71. MEZŐCSÁN

1293-ban Chan néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1439-ben Mesechan, 1449-ben Mezewchany (uo.) a neve.

Középkori templomról nincs adat.

A múlt századtól református anyaegyház, ebből arra lehet következtetni, hogy Mezőcsán középkori katolikus lakói a reformáció idején lettek reformátusok. (Ref. Névkönyv. 1868. 24.)

Régi templomuk helyett újat építenek.

A mezőcsáni református templom

A mezőcsáni református templom