Egei

Egey Ferencz előfordúl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt szakácsii kisebb birtokosok között, lovasnak vették föl a szakácsii fegyverfogható adómentes nemesek 1805-diki névsorába.