Gőnyei

Mátyás király 1474 jan 7-dikén meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy néhai Gewnyei András fiát, Tamást, Oláhnádasdi középszolnoki birtokba vezesse, mely őt zálogjog alapján megilleti.*Dl. 27,930.