Ijgyártó

1552-ben Igyartho Imrét mint szomszédot megidézték, {632.} a mikor beiktatták Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 45.

1696-ban Ijgyártó János zilahi esküdt nótárius.

Ijgyártó Ferencz Sz.-Csehből, Ijgyártó, másként Szabó Mihály és márton Panitból 1741-ben homagiális esküt tettek.

Igyártó Mária Luka Andrásné, paniti saját telkén lakó egyházi adómentes nemest fölvették a hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírtak névsorába.