Héczei

Hétzei János 1677 után zsibói evang. reform. pap. 1686-ban (egyházmegyei?) nótárius.

István (Héczi) 1682-ben récsei evang. reform. pap. Egy Hétzei István 1706-ban az udvarhelyi ref. eklézsia lelkipásztora, a ki Jurenda Simon Deák végrendelkezésénél volt jelen.*Szgy.

Héczei Dániel 1762–1794. peéri evang. reform. pap.

Heczei Pál 1791–1794. ákosi, 1794-ben kémeri evang. {599.} reform. pap. Héczei Pál, prédikátort, mint tasnádi saját telkén lakó egyházi adómentes nemest vették föl a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírt személyek névsorába. 1806-ban Pál 1 lakott antiqua és 1 lakott nova jobbágytelket bírt Ippon. 1809–1844. peéri evang. reform. pap, ki 1826-ban esperesi hivatalt is viselt.

Héczei Gábor 1812-ben középszolnoki assessor, 1814-ben krasznavármegyei tiszteletbeli ügyész, 1815–1834. krasznaármegyei assessor (táblabíró), 1834–1837. tiszti főügyész.