104. SÓSPATAK

1332-ben Sospotek néven jelentkezik a forrásokban. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 184.; C. Suciu: Dicţionar istoric.) 1369-ben Sospathak, 1461-ben Sospathaka, 1619-ben Sospathak formában fordul elő. (Györffy: i.h.)

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, János a pápai tizedjegyzék szerint 30 dénárt fizet, 1334-ben szintén 30 dénárt. (Beke: Az erd. egyházmegye. 87.; Documente. XIV. C., III. 138, 194.) A János plébánosra vonatkozó adatot Györffy is említi, összegek nélkül.

Az 1369. évi oklevél szerint káptalani birtok. (Györffy: i.h.; C. Suciu: i.m.)

Temploma és középkori katolikus lakossága korán elpusztul, mert későbbi adat nincs róluk.