Gerő

1460 nov. 25-dikén Dobokai János elzálogosítja Magyar-Egregy, Csömörlő, Romlott, Szent-György meg más dobokavármegyei birtokait Kusalyi Jakabfi Györgynek oly föltétellel, hogy a kiváltó köteles letenni a kiváltáskor Zamosfalwai Gerew István fia, néhai János leányának, Máriának a jegyajándékát és kiházasítani Dobokai Ilonát.*Dl. 36,392. Km. Prot. E min. P. 102 a. nr. 2.