Hatfaludi

Ferencz 1774-ben rendes jegyző a cont. táblán.*Szgy. 1783-ban középszolnoki jegyző,*Gencsi-lt. nr. 461. 1793-tól 1807-ig Közép-Szolnok vármegye alispánja,*1794. évről: Nagy Iván, V. k. 67. l., 1798, 1800–1807. Szvlt. a ki 1795 jun. 9-dikén megveszi örök áron 16 forintért Makkai Fábián György, zilahi lakostól a Micze alatt egymás mellett levő azon két darab szántóföldjét, a melyek az Erdődi Csoma György Pándi nevű földje és a szőlőgyepű szomszédságában feküsznek.*Szgy. 1797-ben kelenczei, böősházi főbb, égerháti, szilágyfőkeresztúri kisebb birtokos. – Pál 1797-ben szintén böősházi főbb s égerháti kisebb birtokos. Ferencz alispán, mint táblai ülnök is szerepel egy ízben; neje Ákosi Szilágyi Rák(hel).*Nagy Iván, V. k. 67. l.

1806-ban Hatfaludi Józsefnek egy adómentes lakótelke, egy lakott antiqua és egy puszta nova jobbágytelke volt Kémeren. 1837-ben Hatfaludy nemes Alsó- és Felsőkékesnyárlón, Vármezőn, Borzován és Somróújfalun birtokos,*Hodor K.: Doboka, 530. és 531., 519., 536., 537. l. özv. Hatfaludyné pedig Alsóékesnyárlón.*U. o. 530. lap.

Ferencz, alispán fia Elek, a kinek első neje Katona Róza, második P. Horváth Teréz. Egy Elek 1815-ben krasznavármegyei assessor, (főtörvényszéki ülnök),*Nagy Iván, V. k. 67. l. 1818-ban (krasznavármegyei) táblabíró, majd pedig (krasznavármegyei) főszolgabíró, talán az előbb említett Elek 1821–1829. középszolnokvármegyei alispán, 1839–1841. (középszolnoki) táblabíró. – Antal 1825-ben középszolnoki tiszteletbeli aljegyző. – Lajos*Nagy Iván családfáján egy Lajos 1825–1832. dobokavármegyei főjegyző. (V. k. 67. l.) 1835–1836. középszolnoki táblabíró, – István, 1844–1845. középszolnoki táblabíró, másik István 1845–1847. középszolnoki alszolgabíró,*Nagy Ivánnál egy István 1874-ben belsőszolnokvármegyei alszolgabíró. (V. k. 67. l.) ő vagy másik István 1861-ben középszolnokvármegyei {588.} útbiztos, – Albert 1867-ben középszolnoki szolgabíró (diósadi), – József 1876-ban szilágyvármegyei csendbiztos.