Harsányi

Az 1597 január 16-dikán Tasnádon tartott közzsinaton Harsani Mihályt Ákosra küldték ki papnak.*Tört. Tár, 1898. évf. 622. 1670 körül Harsányi Máthé sámsoni, 1678-ban diósadi, Mátyás 1672-től szilágycsehi evang. reform. pap (állásától megfosztották), ötvös Harsányi István 1701-től ákosi evang. reform. pap. Az 1755. aug. 17-dikén tartott superintendensi gyűlés határozatai között említve van, hogy Harsányi István középszolnoki esperest fölmentették.*Tt. ev. ref. II. 22. lap. Talán ő volt 1758-ban tasnádszántói evang. reform. pap. Harsányi András úr, hadadi nemest Közép-Szolnok vármegye 1705-ben lovas zsoldos állítására írta ki. 1702-ben talán ez az András Közép-Szolnok vármegye szolgabírája.*GKG. C. fasc. XII. József 1781-ben zilahi (túykól-utczai) lakos. Dersei Harsányiné, zsákfalvi kisebb birtokos előfordúl a hadi segedelmhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek között.