A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE
I.
1705–1848


FEJEZETEK


A {X–XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE

Főszerkesztő
SZABOLCSI MIKLÓS

Sorozatszerkesztő
VÁSÁRHELYI MIKLÓS

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETE

A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE

Szerkesztette
KÓKAY GYÖRGY

Írták
FENYŐ ISTVÁN, KÓKAY GYÖRGY, KOSÁRY DOMOKOS, T. ERDÉLYI ILONA, UGRIN ARANKA

{I-4.} A kötet szerzői:
Fenyő István 255-357, 415-434, 465-489, 496-559, 573-585. lap
Kókay György 15-254. lap
Kosáry Domokos 359-414, 660-803. lap
T. Erdélyi Ilona 435-464, 560-563, 590-659. lap
Ugrin Aranka 489-495, 564-569, 586-589. lap

A mutatókat B. Juhász Erzsébet készítette.