Drabolczi.*L. még Dobóczi.

1492 február 13-dikán Zenthkyrali Dabolczy Balázs és Fábián Ambrusné Nemes Dorottya elzálogosítják Kis-Doba és Deésháza birtokait Dobai Györgynek és fiának, Ferencznek.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. p. 57. nr. 1.

1521-ben Menyői Dabolcsai Sebestyén és Kis-Dobai Pál kiküldöttek biztosítják jogaiban Guthi Ferenczet Mayádi Jánossal szemben.*Szgy. XVII–XVIII. századbeli másolat.

{325.} Az 1656 jun. 18-dikán Szatmárt tartott ev. ref. közzsinat Dabóczi Mihályt küldötte Etelyre (Etére) papnak.*Tört. Tár, 1898. évf. 640–41. l.

1665 jul. 14-dikén Daboczi András tanúskodik Hatvani Jánosné végrendelkezésénél.*Nagyv. Múz. Blt.