9. BUJTUR

1366-ban Buthur, 1429-ben Boytor, 1477-ben Boythor néven jelentkezik a forrásokban. (C. Suciu: Dicţionar istoric.)

1455-ben Hunyadi János Sárkány felét a tövisi és bujturi kolostorok építési díjaként Lapicida Konrád brassói kőfaragónak adományozza. (Kelemen Emlékkönyv. 260.; Entz G.: A gyulafehérvári székesegyház. 116.): „in constructione et aedificatione claustrorum per nos in oppido nostro Thewys et possesione Boythor ob spem et refrigerius salutis animae nostrae et parantelarum nostrarum fundatorum exhibitis…” (Urkundenbuch. V. 476.) Ebből bizonyos, hogy Bujturban kolostortemplom volt, és az is, hogy a kolostort Hunyadi a ferenceseknek építtette. Későbbi adat nincs róla. Úgy látszik, a korai török beütések vagy a reformáció nyomán tűnt el.

A XVIII. században református filia. (Benkő J.: Transsilvania. II. 182.)