A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE
II/2.
1867–1892


FEJEZETEK


A {X–XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

A MAGYAR SAJTÓ TÖRTÉNETE

II/2.

Főszerkesztő
SZABOLCSI MIKLÓS

Szerkesztő bizottság:
KÓKAY GYÖRGY, KOSÁRY DOMOKOS, MÁRKUS LÁSZLÓ, MUCSI FERENC,
NÉMETH G. BÉLA, VÁSÁRHELYI MIKLÓS

Szerkesztette
KOSÁRY DOMOKOS és NÉMETH G. BÉLA

Írták
BUZINKAY GÉZA, ERÉNYI TIBOR, GERGELY ANDRÁS, NÉMETH G. BÉLA, VELIKY JÁNOS