Izsák

Közép-Szolnok vármegye 1705-ben Isák Dániel, zilahi nemest, lovas zsoldos állítására írta ki. István, zilahi nemes, 1741-ben homagiális esküt tett.

Isaák Sándor 1772-ben Kraszna vármegyében a Somlyón levő ítélő táblának (tabula continua iudiciaria) esküdt nótáriusa.*Szgy.

Isák Imre, zoványi lakosnak 1806-ban Zoványon 2 adómentes lakótelke, 2 1/3 lakott antiqua és 1 lakott nova jobbágytelke, Alsó-Kaznacson 1 lakott antiqua és 2 lakott nova jobbágytelke, Felső-Kaznacson 2 lakott antiqua és 3 lakott nova jobbágytelke, 1808-ban Badacsonban 1 antiqua jobbágytelke, Elyűsön 2 antiqua és 2 nova jobbágytelke, Somlyó-Csehiben, 1 antiqua és 1 nova jobbágytelke, Somlyón 1 antiaqus {655.} jobbágytelke, 1808-ban Detrehemben 2 antiqua és 1 nova jobbágytelke volt.

Isák Jákob, ákosi árendátort, krasznamihályfalvi, meg Ábrahám tasnádi zsidót fölvették a hadi segedelemhez járulni képes személyek 1797-diki összeírásába.