Fribeisz

János, a somlyói kir. sókamara ellenőre előfordúl a somlyói nemesség 1808-diki névsorában.