28. TÜRKÖS

1366-ban Turchfalua néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1460-ban Therkes, alio nomine: Temes, 1500-ban Thyrkes, 1652-ben Türkös (uo.) formában fordul elő.

A középkorban a csernátfalui Szent Mihály egyház filiája, majd önálló egyház. Középkori templomáról azonban nincs adat. Később újra csak leányegyház, miután a volt katolikus hívek lutheránusok lesznek.

1811-ben Bácsfaluval közösen lutheránus templomot építenek. (Kemény–Gyimesy: Ev. templomok. 93.)

1752-ben a katolikusok is építenek egy kis kápolnát, mely 1766-ban erős szélvihar áldozata lesz. 1770-ben felépül a kistemplom, majd a múlt század végén a ma is álló szép kis templom.

A XVIII. században lutheránus és római katolikus anyaegyház és e század elején is az. (Benkő J.: Transsilvania. II. 208, 165.; Helységnévtár. 1913.; Orbán: Székelyföld. VI. 114, 158, 159.)

Lutheránus templom

Lutheránus templom

Katolikus templom

Katolikus templom