Erdődi

Erdeodi János, mint tanú van jelen 1589-ben, mikor Wesselényi Ferencz öt zsákfalvi jobágy vételárában száz forintot adott át Zilahi János árvája részére György deáknak.*Szgy. Benedek, lelei nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki.

István 1741-ben Közép-Szolnok vármegye assessora.*GKG. A. fasc. X. Lelei Erdődi Ferencz 1793-ban szintén középszolnoki assessor.*Szgy. (Egy Ferencz commissarius).

1754-ben Erdődy István (egr.) örökbevallást tesz a tasnádi kuriáról Szántói Jánosnak és nejének, Juhász Annának 300 forintért.*Lelesz, Act. an. 174. nr. 53.; prot. folio 52.

Erdődi János 1781-ben zilahi, kraszna-utczai lakos.

A család tagjai 1797-ben Ér-Szentkirályt, Kis-Nyíresen, Lelében és Peérben kisebb birtokosok vagy saját telkükön lakó, adómentes nemesek. Ferenczet lovasnak, Eleket, Imrét és Zsigmondot pedig gyalogosoknak vették föl az 1805-ben nemesi fölkelésre összeírt, lelei adómentes nemesek névsorába.

Bewsházi Erdewdy Ferencz negyven forintot adott kölcsön Hadai Móré Jánosnak, a ki lekötötte a középszolnoki Vicsa birtokát azon esetre, ha az összeget Márta napjára meg nem adja.*GKG. C. fasc. XIX.

Erdődi András 1847–1848. somlyai polgár.