóta is áll. A XVIII. században és ma is református anyaegyház.

A pusztakamarási református templom

A pusztakamarási református templom