Dombi

1665 október 27-dikén Barlai Dombi István, mint királyi előttemező szerepel egy szécsi jobbágy eladásánál.*U. o. nr. 37.

D. János 1773-ban magyargoroszlói, 1781–1796. zoványi, 1797-ben szilágycsehi 1809–1816. perecseni evang. reform. pap, székbeli bíróságra esküdt, majd 1790-ban titoknokká lett, 1806-ban Zilahon esperessé választatott, Perecsenben 1816 végén halt meg; talán e János volt a XIX. század elején sámsoni pap s csak tévedésből van helyette 1800-ban Lajos említve.

István 1776–1801. szilágyfőkeresztúri, 1801–1803. varsolczi, azután perecseni evang. reform. pap. Mindkettőjüket fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába.

Márton 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos.

Sámuel 1807–1813. bogdándi, 1813–1824. egrespataki, ardói, récsei, 1829–1833. krasznaczégényi, 1838-ban érkávási evang. reform. pap.

Dániel 1804–1832. menyői evang.reform. pap, ki ápr. 24-dikén jött Szilágy-Szentkirályról, 1832-ben visszament, {413.} 1832-ben is szilágyszentkirályi, azután 1832–1836. bogdándi evang. reform. pap.

János 1826-ban krasznavármegyei assessor.

István 1834–1845. középszolnoki táblabíró. Dombi István egyike vala azoknak, akik a nagy Wesselényi Miklóssal aláírták a partiumi vármegyék közjogi helyzetének rendezése iránt a pozsonyi országgyűléshez intézett kérelmet.*E mű I. k. 291. l. 1861-ben középszolnoki alpénztáros.

József 1840–1844. középszolnoki esküdt, 1867-ben törvényszéki főügyész.

Lajos 1871–1885.(?) bogdándi, ifj. Lajos 1879–1884. kémeri evang. reform. pap. (Nagyváradra ment.)

Dombi Katalin és Domokos Ferencz 1873-ban a magyargoroszlói evang. reform. egyháznak egy terítőt adtak.

Idősb László 1827–1838. krasznavármegyei assessor, 1834-ben, 1841-ben somlyai ügyvéd, ifjabb László 1861-ben krasznavármegyei csendbiztos. 1861-ben, 1867-ben, 1869–1871. tiszti főügyész. 1876-ban szilágyvármegyei számvevő, 1896-ban főszámvevő.

Ifj. Dombi László 1860-ban, mint krasznavármegyei birtokos írta alá a Széchenyi özvegyéhez intézett részvétfeliratot.*Pesti Hirnök, 1860. évi 60. sz.

Károly 1861-ben krasznavármegyei esküdt, 1866–1867. szolgabíró, 1874-ben főjegyző, 1885–1896. szilágyvármegyei árvaszéki elnök.