HARMADIK KÖTET
EGYHÁZAK
A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁTÓL 1566. ÉVIG.


FEJEZETEK