Dán

Sándor, érhatvani gör. kath. papot fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába.