33. KOLOZSBORSA

1315-ben Borsaharaszta néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 62.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1322-ben Borsa, Borza Harasta, 1576-ban Borsa (C. Suciu: i.m.) formában említik.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Domokos a pápai tizedjegyzék szerint 17 új banálist fizet, 1333-ban Miklós 2 garast, majd 3 garast, 1334-ben újra Domokos 3 garast. (Beke: Az erd. egyházmegye. 109, 110.; Györffy: i.h.; Documente. XIV. C., III. 136, 141, 169.)

A plébániát 1509-ben. is említik. (Kádár: Szolnok-Doboka vm. III. 340.)

1827-ben templomát újjáépítik, felhasználva a régi anyagát, faragott köveit, ajtókereteit. (Ref. Névkönyv. 1883. 8.)

Középkori katolikus lakói a reformáció idején reformátusok lesznek, a templommal együtt.

A XVIII. században református anyaegyház (Benkő J.: Transsilvania. II. 185.), és e század elején is az (Helységnévtár. 1913.)

Református templom

Református templom