Derebán

Isztráte (Eustathius?) kisgoroszlói gör. kath. kántort fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába. Vazult gyalogosnak vették föl a Köőd községből 1805-ben összeírt, fegyverfogható adózó {346.} nemesek közé. Egynek látszik a Drabant, illeve Drabont családdal.