Gabriel

1549-ben Récséből Gabriel Lászlót és Istvánt is maguk mellé vették özv. Vajai Bozzási Györgyné Borbála és fia, Miklós, a mikor t. i. az imént említett hatalmaskodás alkalmával elfoglaltak és bevetettek Haraklányi Miklós Vártelek birtokán és nyirsidi birtokrészén tizennyolcz hold szántót.*U. o.