Doba

E család tagjait, mint lelei saját telkükön lakó adózó nemeseket vették föl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. András, ifjú András, Ferencz, István, idősb János, ifjú János, József, László, Mihály és Zsigmond előfordúlnak az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt lelei adózó nemesek között.