40. Magyarok külföldi egyetemeken

Vitéz Jánoson, Janus Pannoniuson és Báthori Miklóson kívül a magyar főpapoknak és világi uraknak még egész soráról ki lehet mutatni, hogy Olaszországban tanultak és olasz humanista műveltségre tettek szert. Egyedül a páduai egyetem anyakönyvében 66 magyar ifjú nevével találkozunk Mátyás uralkodása idejéből.* Íme néhány név azok közül, melyeknek viselői a nagy király idejében különböző olasz egyetemeken művelődtek: Bakócz Tamás (később prímás), Brodarich István, Csáki Miklós, Ernuszt Zsigmond, Szapolyai György, Garázda Péter, Kisvárdai István, Kesserű Mihály, Palóczi Zsigmond, Perényi Miklós, Váradi Péter, Vingárti Geréb László, ifj. Vitéz János; továbbá 1480 és 1490 közt a Thurzó-család több tagja: Ferencz, később nyitrai püspök; ifj. János, majdan boroszlói püspök; Zsigmond, utóbb váradi püspök. Az olasz egyetemeken kívül főleg még Krakóba és Bécsbe jártak magyar ifjak; amott a tanulóknak mintegy 10–15 százaléka volt magyar,* emitt is a magyar tanulók nagy száma miatt már a XIV. században külön Natio Hungaricát kellett szervezni.* De bármily sokan keresték is fel a magyarok közül Bécset és Krakót, igazi humanisztikus műveltséget csak azok hoztak haza, kik olasz földön jártak. Mátyás idejében a bécsi egyetemen még nem honosodtak meg a „poéták”.
Hátra Kezdőlap Előre