Harinai

1570-ben II. János király ítélőlevelet adott ki Mogyori L. Báni Pál felperes számára Harinnai Farkas, Kis-Várdai Várdai Ambrusné Bánfi Petronella özvegy Serédi Istvánné Klára, idősb Buni Bethlen György, stb. alperesek ellen a krasznavármegyei Valkó-vár; Nagyfalu és Kraszna városok; Váralja, F.- és A.-Jaáz, Bagolyfalu, Fűzes, Új-Vágás, Oláh- és Magyar-Valkó, Felső- és Asó-Gyümölcsénes, Elyűs, Detrehem, Halmosd, Bucsum, Felső- és Alsó-Kaznacs, Zovány, Rákpataka, Vaykfalva, Boronamező, Bogdánháza, Tótfalu, Szék, Tusza, Paptelke, Csízér, Boján, Felső- ésAlsó-Bán, Felső-Perje birtokok és részbirtokok meg Magyar-Kaznacs praedium és ezek határjárása, kimérése s negyedrészre osztása ügyében. Ezen per úgy szállott a fenti alperesekre, hogy Bánfi Petronella és Várdai Klára örökbe fogadták Bánfi Imrét.*Bl. fasc. G. nr. 8. 1573-ban Báthori István, erdélyi vajda is privilegialis levelet adott L. Bánfi Pálnak s a Bánfi-testvérek férfi ivadékainak, mint felpereseknek Hariani Farkas alperes ellen Valkó-vára, Kraszna és Nagyfalu városok, stb. ügyében.*U. o. nr. 7.