ELSŐ KÖTET
A VÁRADI PÜSPÖKÖK
A PÜSPÖKSÉG ALAPÍTÁSÁTÓL 1566. ÉVIG.


FEJEZETEK